Gruppen-3a-328x120

Stefan Larsson (M) tar tjänstledigt från jobbet som fritidschef

Stefan Larsson (M) tar tjänstledigt från jobbet som fritidschef

Barn- och utbildningsnämndens nye ordförande Stefan Larsson (M) tar tjänstledigt från jobbet som fritidschef.

– Ingen av oss vill riskera att någon intressekonflikt uppstår, säger kommunchef Bengt-Arne Persson i ett pressmeddelande.

Stefan Larsson (M) tar nu tjänstledigt från jobbet som fritidschef för att det inte ska krocka med uppdraget som ordförande för kommunens största nämnd, barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Stefan Larsson ska arbeta deltid på kommunledningskontoret under tjänstledigheten. Han arvoderas på 45 procent för sitt politiska arbete.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han har tidigare sagt att han tänkt kombinera sin ordförandepost med jobbet som fritidschef. Det har dock ifrågasatts från flera håll.

Enligt pressmeddelandet har han under en tid tillsammans med Bengt-Arne Persson ”fört samtal kring den situation som nu uppstått”.

Stefan Larsson kommer att ansöka om tjänstledighet under resten av mandatperioden. Han tillträdde som ordförande i barn- och utbildningsnämnden den 1 augusti.

Han föreslås få en tidsbegränsad anställning på kommunledningskontoret där han ska arbeta med utredningar och kommunövergripande projekt.

Fritidsnämndens presidium fick på torsdagen information om förändringen och ställer sig positiv till den. Även kommunalråden har varit med i dialogen. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se