torsjö live vers2

Vandringsleder gör ingrepp i skyddsvärd Hovdalanatur

Vandringsleder gör ingrepp i skyddsvärd Hovdalanatur

Det är tätt mellan vandringslederna på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell
Det är dags för fjärde upplagan av Hovdala vandringsfestival, denna gång med 17 olika ledalternativ. Foto: Berit Önell

Vandringslederna på Hovdalaområdet blir fler och fler. Det betyder också ingrepp i känslig natur som länsstyrelsen vill avsätta till Natura 2 000-områden där det orörda ska bevaras för att skydda sällsynta fladdermöss.

Kommunen och markägaren, det kommunala bolaget Hibab, har inte rådgjort med länsstyrelsen innan de avverkat träd, anlagt nya stigar och byggt spänger, broar, trappor och rastplatser.

– Det ska betraktas som ett Natura 2 000-område när det finns förslag, även om det inte är beslutat. De ska ha samråd med oss innan de gör något där, säger Marie Björkander, Natura 2 000-samordnare på länsstyrelsen.

Hovdala vandringsfestival arrangeras imorgon, söndag, för fjärde gången och har i år hela 17 olika vandringsalternativ.

På vissa ställen visar kartan ett gytter av leder, bland annat kring Dalleröd. Längs Guldkusten finns tre parallella stigar för att ”få en bättre upplevelse”.

Det kan vara lätt förvirrande att ta en promenad i skogen vid Dalleröd, som Marie Björkander beskriver som ett av de mest orörda områdena. Ett stort antal stolpar med ledmarkeringar visar numera vägen till Höjdarnas höjdarled, Jakten på gullspira, Skåneleden, Hundslingan och det senaste tillskottet: I Posta-Nillas spår. Lederna korsar varandra på flera ställen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På den högsta platån har de ansvariga på kommunen, med projektledaren Bjarne Öhrling i täten, röjt undan träd och buskage för att få en större rastplats med bord och bänkar och storslagen utsikt över Finjasjön och staden.

Stigarna är upptrampade och har spår av både mountainbikecyklar och crossmotorcyklar, trots att det enligt skyltar råder förbud mot terrängkörning.

En rastplats har byggts på platån i den del av Dallerödsskogen där Natura 2 000 föreslås. Foto: Berit Önell

Strax utanför det planerade Natura 2 000-området har lederna dragits i ett område där det tidigare inte fanns några stigar alls. En bit har grävts in från sidan i en brant backe vid en bäck intill en lövskogsbevuxen ravin.

Lederna går på tre parallella stigar vid Guldkusten och österut bort till en annan för fladdermössen viktig strandnära lövskog vid Solhem. Här har Hibab trots förslaget om Natura 2 000 tidigare schaktat ur en skogsbacke för att sänka en stig ett par meter så att den blir mer handikappvänlig, något som Marie Björkander inte blev glad när hon fick veta.

Här har en helt ny stig anlagts. Foto: Berit Önell

Hibab har motsatt sig att både Solhem och Dalleröd blir Natura 2 000-område och menar att det räcker med ett mindre område kring Hovdalaån och slottet. Men länsstyrelsen har efter några små justeringar låtit förslagen gå vidare till Naturvårdsverket som i sin tur lämnat dem vidare till regeringen.

– I Hibabs förslag fanns fladdermuslokalerna inte ens med, det var alldeles för litet, säger Marie Björkander.

Magnus Bergström, ansvarig för Natura 2 000 i landmiljö på miljödepartementet, bekräftar att Hovdalaområdet står kvar på listan, men har ingen information om när beslut kommer att fattas.

Här har stigen grävts in från sidan i backen för att det inte ska bli så brant. Foto: Berit Önell

Marie Björkander förklarar att kommunen och Hibab ska ta hänsyn till de naturvärden som gör att området föreslås för Natura 2 000, i det här fallet främst fladdermössen.

– Det gäller all störning i skogen, exempelvis när de gör ingrepp som att gräva ur en stig och avverka träd. Det måste fram att det handlar om fladdermössens livsmiljö, det är väldigt viktigt att bevara den. Det betyder inte att det inte går att ta bort några träd alls, men jag tycker att de skulle ta bättre hänsyn, säger hon.

Friluftsliv behöver i sig inte inverka negativt, men det beror på var och hur.

– Jag vet att det fanns helt ostörda partier när vi var där inför utpekandet av områdena, säger Marie Björkander.

På många ställen finns djupa spår efter mountainbikecyklar.

Hon kommer att ta kontakt med kommunen för att prata om fortsättningen, men hoppas att ett beslut från regeringen kommer snart.

– De på kommunen verkar inte fatta riktigt. Det är tråkigt att det tagit så lång tid. Det är två år sedan vi lämnade över förslagen till Naturvårdsverket, säger hon.

”I Posta-Nillas spår” startar vid Hässleholms resecentrum, men liksom övriga leder går den i mål på Hovdala slott.

Vandringsfestivalerna har blivit populära och många är engagerade i förberedelser och genomförande. Vid en presskonferens nyligen presenterades nybildade Hovdala vandringsförening vars medlemmar bland annat hjälper till som färdledare.

– Folk är stressade och vill hitta oaser i naturen. Här får de ett färdigt paket med mat, färdledare och allt och kan nå naturen bara fem-tio minuter från centrum, säger Michael Petersson som jobbar på turistbyrån.

