torsjö live vers2

Miljöchefens iver att överklaga hotar 250 jobb på Finja Betong

Miljöchefens iver att överklaga hotar 250 jobb på Finja Betong

Miljöchefens iver att överklaga Bröderna Halls täkttillstånd hotar verksamheten på Finja Betong. 250 arbetstillfällen berörs.

Sand och grus används i betongindustrin.Så kommer det att fortsätta drygt 10 år till. De nyligen beviljade täkttillstånden som ännu inte vunnit laga kraft medger att betongindustrins behov är tryggat till 2030.

Samhället har bestämt att all grus- och sandanvändning skall vara avvecklad 2030 och ersatt av annat material troligen från bergtäkter. Motivet är grundvattenförvaltning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sand och grus levereras idag till stor del från täkter i kommunen.Så skall det naturligtvis fortsätta.

Kommunen är inte negativ till dessa arbetstillfällen. Miljöchefen har uttalat negativ inställning i sedvanlig företagsfientlig ”anda” ivrigt påhejad av Centerpartiet genom Agne Nilsson.

Vi har nyligen i nämnden beslutat om ett antal hållbarhetsmål 2030. Enhälligt beslut. Två viktiga mål är EKONOMISK och SOCIAL hållbarhet.Var inte alla närvarande när beslutet togs?

Miljöchefen har tydligt egen från kommunen fristående agenda. Detta handlar inte enbart om kommunen, utan också om regionen. Några hundra arbetstillfällen berörs av miljöchefens nyckfulla agerande. Vi har inte råd till det.

Det är troligen inte helt obekant att jag under lång tid har haft och har ett gediget engagemang i hållbarhetsfrågor. Därtill har jag ”lite” kunskaper i miljöfrågor också. Jag kommer att fortsätta att agera för kommunens arbetstillfällen och fortsatta utveckling i hållbar riktning.

Christer Jönsson (M)
Ordförande i miljönämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se