torsjö live vers2

Lokaltidningar på nätet och tryckta på papper

Lokaltidningar på nätet och tryckta på papper

Det torde vid det här laget vara väl känt att många av våra dagstidningar dras med ekonomiska problem. Mediakoncernen Stampens rekonstruktion har vi i färskt minne.

Låt oss för ett ögonblick dröja vid våra papperstidningar. Detta utan att glömma våra
fungerande nättidningar! Undertecknad, något till åren kommen, erkänner dock förbehållslöst min svaghet för papperstidningar. Nu talas det om att papperstidningarna möjligtvis har sett sina bästa dagar.

Det tryckta budskapet på papper tycks dock i andra sammanhang fungera alldeles utmärkt. Var och en som dagligen tömmer sin brevlåda möts av en flod av dylika på papper tryckta budskap. Vissa stora aktörer i dagligvaruhandeln skickar ut reklambudskap vars omfång är större än mången lokaltidnings. Denna typ av kostsamma satsningar görs självklart för att de aktörer som nämns är väl medvetna om att läsare, konsumenter och andra tar del av detta på papper tryckta budskap.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nå, det tryckta budskapet på papper tycks således fortsatt ha stor genomslagskraft mitt i den malström av budskap bland annat tv, radio och sociala medier utgör.

Vikten av att som läsare ha tillgång till flera ”källor” som i exempelvis Hässleholms kommun både NSk och Frilagt kan inte nog understrykas.

På insändarsidor har frågor väckts om att antalet sidor i våra papperstidningar krymper. Frågan om presstöd och tidningarnas innehåll har också berörts. I bakgrunden skymtar vi vad många uppfattar som höga prenumerationskostnader.

Det finns i detta sammanhang anledning att beröra presstödet som vi skattebetalare står för. Presstödet består av två delar, drifts- och distributionsstöd. Dessutom kan utgå ett så kallat utvecklingsstöd.

Skånska Dagbladet, NSk:s ägare, erhöll 2016 ett driftsstöd på 24 899 200 kronor och ett distributionsstöd på 686 338 kronor. NSK uppbar nämnda år ett distributionsstöd på 392 653 kronor. Det förtjänar nämnas att Svenska Dagbladet driftsstöd 2016 utgjorde 45 000 000 kronor. God tvåa i ”driftsstödsligan” är således NSK:s ägare Skånska Dagbladet med sina 24 899 200 kronor.

Detta skall ses i skenet av att Svenska Dagbladet den största bidragstagaren av alla saknar insändarsida. Detta trots de skattemiljoner man tilldelats av presstödsnämnden!

Nu råkar insändarsidorna i våra lokaltidningar vara en av mest lästa vilket måhända borde få en eller annan chefredaktör att börja fundera på behovet att utöka desamma.

Till sist en from förhoppning om att en del av de licensmedel som som nu går till SVT kan omfördelas till våra för demokratin så viktiga lokaltidningar. Detta gällande både de som trycks på papper och de som kan avnjutas på nätet.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se