logga-ligg-tjock

Länsstyrelsen har begärt möte med kommunen om Finjasjön och reningsverket

Länsstyrelsen har begärt möte med kommunen om Finjasjön och reningsverket

Finjasjöns status har försämrats. För några veckor sedan låg död fisk låg längs hela strandkanten vid Björkvikens badplats.

Finjasjöns kraftiga algblomningar, märkliga färgskiftningar, stank och döda fiskar och fåglar har fått många att reagera de senaste månaderna. I juli hade Finjasjögruppen ett krismöte och flera åtgärdsförslag har behandlats i kommunens tekniska nämnd.

Länsstyrelsen har också uppmärksammat Finjasjöns försämrade status och begärt att kommunen ska kalla till ett möte med ansvariga om både sjön och reningsverket. Det blir den 10 oktober.

– Det är något som har hänt som är alarmerande. Vi måste ta reda på vad det är, vad det beror på och vad vi ska göra åt det, säger Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen.

Reningsverket och dess påverkan på Finjasjön står i fokus vid mötet med länsstyrelsen. Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson har kallat till mötet med deltagare från Hässleholms vatten, stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och länsstyrelsen. Enligt dagordningen för mötet, som ska hållas i Hässleholms vattens lokaler, står reningsverket i fokus. Frågor som kommer att tas upp är bland annat reningsverkets dimensionering och hur dess tillstånd och villkor uppfylls. Resultat av mätningar i Maglekärrsbäcken ska presenteras liksom teorier om dagvattnets betydelse för Finjasjöns status.

Jan Karlsson och Gertrud Richter från stadsbyggnadskontoret ska berätta om förslagen om skyddsavstånd till reningsverket i den fördjupade översiktsplanen och Sven-Inge Svensson om ”gåtan Sötekärrsbäcken”. Deltagarna ska också göra en rundvandring på reningsverket, i Magle våtmark och dess omgivningar.

– Vi har bjudit in länsstyrelsen till ett informationsmöte utifrån vår tillsynsroll och de frågor länsstyrelsen önskat svar på, säger Sven-Inge Svensson.

Lång följetong

Finjasjöns vattenkvalitet har försämrats i sommar. Algblomningar och algpåäxt på båtar och fiskeredskap har ökat.

Annelie Johansson konstaterar att det varit en lång följetong av olika problem kring Finjasjön och reningsverket. Kommunen har det formella tillsynsansvaret, men länsstyrelsen har också ett ansvar att bidra.

– Sjöns kvalitet försämras. De nuvarande åtgärderna räcker inte, vi måste hitta gemensamma lösningar, säger Annelie Johansson.

Personal från länsstyrelsen har redan haft kontakt med analysföretaget Regito för att få information om aktuella mätningar, algblomningar med mera. Länsstyrelsen har också varit på plats vid sjön flera gånger den senaste tiden.

– Det har aldrig varit så dåligt siktdjup på tio år, säger Annelie Johansson.

Hon är inte förvånad över rapporterna om stanken vid sjön.

– Med den algpåväxten är det inte konstigt om det bildas både metangas och svavelväte, säger hon.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson var en av flera som hörde av sig till Frilagt i slutet på förra veckan då stanken vid sjön mellan Sjörröd och Björkviken var påtaglig.

”Finjasjöfiaskot”

– Sjön blommar extremt idag. Jag konstaterar att ”Finjasjöfiaskot därmed är fullbordat”, skriver han i ett mejl i torsdags.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson(M)kallar situationen för fiasko och vill utkräva ansvar.

Han skriver att det är andra blågröna alger än tidigare i sommar, och tillägger att ansvar måste krävas av ”hela gruppen”.

Finjasjögruppens ordförande Gunnar Swärdh förklarar först att han inte kan svara på Frilagts frågor, men mejlar sedan ett svar där han berättar att Finjasjögruppen har möte på tisdag, den 12 september.

– Vi är naturligtvis mycket oroade av situationen och kommer att diskutera den. Vi vet fortfarande inte orsaken till tillståndet och vet därför inte vilka åtgärder som kan vara aktuella, skriver han.

De åtgärder som tekniska nämnden behandlat hade till största delen förberetts av Finjasjögruppen redan i juni, innan siktsdjupet hastigt försämrades och den nya mystiska algen upptäcktes.

Inspektioner vid Sjörröd

Gunnar Swärdh, ordförande i Finjagruppen, är oroad av situationen,men vet inte vad man ska göra.

Sven-Inge Svensson berättar att Regito vid mötet med Finjasjögruppen kommer att informera om resultaten av de senaste mätningarna i sjön.

Han meddelar också att miljökontoret i slutet på förra veckan fick in en anmälan om ”illaluktande stank” vid Finjasjön.

– Miljöinspektörer har vandrat längs strandlinjen i fredags och i måndags. I fredags kändes en svårdefinierad lukt vid tre ställen vid Sjörröd, i måndags en svagare ”mögelliknande nedbrytningslukt” som inspektörerna till viss del vill koppla till fuktigt kvarliggande gräs. Fredagens starkare lukt kan ha med nedbrytning av alger att göra. Om detta vet vi inget säkert. Vi kommer att göra ytterligare inspektion, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han förklarar att han inte hört talas om någon ny massförökande blågrön alg, förutom Aphanizomenon Yezoense som oväntat spred sig i hela sjön tidigare i somras.

Berit Önell

Märkliga färgskiftningar som kommer och går noteras allt oftare i Finjasjön.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se