torsjö live vers2

Förbudsskylt hindrar inte camping vid Guldkusten

Förbudsskylt hindrar inte camping vid Guldkusten

Alltfler husbilar och husvagnar har samlats vid Guldkustens strand, något som enligt markägaren, kommunala bolaget Hibab, sliter för mycket på marken och skulle kunna bryta mot terrängkörningslagen.

Efter klagomål på vild camping med tidvis ett 20-tal husbilar och husvagnar vid Guldkusten på Finjasjöns södra sida har markägaren, kommunala bolaget Hibab,satt upp skyltar med texten ”Camping förbjuden”. Det har nu lett till nya protester från allmänheten som påpekar att ett campingförbud strider mot allemansrätten.

Camparna kan alltså stå kvar och därmed består problemet med att disk- och avloppsvatten kan hällas ut i naturen. I en del andra kommuner har reningsverken mottagningsstationer där spillvatten från husbilar och husvagnar kan tömmas, men någon sådan är inte påtänkt i Hässleholm.

Allemansrätten ger rätt att campa utan tillstånd i 24 timmar på samma plats, så länge det inte stör, exempelvis för nära bostadshus. En natts camping går alltså inte att hindra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det påtalar nu en invånare som i ett brev till kommunstyrelsen också ifrågasätter Hibab:s påstående att terrängkörningslagen förbjuder parkering i naturmark.

Olagligt att parkera på hela Hovdalaområdet?

– Inga aktiviteter överhuvudtaget på Hovdalaområdet kan i så fall göras om det inte finns särskilt iordningsställda ytor för parkering, skriver invånaren och menar att kommunstyrelsen då borde se till att parkeringsplatser ställs i ordning omedelbart så att inte besökare till hundslingan eller naturområdena, eller kommunens personal, blir lagbrytare.

Skylten med texten ”Camping förbjuden” upphäver inte den rätt som allemansrätten ger att campa 24 timmar på en plats utan särskilt tillstånd.

Brevskrivaren menar att husbilsägare ofta är äldre och skötsamma personer som dessutom har toalett med sig.

– I andra kommuner välkomnar man köpstarka turister som gynnar det lokala näringslivet, skriver vederbörande och begär att kommunstyrelsen ska ta fram tydligare riktlinjer för användandet av området.

Det var miljökontoret som först fick in klagomålen om campingen vid Guldkusten.

– Hässleholms motorklubb fick ej tillstånd för att anordna tävlingar med start vid Guldkusten. Anledningen var att där inte skulle vara motorfordon nära stranden. Nu är det cirka tio husbilar och husvagnar på samma plats och nästan alla överskrider 24-timmarsregeln. En del av dem släpper ut dusch- och diskvatten direkt på marken. Det finns även risk för bensin-, olje- och dieselutsläpp, skriver en anonym klagande.

En annan klagande skriver att camparna ”skiter i buskarna”.

Miljöinspektör Patrik Kühn berättar att han och en kollega bedömt att det inte fanns anledning att åka till platsen på grund av klagomålen.

– Vi hade åkt dit om vi hade fått in uppgifter om att de faktiskt hällt ut latrin, att det förekom läckage av olja, diesel eller liknande eller att där stod många bilar i dåligt skick. Men ingen har sagt att något läcker. Vi har inget att gå på, säger han och påpekar att båda klagomålen var korta handskrivna meddelanden.

Ingen fråga för miljökontoret

Åtgärden från miljökontorets sida blev att klagomålen skickades över till markägaren Hibab.

Patrik Kühn har inte fått någon återkoppling från Hibab.

– Men det är ingen direkt fråga för oss. Så länge det inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljön har vi inget emot att folk campar, säger han.

Miljöchef Sven-Inge Svensson har själv besökt Guldkusten ett par gånger under försommaren.

– Jag gick där nere för några veckor sedan och såg att en husbil stod kvar på samma ställe som en vecka tidigare, berättar han.

Han konstaterade också att campingen hade växt när han var där andra gången.

Det är inte lätt att bevisa att samma husbil stått på en plats utan uppehåll. Sven-Inge Svensson konstaterar att problemet inte är lätt att beivra på grund av allemansrätten, men säger också att terrängkörningslagen eventuellt skulle kunna vara tillämplig. Lagen är dock skriven så att den gäller körning, inte stillastående.

Sven-Inge Svensson säger att om miljökontoret bedömt att campingen börjat bli en olägenhet för miljön hade krav på åtgärder, exempelvis att anordna en serviceanläggning, kunnat riktas mot Hibab.

Eventuell camping en politisk fråga

Förslag om en campinganläggning på Hovdalaområdet har tidigare diskuterats, men avfärdats. Närmaste campingplats finns nu vid Tostarp på västra sidan av sjön.

– En eventuell campingplats till är en politisk fråga. Den kan nog bli aktuell igen eftersom det nu kommer så många husbilar, men kanske inte på den platsen, säger Kenneth Johannesson, vd på Hibab.

Han säger att den vilda campingen inte varit ett problem någon längre tid. Klagomålen kom in först kring midsommar.

– Vi har tagit upp frågan i styrelsen och i natur- och friluftsrådet och kommit fram till att vi kan avvisa camparna, säger han.

Sliter på naturen

Han menar att det inte hade gjort någonting om husbilar och husvagnar bara stod uppställda en natt, men att det inte fungerat. Att anlägga en camping med serviceanläggning är inte heller aktuellt.

– Det är inte vårt syfte. Vi vill att området ska användas för det rörliga friluftslivet, men camping sliter för mycket och folk klagar över att soptunnorna är fulla. Camparna får söka sig till de campingplatser som finns, säger Johannesson.

Enligt hans uppfattning krävs tillstånd för terrängkörning av markägaren och länsstyrelsen.

– Vi har ingen parkeringsanläggning där heller, säger han.

Han säger dock att Hibab inte kommer att skicka vakter för att köra bort campare.

– Vi får se hur förbudsskyltarna tas emot nu. Förhoppningsvis kan vi också få hjälp av medborgare som påtalar att det bara är tillåtet att stanna en natt, säger han.

Ingen diskussion om mottagningsstation på reningsverket

Det har hittills inte diskuterats att kombinera möjlighet till naturcamping med en mottagningsstation på reningsverket för tömning av husbilars och husvagnars spillvattentankar.

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske svarar i mejl till Frilagt att hon inte hört att något sådant önskemål framförts. Hon har inte heller hittat några handlingar i diariet som visar på det. Frågan om reningsverket i så fall skulle kunna ta emot detta spillvatten svarar hon inte på.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se