logga-ligg-tjock

Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

Byggnadsnämnden ger planchef Gertrud Richter sitt stöd och håller fast vid att det ska byggas på Sjörröds gård. Kommunen illustrerade det tidigare förslaget till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Politikerna i byggnadsnämnden står nu bakom planchef Gertrud Richters ambition att låta nämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow (M) bygga på Sjörröds gård. Det trots att inga nya bostäder skulle tillåtas inom det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter från reningsverket och att länsstyrelsen anser att det ska följas.

Byggnadsnämndens nye ordförande Kenny Hansson (M) säger att uppdraget står fast. Han uttalar nu också sitt förtroende för Richter, trots att Frilagt avslöjat att hon ljugit om att länsstyrelsen godkänt undantagen från skyddsavstånden.

– Om hon ljuger är det allvarligt. Fram tills det är bevisat litar jag på henne, säger han, trots att Frilagt redan presenterat skriftliga bevis.

Frilagt publicerar nu delar av den inspelade intervjun med Gertrud Richter.

Frilagt har bland annat berättat att det i minnesanteckningarna från styrgruppens möte i juni framgår att Gertrud Richter ”stämt av” undantagen från skyddsavstånden med länsstyrelsen. I styrgruppen ingår bland annat samtliga kommunalråd. Både Pär Palmgren (M) och Lena Wallentheim (S) tycks dock ha drabbats av dåligt minne.

Frilagt har också citerat länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johanssons skriftliga dementi av att länsstyrelsen skulle ha godkänt undantagen och ambitionen att tvångsinlösa två hus.

Lyssna på Gertrud Richters uttalande om att länsstyrelsen godkänt undantagen i skyddsavstånden, i intervju med Frilagt här:

Byggnadsnämndens nya ordförande Kenny Hansson litar på planchef Gertrud Richter och inte sett bevis för att hon ljugit. Han säger också att hon fått i uppdrag att planera bostadsbebyggelse på Sjörröds gård och att det står fast, trots att området ligger inom skyddsavståndet till reningsverket och trots att länsstyrelsen motsatt sig det.

Kenny Hansson har inte för avsikt att kontakta länsstyrelsen i frågan, men hänvisar till att Pär Palmgren tänkt göra det.

Kenny Hansson berättar vid onsdagens presskonferens att Folkets väls Björn Widmarks frågor om uppgifterna i Frilagts artiklar vid byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen ledde till att Gertrud Richter redogjorde för hur läget såg ut.

– Jag är väldigt tillfreds med svaret. Till det kommer annat svar får hon fortsätta med arbetet. Länsstyrelsen kan återkalla detaljplanen för Sjörröds gård efter att vi beslutat om den, säger Kenny Hansson.

– Länsstyrelsen och Hässleholms vatten vill att vi ska följa 1 000 meters skyddsavstånd från reningsverket. Men planchefen har fått byggnadsnämndens uppdrag att bygga på Sjörröds gård inom 1 000 meter. Det är vad som gäller nu, säger han.

Han tycker att det viktigaste nu är att den fördjupade översiktspanen, där skyddsavstånden ingår, blir klar och kommer på plats så snart som möjligt. Men han vet inte mycket om förslagets innehåll eftersom varken han eller någon annan politiker fått tillgång till det. De kommer inte heller att få det förrän en vecka före den planerade utställningen i oktober.

Det är inget som bekymrar Kenny Hansson.

– Vi kommer att titta på det i partiet när det kommer ut på samråd. Nu tycker jag att vi ska vänta på att arbetet blir klart, säger han.

Han tycker inte att han behöver veta vilka fem fastigheter som ska få undantag från skyddsavståndet på 300 meter där enligt förslaget inga bostäder ska tillåtas. Sju är berörda, två ska bort.

– Utställningen är till för att få in synpunkter från både allmänhet och politiker. Vi har gett ramarna, nu går arbetet sin gång, säger han.

Han berättar att det finns en lista på tjänstemän som fått ut delar av materialet att läsa över sommaren.

– Det är en arbetsgrupp med tjänstemän som är specialister, säger han.

Han har inte själv sett listan. När Frilagt vill se den säger han att den är ett arbetsmaterial som inte är offentligt.

Lyssna på Gertrud Richters uttalande om att hon hoppas att det inte blir för många synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan under utställningen i höst, i intervju med Frilagt här:

De enda i byggnadsnämnden som ställde frågor om undantagen i skyddsavstånden och Gertrud Richters agerande var Björn Widmark (FV) och Johan Kronqvist (SD).

Björn Widmark (FV) är en av få politiker som ifrågasatt undantagen i förslaget till skyddsavstånd kring reningsverket. Foto: Anders Thall/knallofall.se

– Det är anmärkningsvärt att vi politiker inte får se underlaget förrän en vecka före utställningen, säger Björn Widmark som också är med på presskonferensen.

Han befarar att allt material då är upptryckt och att det är svårt att ändra på något i förslaget.

– Gertrud Richter sa till byggnadsnämnden att vi ska ”banga det” efter utställningen, berättar han.

Byggnadsnämnden beslöt att ta fram en detaljplan för Johan Barnekows Sjörröds gård i december 2012. Han fick kraftig kritik efter köpet av marken 2010 eftersom han var en av få som visste att det fanns förslag om att planlägga området för bostäder. Han försäkrade då att han tänkte bevara det, men ett par år senare ansökte han om att få bygga fyravåningshus.

Vid samrådet 2013 var många kritiska till förslaget, bland dem länsstyrelsen, just för att det ligger inom 1 000 meter från reningsverket. Skyddsavstånden var då bara antagna som en policy av Hässleholms vattens styrelse, men hade redan använts juridiskt när kommunen köpte Linus Jepssons hus med motiveringen att det låg inom skyddsområdet, något som skrevs in i köpekontraktet.

I samrådet om den fördjupade översiktsplanen för två år sedan skrev länsstyrelsen ett nytt yttrande där vikten av ett 1 000 meters skyddsavstånd betonas. Det enda expertutlåtande som ingick i underlaget var Rambölls konsultrapport som förespråkar detsamma.

– Länsstyrelsen kan inte se något skäl att äventyra eller motverka reningsverkets behov av skyddsavstånd, heter det bland annat i länsstyrelsens yttrande.

Även befintliga, men ej genomförda detaljplaner inom 1 000 meter ifrågasattes av länsstyrelsen, särskilt för områdena Hassellunden och Sjörröd.

– Vi politiker har fått in alla underlag som visar att vi inte ska göra så här. Vad ska tillkomma i utställningen, undrar Björn Widmark.

– Varför samråda om man inte bryr sig om synpunkterna? Kommunen har tydligen bitit sig fast i att byggplanerna för Sjörröds gård ska genomföras, säger han.

Han befarar att det blir Hässleholms vatten som sitter med ”Svartepetter” i slutänden eftersom boende kan kräva åtgärder om reningsverket orsakar störningar. Ju fler boende desto större risk för sådana krav.

– Varför bygga i strid mot viktiga allmänna intressen? Det finns gott om annan mark, närmare centrum, att bygga på. En utredning har ju visat att det är möjligt att bygga 5 000 bostäder inom en kilometer från stationen, säger Widmark.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

2017-08-04 Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

2017-08-09 Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

2017-08-11 Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd redan i april

2017-08-11 Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

2017-08-15 Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se