torsjö live vers2

HD tar inte upp mord på hemlös

HD tar inte upp mord på hemlös

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd för 18-åringen som dömdes för mordet på hemlöse Lars på resecentrum i Hässleholm i augusti förra året. Därmed står hovrättens dom på fyra års sluten ungdomsvård fast.

Resecentrums övervakningskamera visar en person som liknar den misstänkte 17-åringen åka uppför rulltrappan från rotundan mot gångbron strax före mordet.

Hässleholms tingsrätt frikände 18-åringen och ansåg att bevisningen, som bestod av ett stort antal indicier, inte räckte till. Sms-konversationer och vittnesuppgifter från tiden strax före och strax efter dådet bildade en indiciekedja där även grovt olaga hot, rån och övergrepp i rättssak ingick. Det enda brott tingsrätten dömde 18-åringen för var ringa narkotikabrott.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hovrätten gjorde en annan bedömning och dömde 18-åringen på alla punkter. Slutsatsen var diametralt motsatt tingsrättens: det är ställt utom allt rimligt tvivel att det var den då 17-årige pojken som dödade den hemlöse och handikappade mannen med tre knivhugg i ryggen. Hovrätten beslöt också att häkta 18-åringen som efter tingsrättens dom var omhändertagen av socialtjänsten för vård.

Hans advokat Lars Kruse överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen. Men HD skriver att materialet gåtts igenom och att det inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd. Sådana skäl är främst att det ska vara ”av vikt för ledning av rättstillämpningen” att saken prövas av HD, men i undantagsfall kan det ske på andra grunder, om det finns ”synnerliga skäl”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se