Gruppen-3a-328x120

Falsk Hovdalasida snabbt nedstängd

Falsk Hovdalasida snabbt nedstängd

Den falska Hovdalasidan innehöll text och bilder om Hovdala slott som vid första anblicken verkade trovärdig, men också märkliga artiklar och reklamlänkar till flera företag.

En falsk sida om Hovdala slott som kunde lura besökare tro att den var skapad av Hässleholms kommun är nu nedstängd. Hur länge sidan legat uppe är oklart, men efter att Frilagt kontaktat ägaren stängdes den snabbt ner på onsdagskvällen.

Sidan innehöll delvis felaktig information och även remklamlänkar till tre företag. En person i Köping visade sig äga domänen. Att sidan var utformad försåtligt lik Hovdalas förklarade ägaren med att det handlade om sökoptimering.

Kommunen ser mycket allvarligt på saken och är inte bekväm med att ha förknippats med felaktiga och missledande sidor. Om ägaren haft laglig rätt att använda den text och de foton som låg ute är också ifrågasatt. En polisanmälan och skadeståndsanspråk kan vänta sidans skapare.

Det var i helgen och i samband med faktakoll som Frilagt av en slump upptäckte sidan. Vid googlesökning på Hovdala kom den upp som förstaträff. Från dateringsdata på sidan verkar den ha funnits uppe minst sedan i september 2016.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Åström, guide- och slottsansvarig på Hovdala, uppmärksammades på lördagen. Genast på måndagen larmade han personal på kommunens it- och informationsavdelningar. Frågor om hur kommunen behöver, kan och ska agera, väcktes.

Kommunjurist Magnus Gjerstad konstaterade att det inträffade är något nytt för kommunen. Foto: Lotta Persson

Kommunens jurist, Magnus Gjerstad, berättar att det inträffade är en ny företeelse för kommunen och inget de har en utarbetad rutin för att hantera. Efter att ha fått studera nätsidorna en stund, gav han på måndagen Frilagt lite spontana tankar.

– Det är en väldigt konstig hemsida som helt saknar uppgifter om vem som står bakom, säger han, och konstaterar också att hemsidan vid en snabb blick ser ut som om den vore en officiell sida för Hovdala slott.

En av sidorna innehåller det som ser ut att vara Hovdalas öppettider och påstådda fakta kring slottsbutiken. Bland annat detaljuppgifter om butikens sortiment och påståendet  ”…kan vi beställa hem…”.

– Det förstärker verkligen intrycket att det är kommunen och Hovdala slott som är avsändare och det är såklart allvarligt att någon tycks vilja få det att se ut som att det är kommunens sida, tillägger Magnus Gjerstad

Frilagts misstankar väcktes var för att det längst ner på sidan, angående öppettiderna på Hovdala, stod  ”Efter 18 december är det stängt året runt.”

Vid en fortsatt läsning visade sig den mesta texten vara lite konstig och som helhet inte trovärdig. Dessutom innehöll sidorna reklamlänkar.

En del text från felaktiga historiekällor

Informationen om Hovdalas öppettider var lite märklig. Efter 18 december stängt året runt…

Lars Åström, guide-och slottsansvarig på Hovdala, bekräftade misstanken och upprördes också av att den försåtliga hemsidan även innehöll rent innehållsmässiga felaktigheter.

– En del av texten är korrekt och ser ut kunna att ha kopierats från våra sidor, medan annat verkar nyskrivet eller är klippt och klistrat från andra, men felaktiga, historiekällor, kommenterade Lars Åström på måndagen.

Han reagerade direkt mycket negativt på det som även han ser som ett försök till varumärkesintrång och oroade sig för de skador på kommunens varumärke som en falsk hemsida orsakar. Osaklig information och reklam är inget Hässleholms kommun ska få förknippas med.

Marie Kåberg, slottsmedarbetare, undersökte på onsdagen fakta om texternas och bildernas ursprung. Hon har inte funnit att någon bild är stulen från kommunens bildarkiv, men ännu är inte allt kommunens material genomsökt. En av bilderna tycker Marie sig ha kunnat säkra som kommen från en blogg skriven av en privatperson i Sösdala.

