torsjö live

Rödgröna tvingade igenom alliansens besparing

De rödgröna partierna i kommunstyrelsens arbetsutskott tvingade igenom en besparing på åtta miljoner kronor med hänvisning till den borgerliga alliansens budget, trots att alliansen själv ville dra tillbaka den. Vid samma sammanträde drev samma partier igenom ett tilläggsanslag till kulturnämnden med motiveringen att det ingick i den rödgröna budgeten. Budgetbråket i kommunen har inte dämpats […]

Ny teori om röken från stadshusets tak

Ett inte korrekt fungerande avgassystem och tillbakatryckta dieselavgaser tros nu vara förklaringen till gårdagens incident på stadshustaket. Orsaken och händelseförloppet börjar klarna, men en djupare teknisk utredning, tester och en analys görs kommande vecka. Den uppklippta takhuven runt dieselaggregatets avgasrör kommer att ersättas med en ny och stadshusets vind tätas mot avgasintrång. Dagen efter det […]

Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

Bilden visar en illustration till ett tidigare förslag till detaljplan.

Politikerna i byggnadsnämnden står nu bakom planchef Gertrud Richters ambition att låta nämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow (M) bygga på Sjörröds gård. Det trots att inga nya bostäder skulle tillåtas inom det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter från reningsverket och att länsstyrelsen anser att det ska följas. Byggnadsnämndens nye ordförande Kenny Hansson (M) […]

Lokaltidningar på nätet och tryckta på papper

Det torde vid det här laget vara väl känt att många av våra dagstidningar dras med ekonomiska problem. Mediakoncernen Stampens rekonstruktion har vi i färskt minne. Låt oss för ett ögonblick dröja vid våra papperstidningar. Detta utan att glömma våra fungerande nättidningar! Undertecknad, något till åren kommen, erkänner dock förbehållslöst min svaghet för papperstidningar. Nu […]