torsjö live

Ny teori om röken från stadshusets tak

Ny teori om röken från stadshusets tak

Ett inte korrekt fungerande avgassystem och tillbakatryckta dieselavgaser tros nu vara förklaringen till gårdagens incident på stadshustaket. Orsaken och händelseförloppet börjar klarna, men en djupare teknisk utredning, tester och en analys görs kommande vecka. Den uppklippta takhuven runt dieselaggregatets avgasrör kommer att ersättas med en ny och stadshusets vind tätas mot avgasintrång.

Dagen efter det omfattande strömavbrottet i centrala Hässleholm som ledde till incidenten med kommunens dieselaggregat för nödström kvarstod frågor om vad som egentligen hände.

Varför rök det på taket?

Orsaken till incidenten med det överhettade reservaggregatet i stadshuset ska utredas närmare, från vänster kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt och Jörgen Andersson från tekniska förvaltningens fastighetsjour. Foto: Lotta Persson

– Vi vet fortfarande inte helt säkert varför eller riktigt exakt vad som hände, svarar först Jörgen Andersson, kommunens fastighetsjour, på torsdagsförmiddagen.

Han var igår snabbt på plats för tekniska förvaltningens räkning och de kommer att hålla i den vidare utredningen av incidenten.

– Vi vill verkligen här passa på att tacka och berömma allmänheten som så klokt ringde 112 och larmade om rökutvecklingen, säger han.

Tankarna om orsaken till incidenten ändrades och klarnade under dagen. Från att ha trott på en kolande rök från ventilationssystemet, tror ansvariga nu att röken, som allmänheten och räddningstjänsten först tolkade som en takbrand, i själva verket var dieselavgaser som inte lämnat nödströmsanläggningen så som de normalt skulle –  via det avgasrör som sitter inuti en kåpa på taket av stadshuset. Av en inte ännu känd anledning verkar avgaserna istället ha tryckts tillbaka in på stadshusvinden, berättar säkerhetschefen Anders Nählstedt sent på torsdagseftermiddagen.

– Jag har idag haft möte med tekniska och gått igenom allt vi har och vi har kommit fram till att denna teori är den troliga, säger han.

Det visade sig också vid faktainventeringen idag att flera personer ur personalen påtalat – vid tidigare tillfällen då man behövt koppla på nödströmsanläggningen, eller vid testkörningar – att det hade känts röklukt.

– Nu börjar vi förstå varför, säger Anders Nählstedt.

Räddningstjänsten fick rycka ut till stadshuset när reservaggregatet gick varmt under strömavbrottet. Foto: Lotta Persson

Teorin om tillbakatryckta avgaser stärks av att rökdykare igår fann mycket rök på vinden, men ingen eld. Och några ur allmänheten har också berättat om att de sett rök komma ur vindsventiler.

– Vi verkar ha någon form av problem med avgasröret och vi kommer i veckan att se över det och göra prover, säger Anders Nählstedt.

En ny skyddskåpa beställs nu till avgasröret. Det kommer också att göras en tätning av vindsbjälklaget så att rök inte ska kunna tryckas ut på vinden och kanske leta sig vidare in i byggnaden.

-Nästa vecka kommer vi först att göra det riktigt stora belastningsprov som vi ändå gör årligen, och när allt visar sig fungera går vi igång med återställningsarbetet, avslutar Anders Nählstedt.

Någon brandfara var det alltså aldrig. Men avgasröken ska fås att ta sig ut rätt väg och inte tillåtas ta sig in och skrämmas på stadshusvinden.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se