torsjö live vers2

Vill inte låta politiker ändra undantag i skyddsavstånd Har fullt förtroende för Gertrud Richter

Bilden visar en illustration till ett tidigare förslag till detaljplan.

Byggnadsnämnden får inte ändra i förslaget till skyddsavstånd kring reningsverket som ingår i den fördjupade översiktsplanen. Det säger stadsbyggnadschef Jan Karlsson till Frilagt. – Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är en egen process. Planchef Gertrud Richter och hennes medarbetare jobbar med den, säger han. Jan Karlsson har fullt förtroende för Gertrud Richter, trots att hon […]

Lyckat Tyringejogg genomfört mellan regnskurar

Tyringejogget lockade i år omkring 250 personer till Sanatorieskogen. 108 startande tog sig på lördagsmorgonen runt den 5,5 km långa rundan – i lätt solsken. Philip Rantzow var förste man över mållinjen. Diplom och chokladmedaljer utdelades till de 41 startande i det 800 meter långa Lilla bergsloppet – som i år kunde klä sig i […]

Vandringsleder gör ingrepp i skyddsvärd Hovdalanatur

Vandringslederna på Hovdalaområdet blir fler och fler. Det betyder också ingrepp i känslig natur som länsstyrelsen vill avsätta till Natura 2 000-områden där det orörda ska bevaras för att skydda sällsynta fladdermöss. Kommunen och markägaren, det kommunala bolaget Hibab, har inte rådgjort med länsstyrelsen innan de avverkat träd, anlagt nya stigar och byggt spänger, broar, trappor […]