Gruppen-3a-328x120

Nytänk behövs i den lokala politiken

Nytänk behövs i den lokala politiken

Hässleholmspolitiken är ett lysande exempel på att det gamla inte fungerar tillfredsställande längre. Viljan till dialog saknas och medborgarna kommer allt längre ifrån beslutsfattandet.

Vi förväntas lägga vår röst var fjärde år och sedan vara passiva åskådare under mandatperioden.

Det talas om medborgardialog men det ser man inte mycket av i praktiken och om det förekommer så sker det på etablissemangets villkor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi som står bakom initiativet att starta det nya lokala partiet Kommunens Röst har tröttnat på detta och vill fräscha upp den lokala politiken med nytänk.

Vår grundidé är att beslutsfattandet så långt som möjligt ska förankras hos partiets medlemmar. Genom internet finns möjlighet att snabbt fråga medlemmarna vad de tycker i olika frågor. Medlemmarnas ställningstagande ska sedan avspeglas procentuellt i hur partiets valda representanter röstar i de olika politiska församlingarna. Har vi 10 ledamöter i kommunfullmäktige och medlemmarna röstar 30% bifall och 70% röstar avslag till ett beslutsförslag skall således 3 ledamöter rösta bifall och 7 ledamöter rösta avslag i fullmäktige. Medlemmarnas åsikter får på så sätt direkt genomslag i besluten.

Vidare skall Kommunens Röst verka för folkomröstningar i ärenden av större vikt för medborgarna.

Vi hoppas och tror att väljarna i allmänhet vill ta större plats i beslutsfattandet och vi ger dem på detta sätt en chans till det. Med den möjligheten följer också ett ansvar för medlemmen att ta del av debatten och hålla sig informerad för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt i medlemsomröstningarna.

Vi vill gärna komma ifrån vänster-höger-skalan i politiken och säger därför att vi har en bred ideologisk bas. Odemokratiska och våldsbejakande ideologier och synsätt göre sig icke besvär hos oss.
Vi har pekat ut några områden som vi, förutom i allmänpolitiska frågor, känner extra för. Barn- och äldreomsorg, människor med funktionshinder, trygghet i offentliga miljöer samt bättre villkor för företagare.

Nu låter vi medborgarna ta plats i Hässleholmspolitiken och hoppas att Hässleholms kommun blir en förebild i Sverige istället för motsatsen.

För Kommunens Röst
Michael Strömberg (Ordförande)
Ulf Erlandsson (Vice ordförande)
Håkan Spångberg (styrelseledamot)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se