Gruppen-3a-328x120

Bondfångeri i Almedalen

Bondfångeri i Almedalen

Per Schlingman dyker föga oväntat upp mitt i gyckelspelets Almedalen. Han lyckas med konststycket att ”ta plats” i licensbetalarnas SVT. Detta förvånar måhända? Vid närmare eftertanke naturligtvis inte.
Undertecknad kommer osökt att tänka på ordet bondfångeri när Schlingman i olika sammanhang dyker upp på arenan. Detta går med all säkerhet tillbaka till det stora illusionsnummer moderaterna och de bägge kumpanerna Reinfeldt och Schlingman tillsammans med andra gjorde säg skyldiga till när begreppet ”det nya arbetarpartiet” myntades.
Den sortens marknadsföring eller bondfångeri ligger ljusår från de högtravande ideologiska ståndpunkter vi kan ta del av på partiets hemsida.
Resultatet av slikt bondfångeri kan vi nu se på en rad områden i samhället. Det mest alarmerande är att klyftorna i samhället växer. En väldigt liten grupp av alla svenskar äger ca 40% av den totala förmögenheten. Huruvida den lilla grupp utgör en, eller möjligtvis två procent är måhända av mindre betydelse.
Undertecknad är tveksam till huruvida Schlingman numera betecknar sig som moderat. Tveklöst och inte oväntat bedriver han affärsverksamhet när han gör reklam för egna alster i Almedalen. I denna sin strävan tar han hjälp av, om vi ska uttrycka det milt, ett som det synes aningslöst SVT. SVT tycks för övrigt ha för vana att låta före detta politiker med skrivklåda göra reklam för sina alster. I vissa fall tycks nämnda aktörer också få betalt för att framträda! Detta trots att vad de åstadkommit på den politiska arenan gör att många licensbetalande tittare helst skulle vilja slippa se dem i rutan.
Det tycks för närvarade av uppenbara skäl inte aktuellt för något parti att kalla sig ”nya arbetarpartiet”. Nu ser vi istället sverigedemokraten Jimmy Åkesson i Almedalen orera om ”det nya folkhemmet” och tycks ha tagit Per Albin Hansson till sitt hjärta! Kan han lura någon med slikt bondfångeri när han i allt högre grad lutar sig mot ruinerna av alliansen?
Dagens partier och politiker uppvisar under en glättig yta vilsenhet och osäkerhet. Ideologisk förankring saknas. Det är därför inte förvånande att man återvänder till en svunnen tid då socialdemokratin var en progressiv kraft.
Socialdemokraterna själva tycks blunda, för det som är uppenbart för väljare och andra, nämligen att kapitalet hittat fram till våra skattekistor i stat, kommuner och landsting. Kapitalet begår där rovdrift på våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel. Det är uppenbart att detta har skadat och skadar sjukvård, skola, omsorg och bryter sönder väl fungerande strukturer också på en rad andra områden.
Det går inte att försöka framstå som trovärdig politiker och samtidigt låta orättfärdighet, okunskap och dumhet grassera.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se