torsjö live

Barnekows intresse före allmänintresset?

Barnekows intresse före allmänintresset?

Reningsverket i Hässleholm är ett allmänintresse. Det kan kosta oss skattebetalare flera hundra miljoner om kommunens politiker obstruerar mot Länsstyrelsen i denna fråga. Undertecknad skrev en insändare i NSk den 5 januari 2017. Rubriken var då: ”Många smutsiga turer.” I den artikeln redovisade jag en del fakta om turerna kring tidigare vice ordföranden i Byggnadsnämnden, Johan Barnekow, och hans byggplaner på Sjörröds gård cirka 700 meter från reningsverket.

Karl-Axel Axelsson (C), som var ordförande för Hässleholm Vatten AB, har föredömligt bl. a. pekat på vikten av att följa rekommendationerna från Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen (NSk 2013-09-10). Hässleholms Vattens styrelse har därför redan 2008 fattat beslut om att tillämpa ett inre skyddsavstånd på 300 meter respektive ett yttre skyddsavstånd på 1000 meter till reningsverket. Tyvärr har hans partikamrater Anders Edwall (C) och Arne Persson (C) nu visat sig ha en annan agenda om man ska tro deras naiva uttalanden i NSk 2017-09-06.

 Länsstyrelsen har mycket tydligt förklarat för kommunen att ett förnyat, och utvidgat, miljötillstånd för reningsverket är avhängigt av hur kommunen kommer att ställa sig till att följa anvisade krav på skyddsavstånd. Länsstyrelsen skriver bl. a. att man ser ingen anledning att frångå konsultfirman Rambölls utredning på 300 respektive 1000 meters skyddsavstånd.  Om så sker måste kommunen vidta åtgärder vilket kan leda till kostnader på flera hundratal miljoner för Hässleholmarna.

I min tidigare insändare (2017-01-05) ställde jag frågan om det kan vara så att de politiska vänskapsbanden ger en gräddfil. Då, tidigt 2017, uttryckte Byggnadsnämndens dåvarande vice ordförande, Hans-Göran Hansson (MP) att man erbjudit tidigare vice ordföranden i Byggnadsnämnden, Johan Barnekow, att bygga cirka 650-750 meter från reningsverket. Kom då ihåg att samme Hans-Göran Hansson (MP) även sitter i Hässleholms Vattens styrelse där han för bolagets bästa hävdat 1000 meters skyddsavstånd till nybyggnation. Det är vad som kallas att tala med kluven tunga.

Lika illa är att Byggnadsnämndens dåvarande ordförande, Leif Nilsson (S), har förklarat att Johan Barnekow med sin advokat hotat med skadestånd om Byggnadsnämnden avskrev hans ansökan om att få bygga bostäder på Sjörröds gård. Inför detta hot vek sig Leif Nilsson (Frilagt 2017-08-18). Är det så vi ska ha det? Nej, nu behövs politiker med ryggrad som bevakar allmänintressena före enskilda intressen.

Peter Alf

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se