Gruppen-3a-328x120

Rödgröna tvingade igenom alliansens besparing

Rödgröna tvingade igenom alliansens besparing

De rödgröna partierna i kommunstyrelsens arbetsutskott tvingade igenom en besparing på åtta miljoner kronor med hänvisning till den borgerliga alliansens budget, trots att alliansen själv ville dra tillbaka den.

Vid samma sammanträde drev samma partier igenom ett tilläggsanslag till kulturnämnden med motiveringen att det ingick i den rödgröna budgeten.

Pär Palmgren (M)
Lena Wallentheim (S)

Budgetbråket i kommunen har inte dämpats sedan alliansen fick igenom sin budget i november 2016, vilket ledde till att de rödgröna avgick från sina presidieposter, men har kvar majoriteten i flera nämnder och styrelser.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kulturnämnden hade nu begärt en halv miljon extra för att täcka kostnaderna för en personalförstärkning. Pengarna fanns med i det rödgröna budgetförslaget, men inte i alliansens.

Beslutsförslaget var att säga nej för 2017 och ta upp kommande år i budgetberedningen. Men de rödgröna röstade alltså ner alliansen.

-Vi följde vårt budgetförslag. Uthyrningen på plan tre i kulturhuset har också ökat så mycket att det nästan blivit ett arbetsmiljöproblem, förklarar oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

De åtta miljonerna skulle i alliansens budget sparas in genom omstrukturerings- och effektiviseringsarbete inklusive förändrad politisk organisation. Eftersom det ännu inte kunnat genomföras och prognosen ändå visar på ett årsresultat på 43.8 miljoner kronor var beslutsförslaget att besparingen skulle dras tillbaka.

– Besparingen behövs inte. Kommunen når ändå överskottsmålet på en procent för i år (cirka 30 miljoner kronor), säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Lena Wallentheim anser att alliansen bör stå för sin budget.

Är det din uppgift att genomdriva den?

– De har drivit igenom en budget som vi inte ställde upp på. Det var därför vi avgick. Nu får de ta fram konkreta förslag och verkställa den, säger Lena Wallentheim.

Men när det gällde kulturnämnden agerade ni tvärtom och röstade för er egen budget?

– Vi driver vår egen politik. Men nu är det fyra månader kvar av året och vi har ännu inte sett några förslag på hur alliansens budget ska förverkligas, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se