Gruppen-3a-328x120

Rökincidenten förbättrar säkerheten

Rökincidenten förbättrar säkerheten

Rökincidenten i stadshuset för ett par veckor sedan berodde på ett fel i huven till reservaggregatets avgasrör som mynnar på taket. En ny huv har nu satts upp. Foto: Lotta Persson

Det var en felaktigt konstruerad plåthuv på avgasröret till stadshusets reservströmsaggregat som för några veckor sedan orsakade en rökincident. Den är nu utbytt och analysen av händelsen har lett till förbättrade rutiner. Tester i ett så kallat skarpt läge, för en noggrann kartläggning av reservaggregatets kapacitet och funktion, kommer att genomföras. 

Det var i samband med ett längre strömavbrott i mitten av augusti som problemet med stadshusets reservströmsanläggning visade sig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Systemet slogs på som det skulle när strömmen förlorades, men avgasröken från dieselaggregatet evakuerades inte utan trycktes ner på stadshusvinden.

Rök, som letade sig ut via tak och ventiler, sågs av observanta förbipasserande – som tolkade det som brand och slog larm. Räddningstjänsten kom och agerade snabbt. Sedan plåten på taket runt reservsystemets avgasrör öppnats upp, kunde det konstateras att det inte var en brand – utan avgasrök som inte sluppit ut rätt väg.

Anders Nählstedt, kommunens säkerhetschef. Foto: AM-tryck

Tekniska förvaltningen har tillsammans med säkerhetschef Anders Nählstedt noga undersökt och analyserat incidenten.

Under arbetet har de sett över både hur reservanläggningen fungerar och hur funktionen säkras. Att stadshuset har ett robust reservströmsaggregat som fungerar är givetvis mycket viktigt.

Varför har ni inte sett felfunktionen tidigare?

– Vi har testat och gjort allt enligt rekommendationerna för anläggningen och det har inte gett oss anledning att oroa oss, säger både säkerhetschef Anders Nählstedt och Åke Ekenberg, elektriker vid tekniska förvaltningen.

Systemet testas varje månad av personal från tekniska förvaltningen och årligen görs också en stor funktionstest av en inhyrd specialist.

Att det först nu visade sig finnas en felfunktion i systemet tror Anders Nählstedt och konsulterna kan bero på att den felaktiga huven också lett till ett vattenläckage och att isoleringen runt avgasröret skadats.

Detta i sin tur har lett till att kondens som värmts till vattenånga kunnat plussa på bilden av rökutveckling när systemet är i drift. Men huvudfelet var tillbakatryckningen av avgasrök.

Vilket alltså nu åtgärdats med en helt ny täckhuv. En förbättrad tätning runt avgassystemet mot vinden har också gjorts, för att säkra att inte rök ska kunna ta sig in den vägen.

Under utredningen av incidenten har många nyttiga och säkerhetskritiska tankar tänkts.

Säkerhetschefen har nu med stöd av elektrikern Åke Ekenberg tagit beslutet att en stor och basal test i vad man kan kalla ett skarp läge ska genomföras.

Räddningstjänsten fick rycka ut till stadshuset när reservaggregatet gick varmt under strömavbrottet. Foto: Lotta Persson

Tidigare tester har genomförts med systemets inbyggda testfunktion utan att ett strömlöst läge uppstått. Anledningen är att det vid test med en ”äkta” strömlöshet finns en risk för omfattande störningar i datakommunikationen. Personalen skulle störas och i sämsta fall skulle data gå förlorad. En risk it-personalen inte velat ta för att funktionstesta reservströmsanläggningen, trots att det finns reservbatterisystem som normalt går in och skyddar.Det har hittills också fungerat när det har blivit äkta strömlöst.

En annan insikt som kommit fram vid analysarbetet – och som verkligen motiverar ett skarpt test – är att ingen idag egentligen har full kunskap om exakt vad reservaggregatets kapacitet räcker till.

Den insikten nådde säkerhetschefen när han summerade och funderade över hur testen genomförts och att några ställen i huset rapporterades strömlösa. Att reservaggregatets ström inte räcker till ”allt” var han klar över. Men en helt aktuell och säker funktionsplan finns idag inte.

– Vi måste och ska nu genomföra ett stort test och testa skarpt. Detta kommer vi sedan också att göra med andra liknade anläggningar i kommunen, säger Anders Nählstedt.

Han berättar att han nu arbetar på instruktioner till stadshuspersonalen inför testet. Att få in rapporter från personalen är en mycket viktig del av testet.

– Rökincidenten väckte många frågor och vi lärde oss mycket. Det är precis så vi vill och ska jobba med säkerhetsutveckling, avslutar Anders Nählstedt.

 Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se