torsjö live vers2

Kommunen får revisorskritik för hantering av sponsoravtal

Kommunen får revisorskritik för hantering av sponsoravtal

Kommunens kriterier för sponsorbidrag är inte formellt beslutade. Det uppdagades när kommunens revisorer granskade sponsoravtalet med Skyrup Country Club AB för Hovdala International Horse Trials, i år värt 750 000 kronor. I ett yttrande påminner revisorerna nu om kommunallagens bestämmelser om att enskilda näringsidkare inte får gynnas om det inte finns synnerliga skäl. Kommunstyrelsen måste svara skriftligen på kritiken senast den 15 september.

Förra året sponsrade kommunen Hovdala International Horse Trials med 350 000 kronor.

I år har stödet mer än fördubblats. 400 000 kronor är rent sponsor- och marknadsföringsbidrag, därutöver tillkommer en så kallad barter på maximalt 350 000 kronor. 175 000 kronor av summan tilldelas kommunens kulturförvaltning för arbete med arrangemanget och 25 000 går till tillväxtavdelningen för marknadsföringsmaterial med mera.

Syftet med stödet uppges vara att stärka Hässleholms varumärke och skapa ett starkt internationellt evenemang.

Kriterierna varken beslutade eller delegerade

I en så kallad kommunalrättslig bedömning av avtalet konstaterar kommunrevisorn Thord Johansson (L) att kommunens kriterier för sponsorbidrag inte är formellt beslutade. Tillväxtchef Mikael Kipowski har sagt till revisorerna att de är beslutade av kommunstyrelsens arbetsutskott, men det visar sig inte stämma. När det uppdagas lämnar han en annan version som inte heller håller.

– Tillväxtchefen menar att dessa är delegerade till honom att besluta om. Vid genomgång av kommunstyrelsens delegeringsregler finns dock ej kriterier för sponsor- och marknadsföringsstöd nämnda, skriver Thord Johansson.

De kriterier som används handlar om att arrangemangen ska vara årligt återkommande, ha potential att växa, vända sig till en regional eller nationell publik, generera ekonomiska mervärden i kommunen, skapa positiv image för Hässleholm, förstärka Hässleholms profil och skapa massmedial uppmärksamhet och synlighet regionalt, nationellt eller internationellt.

Sponsoravtalet med Skyrup Country Club är inte färdigt utan fortfarande under bearbetning när revisorerna skriver sitt yttrande den 20 juni.

Två rekommendationer

Revisorerna lämnar två rekommendationer till kommunen att svara på. Den första gäller att säkerställa att de kriterier som används som underlag för prövning av stöd till sponsring och marknadsföring är formellt beslutade av kommunstyrelsen, den andra att se till att delegeringsreglerna är uppdaterade och i enlighet med de beslut som tas av tjänsteman.

– Det är viktigt att kommunen i sin verksamhet tar transparenta och likvärdiga beslut avseende stöd för sponsring och marknadsföring och att dessa beslut följer kommunallagens bestämmelser, skriver revisorerna.

Kommunallagen ger inte mycket utrymme för att överhuvudtaget ge en näringsidkare sponsorbidrag, men revisorerna påpekar att det finns rättsfall där ett bidrag till en enskild näringsidkare anses tillgodose ett allmänt samhälleligt intresse – om syftet är att sprida information om kommunen och främja näringslivet i allmänhet inom kommunen.

Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se