Gruppen-3a-328x120

Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

Alla Hässleholms tre kommunalråd var på plats när planchef Gertrud Richter berättade att hon ”stämt av” avstegen i skyddsavstånden kring reningsverket med länsstyrelsen. Det visar mötesanteckningar från ett möte med styrgruppen för den fördjupade översiktsplanen den 19 juni.

Både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) har de senaste dagarna försäkrat att de inte hört Richter säga att länsstyrelsen godkänt undantagen.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) har båda varit med vid minst två möten där undantagen från skyddsavstånden presenterats. Vid mötet i juni var beskedet också att undantagen ”stämts av” med länsstyrelsen.

Viss turbulens tycks ha uppstått i stadshuset efter Frilagts avslöjande om undantagen som av allt att döma utan sakliga skäl gynnar vissa kommuninvånare och missgynnar andra – och Gertrud Richters osanna påstående att länsstyrelsen gett sitt stöd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett möte ska hållas så snart som möjligt för att reda ut begreppen.

– Direkt på måndag morgon ska vi försöka hitta en tid för att prata om det här, berättar Lena Wallentheim på fredagen för Frilagt.

Det brådskar eftersom allt enligt Richter nu i princip är klart för beslut om att låta Johan Barnekow (M), tidigare vice ordförande i byggnadsnämnden, bygga flerfamiljshus innanför 1 000-metersgränsen trots att hans granne nekas och att låta fem fastigheter vid Ormanäsvägen få undantag från det föreslagna förbudet mot bostäder inom 300 meter samtidigt som två hus ska tvångsinlösas.

Pär Palmgren och Lena Wallentheim har känt till detta åtminstone sedan den 25 april då förslagen presenterades i styrgruppen.

De politiker som deltog vid mötet den 19 juni var, förutom Lena Wallentheim och Pär Palmgren, kommunalrådet Robin Gustavsson (KD), byggnadsnämndens förste vice ordförande Lars Klees (SD) och byggnadsnämndens andre vice ordförande Leif Nilsson (S).

Medverkande tjänstemän var, förutom Gertrud Richter, stadsbyggnadschef Jan Karlsson samt planarkitekterrna Johanna Karlsson och Ylva Hartman Magnusson.

Enligt minnesanteckningarna får bostäder eller annan ”persontät” verksamhet inte förekomma inom 300 meter från reningsverkets verksamhetsområde.

– Detta klaras med undantag för fem tomter, varav två bebyggda, heter det.

Men två andra befintliga bostadsfastigheter ”klaras” alltså inte.

– Eventuella avsteg har stämts av med länsstyrelsen, avslutas stycket om 300-metersgränsen.

I den kommande detaljplanen för reningsverket ska området inom 300 meter, förutom det undantagna, planläggas som natur. Skyddsavstånden ska kunna ändras eller upphävas i framtiden om reningsverkets verksamhet förändras.

Detaljplanen för Barnekows fastighet Sjörröds gård är redan påbörjad. Den har prioritet 2 och är ljusröd på kartan.

Vegetationsridåer ska anläggas för att skydda villorna både vid Ormanäsvägen och på det tidigare utbyggda området Hassellunden.

Av minnesanteckningarna framgår att Pär Palmgren ifrågasatte undantaget för Sjörröds gård.

– Vad händer om det byggs vid Sjörröds gård och det sedan börjar lukta, undrade han.

Gertrud Richter svarade då att husen måste vara lägre än träden i vegetationsridån och att villaområdet vid Björklunda egentligen ligger sämre till.

– Det verkar inte ha varit någon större diskussion om undantagen, säger dock Lena Wallentheim.

Hon berättar att hon också stämt av vad Leif Nilsson, som var byggnadsnämndens ordförande till den 28 februari, visste.

– Han sa att de inte haft någon diskussion, men fått information, säger hon.

Länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson vill inte kommentera mötesanteckningarna eftersom hon inte var med på mötet, men hon står fast vid det hon tidigare uttalat i Frilagt: att länsstyrelsen inte godkänt några avstånd, har påtalat att nybygggnation inte bör tillåtas i anslutning till några luktande delar av reningsverket (enligt Rambölls utredning, det enda underlag som kommunen hittills lagt fram) att befintlig bebyggelse inte har diskuterats och att om frågan om inlösen och rivning skulle drivas skulle det innebära att många hus runt om i landet skulle behöva rivas.

Annelie Johansson förklarar också att länsstyrelsens enhet för miljöskydd inte varit involverad i någon diskussion med kommunen.

– Om länsstyrelsen diskuterar skyddsavstånd mellan bostäder och reningsverket bör självklart länsstyrelsen även vara representerad från miljöskyddet, meddelar hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se