– Delar av texterna ser ut att vara hämtade från Wikipedia och lite från Hovdalas egna texter – men med små ändringar, berättar slottschef Jens Olsson på onsdagseftermiddagen, då en lite djupare lägesanalys gjorts.

Kommunen bytte domännamn

Han berättar att han tror att kommunen tidigare har varit ägare till det aktuella domännamnet och sedan bytt ut det till det kortare hovdala.se.

Om en ägare av domänen använder sidan som det nu gjorts bör det väl kunna rubriceras som varumärkesintrång?

– Ja, vi tittar på det. På fredag hoppas jag att kommunjuristen, webbansvarig och jag kan samtala och sedan ta beslut om hur vi ska agera, sa Jens Olsson sent på onsdagseftermiddagen.

Två av de tre företag som den aktuella hemsidan via klickbara länkar gjorde reklam för, var ett stort näthandelsföretag och ett nätkasinobolag. Nätjätten har sitt säte i Tyskland. Kasinospelföretaget har en mailadress och ett svenskt telefonnummer i kontaktuppgifterna. Telefonnumret visade sig dock inte vara i funktion.

Irriterad vd

Frilagt har inte lyckats nå fram till någon hos de båda företagen som kan kommentera vilken roll och kunskap de eventuellt har haft angående länkningar från den fejkade hemsidan.

Ett av de företag som har reklamlänkar på sidan heter Ekonomi&Juridik.

Det tredje företaget som nätsidorna hade en direkt reklamlänk till, är det svenska företaget Ekonomi&Juridik. En text kallad ”Historia Kring Revisionsplikt” som börjar: ”Hovdala slott har en 500-årig historia i bagaget och…” glider snabbt in på att berätta om nutida svenskt affärsliv och revision. Lite längre ner i texten dyker det upp en klickbar länk angående att hitta en revisor i Stockholm. Klick leder vidare till hemsidan för Ekonomi&Juridik; ett företag som ingår i något kallat Save-gruppen.

Då Frilagt sökte företagsledningen för kommentarer fick vi först ett oförstående bemötande och hälsades att företaget inte ville kommentera något innan dess semesterlediga vd återkom i slutet av augusti. Efter att Frilagt upprepat erbjudandet om att få kommentera och att gärna uttala sig om ledningen är medveten om den förmodade reklamkuppen, ringde vd Timmy Löfkvist upp Frilagt.

Han var först mycket upprörd och irriterad och påstod lite oväntat en del felaktigheter om vad som sagts i samtalet mellan hans receptionist och Frilagt. Sedan vi fått nivån till att bli så att han lyssnade på vad vi faktiskt hade frågat dem, ställde vi på nytt frågan om hur han och företaget ser på situationen.

Känner du dig bekväm med att någon länkar vidare till er så här?

– Vi äger inte domänen du hänvisar till. Jag kan inte kommentera vad som görs på internet, svarar Timmy Löfkvist och tillägger:

– Vi har mycket trafik på våra sidor och därför är det kanske intressant att länka till dem.

Men – hur känner ni som företag inför att vara förknippade med reklam som hanteras på ett försåtligt sätt som detta ser ut att vara; hur tänker och gör ni – nu – när ni vet?

– Vi har inget med domänen att göra. Vi är seriösa och skapar våra hemsidor helt inom lagens råmärken och att vi blir länkade till är inget vi kan göra något åt, svarar Timmy Löfkvist.

Så du har ingen kontakt med eller har köpt reklamtjänster av domänägaren?

– Nej.

Ni störs inte av att Hässleholms kommun används felaktigt? Beklagar det inte?

– Det är inget vi kan ta ansvar för, säger en lätt irriterad Timmy Löfqvist.

Som inte heller tror att det ska gå att spåra den som ligger bakom hemsidan.

Spårade ägaren

Men det visade sig vara enkelt. I Sverige sköts grundstrukturen för domäner av organisationen för internetinfrastruktur; iiS. På deras hemsida kan man söka och få fram domänägare.

Det visade sig att domänen ägs av ett företag med adress i Köping. Frilagt sökte på onsdagen domänägaren. Klockan 19.21 på onsdagskvällen kom ett mejl med det korta meddelandet att sidan nu var nedstängd.

