Gruppen-3a-328x120

Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

Vem som sagt vad om skyddsavstånden kring reningsverket ska redas ut vid ett möte mellan kommunledningen och stadsbyggnadskontoret ”i närtid”. Det kom kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och kommunalråden Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S) samt kommunchefen Bengt-Arne Persson överens om vid sitt ordinarie morgonmöte på måndagen.

– Vi behöver sätta av tid för detta i närtid. Det är inget som får dröja, säger Pär Palmgren som också vill kontakta länsstyrelsen i frågan.

Kommunstyrelsens  ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var med på två möten där de föreslagna undantagen i skyddsavstånden presenterades, men minns det inte.

Flera märkliga uppgifter har kommit fram efter Frilagts avslöjande i förra veckan om förslaget till skyddsavstånd med undantag för vissa och expropriation för andra, något som planchef Gertrud Richter felaktigt påstod hade stöd hos länsstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden Pär Palmgren och Lena Wallentheim har sagt att de inte kände till undantagen för byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekows byggprojekt på Sjörröds gård och för villorna vid Ormanäsvägen där en vall med vintergröna växter planeras som skydd mot eventuell lukt från reningsverket. Inte heller att Barnekows granne fått besked att han inte får bygga på grund av skyddsavståndet och att två fastighetsägare som redan har en naturlig vall och trädridå mot reningsverket hotas av tvångsinlösen på grund av skyddsavståndet.

Men minnesanteckningar visar att båda kommunalråden deltog i ett möte med den så kallade styrgruppen för den fördjupade överiktsplanen i april då undantagen presenterades.

Robin Gustavsson (KD) var med vid mötet i juni och fick information om att kommunen stämt av undantagen från skyddsavstånden med länsstyrelsen. Foto: Urban Önell

Vid ett möte i juni var även kommunalrådet Robin Gustavsson med. Enligt minnesanteckningarna från det mötet har deltagarna fått veta att ”eventuella avsteg” har stämts av med länsstyrelsen. Dessutom framgår det anmärkningsvärda att undantag planeras för fem fastigheter inom det inre skyddsavståndet på 300 meter från reningsverket medan två istället ska lösas in.

– Vi får ta reda på vad som sagts mot bakgrund av skriverierna, säger Pär Palmgren nu.

Han har svårt att förklara att han inte hört något om undantagen, trots att han suttit med på mötena.

– Jag ser att det står i minnesanteckningarna, men jag har inte uppfattat det som att vi talat om undantag utan att vi först skulle bli klara med avstånden som sådana. När vi väl bestämt det kan vi prata om eventuella problem som skulle kunna göra att det blev aktuellt med undantag. Men vi har inte fått se något färdigt förslag, säger han.

Pär Palmgren vill även veta vilka som ingår i den så kallade arbetsgruppen som ska ha fått ut förslaget över sommaren.

– Den ska jag också fråga om vid mötet, säger han.

Han tror att alla var överens om ett 300 meters inre skyddsavstånd medan det var mer oklart hur det skulle bli med det föreslagna yttre skyddsavståndet på 1 000 meter.

Själv sa han för några år sedan spontant att han tyckte att reningsverket fick flyttas hellre än att ett skyddsavstånd skulle förhindra nya bostäder inom 1 000 meter. Nu har han ändrat åsikt och menar att det är bäst att följa länsstyrelsens yttrande och Rambölls utredning som förordar 1 000 meter.

– Det kostar mycket att flytta reningsverket. Kanske kan vi lösa det på ett smidigare sätt med skyddsavstånd, säger han.

Han säger i princip nej till undantag.

– Det enkla svaret är nej. Men vi måste sätta oss in i vad det innebär och om det finns anledning till undantag. Men att någon är släkt med någon eller tillhör samma parti är inget skäl, säger han.

Trädridån som enligt planchefen ska skydda Barnekows bygge, trots att det är grannen som äger den, räknar Palmgren inte med.

– Jag har ju jobbat med skog och vet att träd alltid huggs ner till slut, säger han.

Gertrud Richter har bråttom att få förslaget färdigt och sa tidigare till Frilagt att hon hoppas att det inte blir mer diskussioner nu. Enligt mötesanteckningarna skulle det ha varit klart i juni, nu är det oktober som gäller.

Men Pär Palmgren tror inte att det är för sent att ändra i förslaget.

– Jag har hört mig för och frågat om det är viktigt att det blir gjort nu. Det var det kanske inte, men det var bra om det blev klart. Så länge det inte är beslutat går det att ändra, det är väl möjligt att framföra en åsikt ända fram till kommunfullmäktige, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se