torsjö live vers2

Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

De politiker som har yttersta ansvaret för arbetet med Hässleholms kommuns fördjupade översiktsplan har inte fått planchef Gertrud Richters slutliga förslag som ”sommarläsning”.

Varken kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) eller byggnadsnämndens nyvalde ordförande Kenny Hansson (M) visste att det lämnats ut till en arbetsgrupp för genomläsning under sommaren.

Båda ser allvarligt på Frilagts avslöjande om att Gertrud Richter sagt att länsstyrelsen godkänt förslaget, trots att det inte var sant.

Gertrud Richter har sagt till medarbetare, berörda fastighetsägare och till Frilagt att länsstyrelsen står bakom det nya förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholm, inklusive skyddsavstånden till reningsverket där byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow undantas för att kunna bygga flerfamiljshus medan ett par andra fastighetsägare hotas av tvångsinlösen av sina hus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
– Om hon ljuger så är det väldigt allvarligt, säger Kenny Hansson (M), nyvald ordförande i byggnadsnämnden.

Kenny Hansson är så ny på sin post att han ännu inte hållit något sammanträde i byggnadsnämnden. Han valdes vid kommunfullmäktige den 12 juni och tillträdde formellt först när protokollet justerats den 21 juni. Han har inte tidigare suttit i byggnadsnämnden.

Han säger att han inte har fått det fullständiga materialet kring den fördjupade översiktsplanen.

– Vi har pratat om den, men vi har inte haft någon formell dragning, säger han.

Han visste inte att förslaget lämnats ut och vet inte heller vilka som ingår i den så kallade arbetsgruppen eller ens att det finns en sådan.

Vad tycker du om det?

– Det kan jag inte säga något om nu, men jag har kontaktat förvaltningen för att få information, säger han.

Vad tycker du om att en chefstjänsteman går ut så här och säger att länsstyrelsen godkänt ett förslag fast det inte är sant?

– Om det stämmer tycker jag inte att det är bra alls. Jag har försökt få tag i henne, men hon har semester.

Ser du allvarligt på hennes uttalande?

– Om hon ljuger så är det väldigt allvarligt.

Kenny Hansson berättar att han på fredagsförmiddagen också pratat med Linus Jepsson vars hus enligt Gertrud Richter ska exproprieras för att det ligger inom det tänkta skyddsavståndet till reningsverket.

– Jag förstår att han är upprörd, säger Kenny Hansson.

Vad ska du göra åt saken?

– Det får jag återkomma om. Jag är fortfarande väldigt ny, säger han.

Här behandlas folk olika, kommunen gör undantag för en tidigare ordförande i byggnadsnämnden och adelsperson medan andra inte ser ut att ha några rättigheter – ska det vara så?

– Nej, Hässleholms kommun ska behandla alla sina medborgare lika. Det är min bestämda uppfattning och jag kommer att arbeta för att alla ska ha samma rätt, säger Kenny Hansson.

Han kommer att ta upp frågan när han på tisdag för första gången leder byggnadsnämndens beredningsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) känner inte igen att han fått Gertrud Richters ”sommarläsning”. Foto: Berit Önell

Pär Palmgren är förvånad över Frilagts uppgifter.

– Det är märkligt att man säger något som inte stämmer, säger han.

Han har inte hört att länsstyrelsen skulle ha godkänt förslaget och känner inte heller igen att han skulle ha fått hela förslaget till fördjupad översiktsplan.

– Det borde jag veta i så fall, men jag får kolla min mejl, säger han.

Han förklarar att han var med på ett möte före semestrarna där förslaget redovisades övergripande.

– Men att det skulle bli ett skyddsavstånd med undantag har jag inte hört. Det hade jag reagerat på, säger han.

Han tycker inte att det låter bra att säga att det inte ska bli mer diskussion när det handlar om ett till viktiga delar nytt förslag och det var två år sedan det fanns möjlighet att lämna synpunkter.

– Om det kommit till något, och det har det uppenbarligen, är det väl bäst att låta de som har synpunkter ha det, säger han.

Nu vill han ta reda på vem som sagt vad.

– Det låter lite bestickande om hon har en uppfattning om vad som sagts och länsstyrelsen en annan. Om det är som du säger rent bokstavstroget så är det allvarligt. Jag är tillbaka på måndag och får ta tag i det här då, säger han.

Dessutom har andra boende fått besked av Gertrud Richter att deras hus ska tvångsinlösas och rivas och att länsstyrelsen godkänt det. Men det har länsstyrelsen inte heller sagt och kan inte göra för ett reningsverks skull, enligt Boverket.

– Det är ju allvarligt. Jag får rota i det också, det är tydligt, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se