torsjö live vers2

Politiker vill ha information om nervgift från alger

Politiker vill ha information om nervgift från alger

Algblomningen såg, enligt Finjasjögruppen, ut att avta på onsdagen, men på fredagen var det gott om alger på vissa ställen, här vid hundbadet nära Guldkusten.

Både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C ) är kritiska till att de inte fått veta något om forskningen kring nervgiftet BMAA i alger och fisk i Finjasjön. De kommer nu att begära information från Finjasjögruppen.

Pär Palmgren ifrågasätter också Finjasjögruppens roll, om den inte är att informera både politiker och allmänhet om sådant som kan påverka människors hälsa.

– Vad ska vi då ha den till, undrar han.

Algsituationen, som enligt Finjasjögruppen förbättrats vid onsdagens krismöte, såg på fredagen ut att ha försämrats igen.

Pär Palmgren undrar vad Finjasjögruppen ska vara till för, om den inte informerar politiker och allmänhet om sådant som nervgiftet i alger och fisk i sjön.

Pär Palmgren tycker att det är konstigt att ansvariga politiker inte fått reda på att forskarna konstaterat att BMAA finns i Finjasjön och anrikas i fisken. Nervgiftet misstänks orsaka sjukdomar som ALS, Parkinson och Alzheimer. Enligt amerikanska studier kan giftet också spridas via luften och risken att drabbas av sjukdomarna är större för boende vid sjöar med frekventa algblomningar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Det här låter ungfär som problemen på Transportstyrelsen, klart att det måste fram till politikerna. Ska vi sitta ovetande när vi är ansvariga? Så får det ju inte gå till, säger Pär Palmgren.

Han undrar vad Finjasjögruppen, som är organiserad under tekniska förvaltningen, har för arbetsbeskrivning om där inte ingår att informera om forskning som rör sjön.

– Alla som kommer på något som är suspekt eller till och med farligt borde informera om det, det är ett ansvar som alla har, men speciellt de som jobbar med det, säger han.

Han tänker be att få information om saken så fort som möjligt, det vill säga när han om en dryg vecka kommer tillbaka till Stadshuset efter sommarledigheten.

Pär Palmgren anser inte att Finjasjöns status bara är en fråga för tekniska förvaltningen.

– Forskningsresultaten kan påverka hur kommunen förhåller sig i flera olika frågor, konstaterar han.

Det kan handla om ifall Finjasjön ska vara en bad- och fiskesjö och var bostadsområden ska planeras, något som är i högsta grad aktuellt när arbetet med den fördjupade översiktsplanen och detaljplanen kring reningsverket fortsätter i höst.

Pär Palmgren tycker att det är bra att Livsmedelsverket kontaktas, vilket Finjasjögruppen i onsdags beslöt att göra så fort som möjligt. Troligen kan verket dock inte ge direkta rekommendationer ännu eftersom det inte fastställts några gränsvärden för vilken mängd BMAA i fisk som är farlig för hälsan.

Miljönämndens tidigare ordförande och nu andre vice ordförande Agne Nilsson (C) förutsätter att miljönämnden får information om forskningsrapporten i augusti.

Agne Nilsson visste inte något om resultaten av forskningsprojektet innan han läste om dem i Frilagt, trots att miljönämnden har det formella ansvaret för att agera vid hot mot miljön och kommuninvånarnas hälsa. Han var ordförande i nämnden från valet 2010 och fram till den 28 februari i år.

– Det är synd att vi inte får reda på sådant, man litar ju på Finjasjögruppen, säger han.

Han betonar dock att han inte satt sig in i frågan i detalj ännu.

– Vi lär väl få veta mer när de får svar från Livsmedelsverket, säger han.

Han nöjer sig dock inte med det och menar också att forskningsrapporten är intressant även om inte Livsmedelsverket har några rekommendationer ännu.

Han förutsätter att miljönämnden nu kommer att få information.

– Jag kan tänka mig att tjänstemännen tar upp frågan i nämnden. Vi kan annars begära att få information vid beredningsutskottets möte den 15 augusti, säger han.

Han tycker att det borde ingå i Finjasjögruppens uppdrag att informera miljönämnden, men vet inte heller hur instruktionen är utformad.

– Gruppen har gjort ett fantastiskt jobb för att förbättra sjön, men en arbetsbeskrivning borde finnas, säger han.

Siktdjupet var på fredagen inte mer än cirka en halvmeter utanför fiskebryggan vid Solhem, nära båthamnen.

Han konstaterar att uppgifterna som kommit fram är oroväckande, även om han tänker att det är mycket som sprids i luften som kan vara farligt och att det inte är säkert att situationen här är jämförbar med den i USA.

Algblomningen med den nya algarten såg ut att ha förstärkts efter att vinden ökade på fredagen. En vit björkgren i vattnet visade att siktdjupet på kvällen inte var mer än cirka en halvmeter utanför fiskebryggan vid Solhemsudden, nära Tormestorps båthamn där Finjasjögruppen hade sin träff på onsdagen.

Närmast stranden såg vattnet klart ut, men en meter från land var vattenmassan fylld av de finfördelade algerna. Vid hundbadet vid Guldkusten såg det lite bättre ut. Men där barn hade byggt kanaler i sanden bildade algerna en tjock soppa i det stillastående vattnet.

Frilagt har sökt miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) och tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD).

Berit Önell

Även vid båthamnen var vattnet grågrönt av den nya algarten som inte lägger sig ovanpå ytan som många andra blågröna alger utan fördelas i hela vattenmassan.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se