logga-ligg-tjock

Demokratiskt underskott bildade Medborgarpartiet

Demokratiskt underskott bildade Medborgarpartiet

Medborgarpartiet presenterar sig, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf.

Om musikpaviljongen hade stått kvar i Officersparken hade inte Medborgarpartiet bildats. Men nu upplevde de grånade aktivisterna ”ett betydande demokratiskt underskott”. Det politiska etablissemanget lyssnade inte och 5 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan avfärdades raskt.

På onsdagseftermiddagen hade Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf och Ronny Larsson kallat till presskonferens på sitt stamställe Café Verum. De berättade att de vill arbeta för mer direktdemokrati och fler folkomröstningar, fungerande diarieföring och insyn i kommunens verksamheter, lägre politikerarvoden med mera. Men partiprogrammet i detalj är inte klart, det ska medlemmarna få vara med och utforma under hösten.

Arbetet för att bevara musikpaviljongen ledde till ett politiskt parti. Leif Henningsson visar vykortet som såldes till förmån för paviljongkampen.

Under kampen för att bevara musikpaviljongen i Officersparken växte frustrationen över hur frågan hanterades av politiker och tjänstemän. Evert Storm, ordförande i Medborgarpartiets interimsstyrelse, konstaterar att den totala kostnaden för den omstridda flytten av byggnaden inte är offentliggjord ännu.

Idén att bilda ett politiskt parti växte fram under konflikten.

– Många var missnöjda och vi spann vidare på det, flera föreslog också att vi skulle starta parti, förklarar Leif Henningsson.

En annan orsak till bildandet var paviljongvännernas utfrågning av alla fullmäktiges partier över kaffe och bullar på Café Verum.

– Det finns partier som tycker att de ska få medborgarnas röster i valen, men däremellan behöver de inte lyssna, säger Peter Alf.

Evert Storm är ordförande i interimsstyrelsen.

Han upplever ett förakt för medborgarna från makthavarna och nämner också SCB:s medborgarundersökning som 2014 placerade Hässleholm näst sist i landet när det gäller förtroende för de lokala makthavarna. Det gällde inte minst frågan om dessa lyssnar på medborgarna. 2016 var resultatet ännu sämre.

– Det var svart på vitt, konstaterar Peter Alf som menar att problemet bland annat beror på dåligt ledarskap.

Paviljongvännerna frågade även partierna vad de skulle tycka om att få ett par hundra nya medlemmar. De flesta var inte så intresserade.

– En del är kanske rädda att mista sina arvoden, säger Ronny Larsson.

Politikernas arvoden är en viktig fråga för Medborgarpartiet. Det nuvarande så kallade grundbeloppet, som kommunens politiker själva beslutat om, ligger på drygt 68 000 kronor och utgör också arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Övriga kommunalråd har 90 procent av beloppet. Även andra arvoden i nämnder och styrelser beräknas utifrån grundbeloppet.

– Vi vill istället utgå från prisbasbeloppet som är indexreglerat och för 2017 beräknas till 44 800 kronor, förklarar Ronny Larsson.

Medborgarpartiet vill låta medborgarna ta ställning i viktiga frågor genom folkomröstningar. Peter Alf säger att partiet också vill använda modern digital teknik för att låta medborgarna komma till tals, och även för att nå nya medlemmar.

– Jag tror att man måste det idag, säger han.

En självklar fråga för Medborgarpartisterna är att värna om kulturmiljöer. Andra idéer är att ta bort arbetsutskotten i de kommunala beslutsorganen för att inte ett fåtal personer ska bestämma för mycket.

De vill också lägga ner de kommunala bolagen.

– De försvårar medborgarnas insyn. Politikerna har inte heller kompetens att sitta i bolagsstyrelser, säger Peter Alf.

Paviljongdramat är en av flera kommunala ”affärer” som enligt Medborgarpartiet visar att det behövs mer moral och etik. Kommunala politiker och tjänstemän ska få etisk rådgivning.

-Hässleholm ska bli Sveriges rättrådigaste kommun, säger Ronny Larsson.

– Hässleholm ska bli Sveriges rättrådigaste kommun, säger Rony Larsson.

Med det menar han och de andra ordning och reda i beslutsfattandet, lagenlig diarieföring med mera.

Evert Storm tror att en del andra partier kan försvinna ur Hässleholmspolitiken när nu flera nya kommer in på arenan. Cirka 80 personer skrev på för bildande av Medborgarpartiet, ett tiotal jobbar i dagsläget aktivt.

– Men det är först nu vi går ut. Nu ska vi ha ett möte för alla intresserade så snart som möjligt.

Medborgarpartiets ledare är alla pensionärer, välkända i Hässleholm och vana att leda. Peter Alf har en lång militär karriär bakom sig med tjänstgöring även utomlands och utbildningar i ledarskap, Evert Storm har hållit många begravningar och vigslar, Leif Henningsson arbetade i 37 år som transportledare. Ronny Larsson har varit företagare och startade partiet Folkets väl. Kay Alfredsson, som inte var med på presskonferensen, var under många år frispråkig C-politiker i Hästveda.

De är inte nådiga i sin kritik av etablerade politiker, men kommer också med förslag till förbättringar. För ett år sedan föreslog Kay Alfredsson en rådgivande affärsgrupp med företagsledare som skulle kunna vara behjälpliga i kommunstyrelsens affärsmässiga beslut. På så sätt menade han att ett antal ekonomiska missar hade kunnat undvikas, exempelvis Dryport Hässleholm, Pärlan, parkeringsgaraget på Norra Station, försäljningen av äldreboendena Ekegården och Kaptensgården till underpris och köp av ett hotell i Vittsjö till överpris.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se