Flera av vandringarna är nu slutsålda. Cirka 400 personer väntas delta i vandringsfestivalen. Lederna har olika längder, svårighetsgrader och teman som yoga och foto. Bland de mest populära är de längsta heldagsturerna på Höjdarnas höjdarled och Jakten på gullspira, 22 respektive 21 kilometer. Båda går i åttor med möjlighet att pausa på Hovdala slott i halvtid.

Bjarne Öhrling berättade vid presskonferensen om den nya leden och Posta-Nillas långa vandringar med post mellan Hovdala slott och Kristianstad.

– Vi tror att hon har gått mest till Hässleholm, men exakt vilken väg vet vi inte, förklarar han.

Informationsskyltar är utplacerade längs lederna, här får vandraren veta hur en ”faunadepå” kan byggas av död ved för att locka insekter. Foto: Berit Önell

Leden går från resecentrum antingen österut via Hembygdsparken, Magle våtmark, Trolladammarna och Göingeåsen till Hovdala eller västligt via Hässleholmsgården, gamla fägator vid Torshem, Sjörröd, Björkviken, Guldkusten och Trädhuset –  ett av Bjarne Öhrlings tidigare projekt –  till Hovdala slott.

Enligt Bjarne Öhrling är nu alla leder i området utbyggda. Det som återstår är fler ledmarkeringar, hänvisningspilar och områdeskartor och ett nytryck av papperskartan med de senaste justeringarna.

Flera av lederna ska också få nya markeringar för att kopplas samman till den så kallade Hovdalaleden på fem och en halv mil. Målsättningen är att denna på sikt ska ingå i Skåneleden som då kommer att gå en bit från Finjasjöns stränder, inte som idag väldigt strandnära strax söder om Sjörröd där Finjasjöns algblomningar är som värst och sedan en bit ute på Hovdalavägen där det inte går att nå stränderna på grund av privata strandtomter. Kommunens förhoppning är att Hovdalaleden på sikt ska bli internationellt certifierad som ”Leading Quality Trail”.

Bjarne Öhrling vill också bygga fler toaletter och vindskydd, men inte förrän det finns avtal med berörda markägare. Idag finns vindskydd och mobil toalett bland annat i naturreservatet på Göingeåsen.

– En skolklass eller scoutgrupp ska kunna komma ut i naturen, säger han.

Men hans vision är vildare än så.

– Målsättningen är att Hovdala ska bli södra Sveriges vandringseldorado. Vi befinner oss i en skärningspunkt mellan Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Därför har vi en väldigt varierad natur, annars hade vi inte kunnat ha så många leder, säger han.

Projektledaren Bjarne Öhrling tror inte att det kan bli för många leder. Foto: Berit Önell

Bjarne Öhrling tycker inte att det finns risk att det blir för många leder.

– Jag kan inte se det, säger han.

Varför behövs leder på flera parallella stigar, kunde de inte ta samma väg?

– Den nya har byggts för att få en bättre upplevelse, de gamla ska tas bort, säger Bjarne Öhrling.

När det gäller fladdermössen hänvisar han till kommunekologen Lars-Erik Williams.

– Det finns inget område där han inte varit med, säger Bjarne Öhrling.

Men länsstyrelsen var kritisk till att man gräver ut nya stigar i slänter?

– Länsstyrelsen har inget emot vandringsleder. Stigarna har grävts för hand och inte speciellt djupt, säger han.

En person har nu anställts på halvtid för att sköta lederna. Bengt Andréasson rycker ut om ett träd blåst omkull eller liknande.

Kommunekologen Lars-Erik Williams anser inte att några naturvärden skadats. Foto: Urban Önell

Lars-Erik Williams säger att stigarna breddats väldigt lite, att det inte är många träd som kapats och att det inte fanns några naturvärden som förstördes där stigen grävdes ut i backen i området strax utanför Natura 2000-förslaget vid Dalleröd.

– Jag såg inget naturvärde där. Det är ganska ung skog i ravinen och där har varit helt öppet en gång i tiden. Det hade varit skillnad om det varit en dalgång med flera hundra år gamla träd. Vi ville göra stigen lite mindre brant. Det blir tillfälligt en öppen markyta, men det växer snart igen, säger han.

Även han ser ett värde i att göra naturen tillgänglig.

– Det kan absolut gå för långt, men jag tycker att vi har gjort det här på ett bra sätt, säger han.

Han är medveten om att det finns områden på andra håll som blivit väldigt exploaterade med många vandringsleder och mycket folk på liten yta.

– Men Hovdalaområdet är väldigt stort och vi är långt ifrån det, säger han.

Han var själv med och initierade fladdermusinventeringen  som dokumenterade 16 fladdermusarter, vilket placerade Hovdala bland Sveriges artrikaste fladdermuslokaler och ledde fram till förslaget om Natura 2 000.

Lars-Erik Williams ser inte vandringsleder som något hot mot fladdermössen.

Stolpar med ledmarkeringar visar vägen, här till fyra olika leder. Foto: Berit Önell

– De mår inte dåligt av att folk går på stigarna. Konflikten är nog ganska liten. Men jag är välbekant med Dallerödsområdet. Där finns höga naturvärden. Man får tänka hur man lägger lederna och det har jag haft med mig. Tyvärr blev det aldrig naturreservat, säger han.

Däremot tycker han inte att den nergrävda stigen vid Solhem kunde påverka fladdermössen negativt.

– Jag har sagt att de inte får fälla stora och fina träd. Men jag har sällan behövt säga ifrån, säger han.

Har inte orörd natur också ett värde för vandrarna?

– Jo, men en led ger inte 100-procentigt orörd natur. Vi vänder oss till en stor grupp människor som är mindre naturvana och försöker locka ut dem på lederna.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se