torsjö live

Vill inte låta politiker ändra undantag i skyddsavstånd Har fullt förtroende för Gertrud Richter

Vill inte låta politiker ändra undantag i skyddsavstånd Har fullt förtroende för Gertrud Richter

Stadsbyggnadschef Jan Karlsson säger att politikerna i byggnadsnämnden inte kan ändra i förslaget till fördjupad översiktsplan där tjänstemännen vill göra undantag från skyddsavstånden kring reningsverket för nämndens tidigare ordförande Johan Barnekow på Sjörröds gård. Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Byggnadsnämnden får inte ändra i förslaget till skyddsavstånd kring reningsverket som ingår i den fördjupade översiktsplanen. Det säger stadsbyggnadschef Jan Karlsson till Frilagt.

– Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är en egen process. Planchef Gertrud Richter och hennes medarbetare jobbar med den, säger han.

Jan Karlsson har fullt förtroende för Gertrud Richter, trots att hon ljög om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånden inklusive undantag för bland andra byggnadsnämndens tidigare ordförande Johan Barnekow (M) som vill bygga flerfamiljshus på Sjörröds gård. Jan Karlsson menar att Frilagt tolkat Gertrud Richters uttalande fel. På tisdag beslutar byggnadsnämnden om detaljplanearbetet för Sjörröds gård ska avbrytas, efter förslag från ordförande Kenny Hansson (M).

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) försöker på tisdag få byggnadsnämnden att avbryta planarbetet för Sjörröds gård.

Moderaternas fullmäktigegrupp beslöt att ta ställning mot undantagen efter att Frilagt avslöjat detaljer om det nya förslaget och publicerat inspelningar där Gertrud Richter säger att hon hade länsstyrelsen med sig ”på undantag och allt”. Kenny Hansson meddelade efter partiets beslut att han bett Jan Karlsson att inleda ett personalärende om Gertrud Richter och också att han gett två parallella uppdrag till stadsbyggnadskontoret, ett om att avbryta detaljplanearbetet för Sjörröds gård och ett om att lyfta bort undantaget från den fördjupade översiktsplanen.

– Men vi får ta detaljplanen först. Får vi igenom det får vi gå vidare med det andra, säger han.

Moderaterna har inte hela alliansen med sig. KD har haft egen presskonferens för att bland annat meddela att undantagen i skyddsavstånden ska vara kvar. L hade inte hunnit diskutera frågan före alliansens gemensamma möte nyligen.

Kenny Hansson säger att hans parti just nu fokuserar på Sjörröds gård, men ska diskutera även det inre skyddsavståndet på 300 meter. Om de föreslagna undantagen går igenom ska två boende drivas från sina hem och fem få vara kvar.

– Vi har sagt att inga undantag ska göras. Skyddsavstånden ska gälla, säger Kenny Hansson.

Han tycker att det är en brist att inga politiker egentligen varit med i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen.

– Vi har en styrgrupp som har blivit informerade, men inte diskuterat förslagen. Det var dumt att kalla den styrgrupp från början, säger han.

Arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad med närmaste omgivningar har pågått i flera år. Sommaren 2015 var ett förslag på samråd. Allmänhet, myndigheter och politiska partier fick lämna synpunkter. Länsstyrelsen underkände då det föreslagna skyddsavståndet kring reningsverket på bara 300 meter med bedöming från fall till fall utanför det. Istället bör det vara ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd kring reningsverket där inga nya bostäder detaljplaneläggs, såvida det inte tas fram någon ny utredning som ger grund för annat. Inom det inre skyddsavståndet på 300 meter kan bostäder lösas in om fastighetsägarna så önskar.

Planchef Gertrud Richter sa till Frilagt att hon hade länsstyrelsen med sig ”på undantag och allt” i skyddsavstånden kring reningsverket. Men stadsbyggnadschef Jan Karlsson har fullt förtroende för henne och hävdar att Frilagt feltolkat vad hon sagt, trots att Frilagt publicerat inspelningar

Efter två års tystnad är nu ett nytt förslag framtaget, vilket Frilagt berättade om i början på augusti. Själva förslaget är inte offentligt, men Gertrud Richter sa att det troligen ställs ut i oktober och att hon hoppades att det inte ska bli mer diskussioner nu.

