torsjö live

Kommunens parkarbetare tog upp död fisk

Kommunens parkarbetare tog på måndagsförmiddagen upp cirka 200 döda abborrar ur Hembygdsparkens dammar. Vattnet kommer inte att bytas ut, om inget ytterligare inträffar, trots att vattnet cirkulerar i ett separat system där inget färskt vatten tillförs. – Om det händer mer måste vi skicka på analys, säger Christer Söderling, chef för parkförvaltningen. Han berättar att […]

Hur hinner Gustavsson med alla uppdrag?

Undertecknad har nyligen på denna sida väckt frågor angående politikers arvoden och ersättningar. Särskilt intresse riktades mot Robin Gustavsson (KD), nytt kommunalråd i Hässleholms kommun. Svar har kommit från Gustavsson och Hässleholms kommun. Gustavsson skriver i NSK 20170805 ”Några dubbla arvoden utgår inte”. Det framgår också att Gustavsson förenar flera uppdrag. Vilka dessa är utöver […]

Bland 11 000 scouter på Jamboree

Frilagt har fått en hälsning från Tyringe- och Hässleholmsscouter inne på det stora scoutlägret Jamboree som startade i helgen och kommer att pågå hela veckan: Vi går över Rinkabyfältet söder om Kristianstad och kommer fram till Jamboree 17. En nationell Jamboree med 11 000 deltagare. Det är morgon efter andra natten i tält, och här […]