Magnus Lindstrand, webbansvarig på Hässleholms kommun. Foto: Emma Ragnarsson

Magnus Gjerstad, kommunjurist, och Magnus Lindstrand, webbansvarig på kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun, berättade båda att kommunen i första hand jobbat vidare på linjen att få ta över rätten till domänen. I Sverige finns principen att den som kan anses vara rättmätig ägare till en domän kan vinna till sig ett domännamn. Via iiS anmäler och processar man om detta – om man inte kan komma överens på annat sätt. Men en process är en kostnad på många tusen kronor.

Den kostnaden ska väl inte Hässleholms kommun behöva ta för att någon gör ett varumärkesintrång? Frågan är väl snarare hur stort skadestånd man ska kräva?

– Att bevaka och beivra den här typen av nätbeteende är förmodligen både svårt och komplicerat rent juridiskt, säger Magnus Gjerstad.

Då måste först klargöras om den nuvarande ägaren till domänen har gjort sig skyldig till ett varumärkesintrång och ett eventuellt upphovsrättsbrott beträffande den text och de bilder som använts. Skulle det vara ett brott mot upphovsrätten inblandat, kan det bli betydande kostnader för sidans ägare. Även en privat bildrättsägare kan tillkomma och kräva skadestånd och ersättning.

På onsdagseftermiddagen hade kommunen ännu inte gjort några försök att nå domänägaren, berättar kommunens webbansvarige, Magnus Lindstrand. Skälet till det var ett resonemang om att inte göra fel saker.

Efter att Frilagt berättat att vi redan sökt kontakt med domänägaren, såg Magnus annorlunda på saken. Att ägaren snabbt får en tydlig signal från kommunen och möjlighet att frivilligt upphöra med sin verksamhet kunde vara ett första steg att ta.

Stängde sidan

Och nu stängdes sidan plötsligt och snabbt ner på onsdagskvällen. Som en följd av Frilagts kontaktförfrågan.

Domänens ägare meddelade nedstängningen via ett kort mail till Frilagt:

”Har varit iväg hela dagen och arbetat. Sidan är nu nerstängd.”, lydde mailet.

Frilagt mailade genast tillbaka frågan ”Varför skapade du hemsidan?”

– Det är inget jag har tid att förklara, men har med SEO att göra, svarade domänägaren.

SEO betyder på svenska sökoptimering; det vill säga att optimera en hemsida så att det genereras mycket sökningar och detta i sin tur gynnar sidans visning på Google och liknande sökmotorer.

Frilagt försökte få fler svar och mailade:

”Du inser att sidan har uppträtt så att kommunen med största sannolikhet agerar mot varumärkesintrånget – eller hur de nu kommer att benämna det som hänt?

Förstod du risken med att sidan utformats så att den ser ut att ägas av Hovdala slott?

Föreslår att du ringer upp mig och tar dig tid att förklara – vi på Frilagt är måna om att ge folk utrymme att förklara sig.”

Domänägaren svarade:

– Skulle kommunen vara intresserade av domänen hade man väl valt att fortsätta förlänga sitt avtal och betala fakturorna för att ha den i sina ägor.

– Väljer man att inte betala sina fakturor eller väljer att inte fortsätta äga domänen har alltså vem som helst tillgång att köpa domänen, du också.

Vill du ha en kommentar kan du ringa mig 11 September då min semester är slut.

Det blir säkert ett jättebra reportage det här, kör hårt.”

Frilagt ställde ytterligare några frågor via mejlen, men domänägaren tystnade och gav oss inga fler svar.

Ska diskutera fortsatt hantering

Idag, torsdag, berättar webbansvarig Magnus Lindstrand för oss att han också nått fram och har haft ett telefonsamtal med domänägaren. Han blev då också hälsad att ägaren har semester och vill vänta med samtal till efter 11 september.

Jens Olsson, Magnus Lindstrand och Magnus Gjerstad kommer nu att rådgöra och ta beslut om fortsatt hantering. Att de ser allvarligt på det inträffade är klart. De är lättade att sidan i alla fall stängdes ner snabbt. Händelsen har väckt medvetandet och det goda är att det leder till en bättre beredskap.

Görs det nu en polisanmälan?

– Det kan bli aktuellt, svarar Magnus Gjerstad.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se