Hon berättade bland annat om skyddsavstånden och undantagen för Sjörröds gård inom 1 000 meter och för villor på Ormanäsvägen inom 300 meter medan två hus skulle lösas in. Ansvariga på länsstyrelsen har skriftligen dementerat till Frilagt att de skulle ha sanktionerat något av detta.

Frilagt spelade in intervjun med Gertrud Richter och har publicerat delar av den.

Jan Karlsson har inte lyssnat på inspelningarna, men har sin uppfattning klar.

-Jag har fullt förtroende för Gertrud. Jag har lyssnat när hon redogjort för det här i andra sammanhang och vet vad hon menar. Det är du som tolkar det på annat sätt, säger han.

Han blir lite irriterad när Frilagt ifrågasätter det han säger och spelar upp en av inspelningarna för honom.

– Jag vet inte vad du är ute efter, säger han.

Han deklarerar att både den fördjupade översiktsplanen och detaljplanen för reningsverket där det inre skyddsavståndet, men inte det yttre, ska fastställas, är pågående ärenden och att ingenting är beslutat.

– Du är för tidigt ute, säger han.

Samtidigt verkar det vara för sent att ändra något. Jan Karlsson säger att byggnadsnämnden visserligen kan besluta att avbryta planarbetet för Sjörröds gård och avskriva det, enligt Kenny Hanssons förslag. Men det betyder inte att politikerna kan bestämma att undantaget ska försvinna ur den fördjupade översiktsplanen. Den frågan hanteras i en annan process.

– Processen är lagstyrd. Nästa steg i den är utställningen, säger Jan Karlsson.

Men är det inte bättre att diskutera förslagen och eventuellt göra ändringar innan utställningsmaterialet trycks upp?

– Det har varit ett antal möten i styrgruppen där kommunalråden och byggnadsnämndens presidium är med. Det är klart att politikerna kan ha synpunkter på sina styrgruppsmöten, säger Jan Karlsson.

Han vet inte om fler styrgruppsmöten är planerade före utställningen. Han konstaterar också att styrgruppen bytt medlemmar några gånger sedan den tillsattes 2011.

Jan Karlsson förklarar att den fördjupade översiktsplanen inte föranleder en direkt dialog med fastighetsägarna, som en detaljplan, utan handlar om allmänintressen.

Trots det finns alltså undantag för enskilda med i förslaget och Jan Karlsson är skepisk till idén att avbryta planarbetet för Sjörröds gård.

– Det inleddes 2012 och Johan Barnekow har betalt delar av planavgiften, säger han.

Dock underkände länsstyrelsen förslaget vid samråd 2013-2014, främst för att det var olämpligt att planera för fler bostäder inom 1 000 meter från reningsverket. Förslaget har sedan dess reviderats två gånger, varav ett underkändes i november 2016. Det andra är nu under framtagande och inte offentligt ännu.

Jan Karlsson säger att det inte längre är säkert att utställningen blir i oktober.

– Vi har blivit försenade, bland annat på grund av byte av personal, säger han.

Kenny Hansson vill inte lägga sig i personalärendet om Gertrud Richter som lyftes på ett beredningsmöte i förra veckan.

– Jan Karlsson uttrycker att han och förvaltningen har förtroende för henne. Det är en personalfråga som tjänstemännen sköter.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

2017-08-04 Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

2017-08-09 Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

2017-08-11 Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd redan i april

2017-08-11 Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

2017-08-15 Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

2017-08-17 Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

2017-08-18 Moderaterna säger nej till undantag för Sjörröds gård Kenny Hansson backar Personalärende om Gertrud Richter

2017-08-18 Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

2017-08-26 KD vill ha undantag i skyddsavstånd, riva parkvilla och ersätta Magnarp med utbyggnad av Hovdalaområdet

2017-08-27 Kommunen vill lösa in och riva 74-årige Jan Tillgrens bostad

2017-08-31 Kommunalråd ska diskutera husen vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se