Gruppen-3a-328x120

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

– Jag måste lita på mina tjänstemän, säger byggnadsnämndens nye ordförande Kenny Hansson (M) efter att ha pratat med planchef Gertrud Richter i enrum om vad som sagts mellan henne och länsstyrelsen.

Frilagt avslöjade i förra veckan att Gertrud Richter sagt att länsstyrelsen i förväg godkänt hennes förslag till skyddsavstånd kring reningsverket med undantag för att byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow ska kunna bygga flerfamiljshus medan två boende ska få sina hus tvångsinlösta. Enligt länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson finns ingen sådan överenskommelse. Dessutom har kommunen inte rätt att expropriera bostäder för skyddsavstånd till ett reningsverk.

Kenny Hansson har svårt att förklara för Frilagt varför han accepterar Richters agerande. Men han säger att politikerna i byggnadsnämnden sagt att de vill att det ska byggas vid Sjörröds gård.

Byggnadsnämndens nye ordförande Kenny Hansson (M) har pratat med planchef Gertrud Richter om vad som sagts mellan henne och länsstyrelsen.

Efter avslöjandet förklarade Kenny Hansson att han såg allvarligt på om Gertrud Richter ljugit om vad länsstyrelsen sagt. Nu verkar han ha tänkt om.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Länsstyrelsen har inte något att besluta om i detta skedet. Men vi har en god relation med länsstyrelsen och Gertrud Richter säger att hon känt sig trygg i de samtal som förts, att hon kan arbeta vidare på samma spår. Jag litar på Gertrud magkänsla i det fallet, säger han och tycker inte att han behöver kontakta länsstyrelsen för att få klarhet.

Om det inte finns någon överenskommelse, är det då lämpligt att hon går ut och påstår det?

– Om hon haft möte med länsstyrelsen och fått en god magkänsla tycker jag att det är lämpligt att hon berättar det för sina medarbetare, säger Kenny Hansson.

Men är det inte ett problem att det hon säger enligt länsstyrelsen inte stämmer?

– Gertrud har inte sagt att de beslutat något. Länsstyrelsen har inte haft tillfälle att yttra sig, därför har hon inte heller sagt att de har godkänt förslaget. Men hon har haft en god magkänsla och trott att förslaget kommer att gå igenom. Så har hon sagt till mig, säger Kenny Hansson.

Menar du att det är något fel i Frilagts artikel?

– Det har hon inte sagt och det hävdar inte jag heller.

Byggnadsnämnden ville bygga ut Sjörröds gård

Kenny Hansson säger att Gertrud Richter haft i uppdrag av politikerna i byggnadsnämnden att titta på den fördjupade översiktsplanen där skyddsavstånden ingår.

– Byggnadsnämnden har tidigare sagt att man vill bygga vid Sjörröds gård, säger han.

När sa politikerna det? 2013 fick de backa från Sjörröds gård efter kritik från länsstyrelsen just på grund av skyddsavstånden, området var inte med i förslaget till fördjupad översiktsplan 2015 och i november 2016 sa byggnadsnämnden nej till Barnekows senaste ansökan?

– Det är det som man håller på och tittar på nu. Detaljplanen är inte beviljad och det finns inget formellt yttrande, säger Kenny Hansson.

Tvångsinlösen utan lagstöd

När det gäller tvångsinlösen av bostäder har han inte heller mycket att säga.

– Jag har inte hört vad hon har sagt om det, säger han.

Nej, men är det lämpligt att säga till invånare att deras fastigheter ska exproprieras och att länsstyrelsen har godkänt det, trots att det inte är sant och inte ens finns lagstöd för att göra det?

– Nej, om det inte finns ett formellt godkännande tycker jag inte att det är lämpligt just i detta fallet, säger han

Han förklarar att han inte kan säga mer eftersom han inte ställt fler frågor till Gertrud Richter.

Påverkat arbetsmiljön?

Dock berättar han att han på grund av sitt arbetsmiljöansvar frågat hur hon känt efter artikeln i Frilagt.

Han har inte frågat andra tjänstemän om deras arbetsmiljö i sammanhanget.

– Nej, det har varit semestertider.

Kenny Hansson säger att han inte vet om det blir fortsatta diskussioner om Gertrud Richters uttalanden.

– Arbetet med planen fortsätter och det är mycket möjligt att vi pratar om det igen, säger han.

Ska prata med Pär Palmgren

Han säger också att han kommer att prata med kommunstyrelsens ordförande, partikamraten Pär Palmgren, men inte har haft tid ännu.

Pär Palmgren kommenterade i Frilagt att han ansåg Gertrud Richters uttalanden anmärkningsvärda.

– Det tyckte jag också, om det var så att det hon sa inte stämde. Det står jag fast vid, säger Kenny Hansson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se