Gruppen-3a-328x120

Industrimark på Hässleholm Nord eller Läreda blir budgetfråga

Industrimark på Hässleholm Nord eller Läreda blir budgetfråga

Det blev inget beslut i kommunstyrelsen om utbyggnad av industrimark för 130 miljoner kronor på Hässleholm Nord. Trots att SD ville skynda på ska förslaget istället tas upp i budgetberedningen i höst. Det ska även Folkets Väls alternativ: att bygga ut det påbörjade industriområdet vid Röinge-Läreda, där det redan finns vägar, järnväg, vatten och avlopp. Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) medger att Röinge kan ställas i ordning både snabbare och billigare och är öppen för att gå vidare med båda förslagen.

Exploateringsavdelningens utredning förordar dock Hässleholm Nord, främst för att behovet av industrimark bedöms stort.

Tekniska nämnden föreslog enbart Hässleholm Nord, men FV:s Ernst Herslows initiativ att även titta på Röingeområdet har följt med ända till kommunstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I kommunstyrelsen föreslog SD att en utbyggnad av Hässleholm Nord skulle inledas redan den 1 oktober och reserverade sig mot beslutet att hänskjuta frågan till budgetberedningen.

FV:s Björn Widmark som enbart är ersättare i kommunstyrelsen lämnade en protokollsanteckning.

Han betonar att FV inte har något emot att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 2018. Däremot reagerar han på beslutsunderlaget som huvudsakligen är författat 2015.

– Underlaget är ensidigt inriktat på Hässleholm Nord. Jag ifrågasätter också påståendet att ny industrimark måste finnas tillgänglig inom ett år, säger han.

Björn Widmark (FV), till höger vid väggen, var med på kommunstyrelsens presskonferens på torsdagen och förklarade sin syn på behovet av ny industrimark i Hässleholm. Vid bordets kortända kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M), till vänster om honom oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Robin Gustavsson (KD). Foto: Lotta Persson

Enligt mark- och exploateringsavdelningens nya lägesbedömning är all industrimark slut och efterfrågan är stor, så ny mark måste stå klar inom ett år. På Hässleholm Nord kan det bli 90 hektar. Men den enda intressent som nämns är en stor laxodling som dock inte lär vara aktuell längre.

Björn Widmark ser fokuseringen vid Hässleholm Nord som ett sätt att visa att de kostnader som lades ner på det 2013 havererade projektet med kombiterminalen Dryport Skåne inte var en felsatsning. Cirka 50 miljoner av de beräknade 400 miljonerna hade då spenderats.

Enligt Pär Palmgren har Hässleholm Nord idag bara den väg som användes för att köra ut de 400 000 kubikmeter timmer som avverkades för Dryport Skåne.

– Det behövs visst arbete även på Läreda, men det mesta saknas på Hässleholm Nord. Läreda ser ut som ett bättre alternativ, det är helt rätt, men vi har inte uteslutit något av alternativen, säger han.

För att området ska bli användbart måste en ny trafikplats byggas för avfart från riksväg 21. Denna kostnadsberäknades i samband med det tidigare projektet på platsen, Dryport Skåne, till cirka 50 miljoner kronor. Troligen blir det dyrare nu eftersom Trafikverkets slutdatum för den förra projekteringen har passerat.

– På området i Röinge finns redan någon verksamhet och trafik med långtradare, men ingen trafikplats. Där om någonstans skulle det behövas, säger Björn Widmark.

Området är beläget mellan Byggmax och RP-frukt, mellan riksvägarna 21 och 23, med utfart till riksväg 23.

Planarbetet där, på Röinge 7:3 med flera fastigheter, har avbrutits. Det skulle kunna bli cirka 45 hektar industrimark.

– Vi anser att det bör beredas mer seriöst, skriver Björn Widmark i sin protokollsanteckning.

Det är i dagsläget inte aktuellt att återuppta planerna på en kombiterminal som beräknades kosta 400 miljoner kronor. Allt beror dock på om andra aktörer är intresserade i framtiden.

– Det är viktigt att se om det finns intressenter, då får vi också ett bättre läge gentemot Trafikverket, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se