torsjö live vers2

Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd i april

Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd i april

Förslaget till skyddsavstånd från reningsverket, inklusive undantag, var kända av kommunalråden redan i april. Foto: Berit Önell

Planchef Gertrud Richter har inte i hemlighet arbetat för de uppmärksammade undantagen i förslaget till skyddsavstånd för reningsverket i Hässleholm.

Både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) hörde förslagen presenteras redan i april. Även byggnadsnämndens Leif Nilsson (S) och Lars Klees (SD) deltog i ett möte med den så kallade styrgruppen för förslaget till fördjupad översiktsplan.

– Jag protesterade, eller rättare sagt talade om att jag hade avvikande synpunkter, säger nu Pär Palmgren som efter Frilagts avslöjande i förra veckan sa att han inte hört något om undantag.

Han säger också att han ska sätta sig in i vad som sagts mellan Gertrud Richter och länsstyrelsen med anledning av Frilagts avslöjande att hon felaktigt påstod att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånden med undantagen.

Enligt Gertrud Richter är förslaget nästan klart och det ska inte vara mycket mer diskussioner om det efter semestrarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Pär Palmgren skickade själv minnesanteckningarna från mötet med styrgruppen till Frilagt. I gruppen ingår byggnadsnämndens och kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och tjänstemän på stadsbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Förutom politikerna deltog denna gång fyra tjänstemän från stadsbyggnadskontoret under hela mötet. Ytterligare två kommunala tjänstemän samt Hanne Romanus och Lena Palenius från länsstyrelsen medverkade vid första punkten på mötet som var en information om riksintresse för friluftsliv.

I anteckningarna står tydligt att det ska göras avsteg för Sjörröds gård från det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter, där annars inga nya detaljplaner ska tillåtas, och för befintlig bebyggelse i sydväst (vid Ormanäsvägen, reds anmärkning) från det inre skyddsavståndet på 300 meter, där inga bostäder eller andra känsliga verksamheter ska tillåtas och bostäder och tomter köpas in. Efter undantagen återstår bara två fastigheter att lösa in.

Enligt minnesanteckningarna ska fastigheterna köpas in när detaljplanen för reningsverket vunnit laga kraft. En lantmäteriprocess ska leda fram till en värdering. Frågan ska hanteras av exploateringsavdelningen och fastighetsägarna få samma ersättning som om det inte fanns ett ”hinder”.

Pär Palmgren är nu kritisk till undantagen och har dragit sig till minnes att han ifrågasatte dem vid mötet.

– Jag undrade om vi skulle ha 1 000 meter eller inte och om vi skulle agera i motsats till vad länsstyrelsen sagt, säger han.

Reagerade du även på undantaget från 300-metersgränsen?

– Ja. Jag är lika tveksam om inte mer inför undantag från 300 meter. Vi kan inte bygga nytt där. Jag anser inte att det ska byggas några nya bostäder alls inom 1 000 meter från reningsverket, jag befarar i likhet med länsstyrelsen att det kan skapa rätt stora problem, säger han.

Han har inte sett något underlag som stöder undantagen, vilket länsstyrelsen tidigare krävt om kommunen vill göra avsteg från de skyddsavstånd som rekommenderas i den utredning av Ramböll som utgör underlag.

Lyssnade de andra inte på dig?

– Vi har möten där vi tar upp olika saker och utbyter synpunkter. Jag har väntat på ett färdigt förslag som jag kan reagera på, men det har inte kommit något, säger Pär Palmgren.

Du är kommunstyrelsens ordförande, borde du inte ha något inflytande här?

– Jo, vi får ta ett samlat grepp nu, vi får ta det här i partigruppen, säger han.

Borde du inte agerat mer aktivt om du tyckte något var fel, nu säger ju Gertrud Richter att allt är nästan klart?

– Jodå, säger Pär Palmgren.

Han säger dock att det är byggnadsnämnden som håller i frågan och att han inte kan tvinga fram något.

– Men jag ska prata mer med byggnadsnämndens ordförande. Kenny är ju ny, säger han.

Men det fanns ju en ordförande i april, Richard Bernsheim?

– Vi hade inte haft någon dialog om det här då, säger Palmgren.

Frilagt avslöjade Bernsheims ekonomiska problem i början på april. Strax därefter avgick han som ordförande i byggnadsnämnden och vice ordförande Lars Klees (SD) tog över ledningen en tid. Mötet i styrgruppen hölls den 25 april.

När det gäller inlösen av bostäder minns Pär Palmgren inte att han reagerade på det under mötet.

Som Frilagt tidigare berättat finns det inte heller lagstöd för att tvångsinlösa fastigheter inom skyddsavstånd till ett reningsverk.

– Det låter orimligt, säger Pär Palmgren.

Han säger att alla människor ska behandlas lika.

När ska ni börja med det?

– Jag ska ta reda på hur det här ligger till.

Han säger också att han ska tala med Gertrud Richter om hennes dialog med länsstyrelsen.

– Jag har inte haft mycket tid, men jag har pratat med Kenny. Hon har tydligen talat om att hon haft en positiv magkänsla från möten med länsstyrelsen, säger han.

Saken är inte utagerad med det. Pär Palmgren anser inte att problemet bara är byggnadsnämndens.

– Det är en större fråga.

Han vill också veta vilka som sitter i den så kallade arbetsgruppen som ska ha fått det slutliga förslaget till fördjupad översiktsplan att läsa över sommaren.

Själv har han inte fått ”sommarläsningen”. Han tycker att hela styrgruppen borde ha fått den.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Lena Wallentheim säger till Frilagt att hon inte heller fått den och inte vet vilka som ingår i arbetsgruppen.

Hon säger att hon inte varit med och diskuterat undantag från skyddsavstånd under sin tid som kommunstyrelsens ordförande (efter valet 2014 och fram till maktskiftet den 1 mars  år).

Hon minns inte exakt vad som sades på mötet i april, inte heller att Pär Palmgren protesterade.

– Jag kan inte komma ihåg att det var tal om undantag, men det är inte så lätt att komma ihåg allt, säger hon.

Däremot påpekar hon att Hassellunden redan byggts innanför 1 000 meter.

– Det kan ha med geografin att göra, säger hon.

Nu vill hon så fort som möjligt ha ett avstämningsmöte med alla berörda politiker och tjänstemän.

– Vi måste i alla fall få chans till en diskussion, innan jag uttalar mig om vad som eventuellt är konstigt, säger hon.

Ett sådant möte kan tidigast hållas i nästa vecka då de flesta kommit tillbaka från semester.

– Det är oerhört viktigt att vi har ett snabbt möte för att klargöra det här. Framförallt finns det ett stort antal fastighetsägare som undrar vad som pågår, säger Lena Wallentheim.

Varför har du inte reagerat tidigare, är det inte lite sent nu?

– Jag utgår ifrån att tjänstemännen har goda grunder för sina förslag. Jag har fullt förtroende för dem, men när frågor kommer upp måste vi ta tag i det, säger hon.

Hon förklarar också att styrgruppen möts sällan och får löpande information, men att det är stadsbyggnadskontoret som arbetar med ärendet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se