torsjö live vers2

Nej till dyr markvärme under Första Avenyen

Nej till dyr markvärme under Första Avenyen

Beslutet om snösmältningsanläggningen med värmeslingor under Första Avenyen borde ha fattats innan arbetet kommit så här långt - men på torsdag står det på dagordningen igen. Foto: Lotta Persson
Beslutet om snösmältningsanläggningen med värmeslingor under Första Avenyen borde ha fattats innan arbetet kommit så här långt – nu blev det för sent att säga ja, ansåg alla partier, de rödgröna dock under protest. Foto: Lotta Persson

Det blir ingen snösmältningsanläggning i form av markvärme i Hässleholms centrum. De rödgröna partierna hade för avsikt att rösta ja, trots att kostnaden för att köpa och förlägga värmeslingorna under Första Avenyen visade sig bli cirka fyra miljoner kronor istället för de ursprungliga 540 000. Men ärendet undanhölls felaktigt nämnden, vilket ledde till att det drog ut för mycket på tiden. Gatan skulle nu behöva grävas upp på nytt med ytterligare kostnader och förseningar som följd. De rödgröna gick därför med på att dra tillbaka förslaget, men lämnade en protokollsanteckning där de beklagade att det inte blir någon markvärme i centrum.

-Vi har marknadsfört det här området under lång tid, förklarar Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämnden, till vänster, och Arne Dahlström (KD), ordförande.
Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämnden, till vänster, beklagar att det inte blir någon markvärme i centrum eftersom Arne Dahlström (KD), ordförande, inte lyfte ärendet till nämnden i tid.

Kommunstyrelsen beslöt i december 2016 att satsa på snösmältningsanläggningen med fjärrvärme och att lägga ner värmeslingorna i samband med centrumombyggnaden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I april informerade entreprenören Älmby Entreprenad tekniska förvaltningen om att markslingorna skulle kosta betydligt mer än väntat. Totalkostnaden skulle nu bli över fem miljoner kronor.

Tekniska nämndens beredningsutskott fick information om fördyringen den 9 maj. Entreprenören ville ha ett snabbt besked för att hinna beställa material och planera in projektet så att den fastställda tidsplanen för hela centrumombyggnaden kunde hållas.

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström beslöt då att tacka nej, utan att lyfta frågan till nämnden. Han tyckte att fördyringen var så stor att det var orimligt att gå vidare.

– Det blev lite panik, säger han och medger att ärendet borde lyfts till nämnden och att ett extra möte hade kunnat hållas.

Tekniska nämndens andre vice ordförande Lars Olsson (C ) konstaterar att de rödgröna till följd av Dahlströms agerande inte fick vara med och bestämma om kommunen skulle acceptera fördyringen eller ej.

– Vi undanhölls informationen. Först efter kritik kom ärendet upp och nu är det för sent, det hade varit orimligt att riva upp och göra om en del av arbetena, säger han.

Han påpekar att kommunstyrelsen redan hade tillfört tekniska nämnden extra medel utifrån den tidigare kända kostnaden.

Enligt Arne Dahlström borde beslutet ha varit fattat redan några dagar efter beredningsutskottets möte i maj, annars skulle centrumombyggnaden inte bli färdig till jul som planerat.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se