torsjö live vers2

Agne Nilsson (C) tycker att Christer Jönsson (M) ska hålla sig till sakfrågan

Agne Nilsson (C) tycker att Christer Jönsson (M) ska hålla sig till sakfrågan

Överklagandet av Bröderna Halls sandtäkt är en ren miljöfråga. Det betonar Agne Nilsson (C ), andre vice ordförande i miljönämnden efter att dess ordförande Christer Jönsson (M) anklagat både honom och miljöchef Sven-Inge Svensson för att vara ”företagsfientliga” och riskera Finja Betongs verksamhet med 250 jobb.

– Vi är absolut inte motståndare till jobb, men jag tycker att Christer ska hålla sig till sakfrågan och inte blanda in annat, säger Agne Nilsson.

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) kommenterar ordförande Christer Jönssons (M) uttalande om varför han gått emot miljöchefen angående Bröderna Hall.

Christer Jönsson har tills i helgen vägrat uttala sig offentligt om varför han i flera fall gått emot miljöchefen när det gäller Bröderna Hall. På lördagen förklarade han i en insändare i Frilagt att han ansåg att Sven-Inge Svensson och Agne Nilsson riskerade 250 jobb på Finja Betong som är beroende av sand från Bröderna Hall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Miljöchefen har tydligt egen från kommunen fristående agenda, skrev Christer Jönsson bland annat.

Agne Nilsson är förvånad över utspelet och säger att det inte varit någon diskussion om jobben tidigare. Bröderna Hall har inte heller använt arbetstillfällena som argument för att få sina tillstånd.

Konflikten började i mitten på juni då Christer Jönsson lyfte ut fem ärenden om vitesförläggande mot Bröderna Hall från miljönämndens dagordning. Agne Nilsson begärde vid sammanträdet att ärendena ändå skulle tas upp och nämnden beslöt att utfärda vitesföreläggandena som gällde brister i miljörapporter. Bröderna Hall har överklagat vitesföreläggandena.

Några veckor senare hade miljökontorets tjänstemän förberett överklagande av länsstyrelsens beslut att godkänna en ny sandtänkt vid Vankiva gamla flygfält och att godkänna att sand från upplag vid den nedlagda täkten i Agnsholm transporteras ut. Christer Jönsson försökte stoppa överklagandena, men blev överkörd av Agne Nilsson som utnyttjade sin rätt som andre vice ordförande att begära anstånd hos länsstyrelsen för att överklaga tills efter semestrarna.

I sin insändare betonar Christer Jönsson att han vill arbeta för hållbarhet, inte bara i miljöfrågor utan även socialt och ekonomiskt.

Agne Nilsson anser att miljönämnden ska arbeta med miljöfrågor och ger inte mycket för Jönssons resonemang.

– Man kan slänga det i papperskorgen, det är inte mer värt, säger han.

Men han bryr sig inte så mycket om att han själv blir påhoppad.

– Han får tycka vad han vill, säger han.

Han ser det dock som problematiskt att Christer Jönssosn som ordförande agerar som han gör.

– Han kunde ha kommit till oss från början.

Agne Nilsson anser att miljönämnden ska överklaga täkttillståndet i Vankiva, bland annat på grund av att det tillåter att Bröderna Hall tar ut mer än det tidigare dubbla årsuttaget av sand, något som länsstyrelens miljötillsynsenhet också ifrågasatt. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslöt trots det att godkänna ansökan.

Den sand som ska tas ut i Vankiva behöver dessutom blandas med sand från Angsholm eller Mala som är av annan kvalitet.

– Det hade varit bättre att vänta på beslut om tillstånd för fortsatt verksamhet i Angsholm där det redan varit täkt och eventuellt tillåta ett mindre uttag i Vankiva, säger Agne Nilsson.

Han tror dock att det trots allt kan bli en bra lösning på problemet i slutänden.

– När länsstyrelsen beslutat om Angsholm tror jag att det finns bra underlag för Bröderna Hall att fortsätta sin verksamhet, säger Agne Nilsson.

På tisdagen har miljönämndens beredningsutskott möte för att förbereda nästa veckas sammanträde då frågan om överklagandena kan tas upp. Christer Jönsson har förhinder vid beredningen och Agne Nilsson vid sammanträdet, så de två kommer inte att mötas vid dessa tillfällen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-06-19 Miljönämndens ordförande lyfte ut vitesföreläggande mot företag i sista stund

2017-06-21 Miljönämnden körde över sin ordförande om vitesföreläggande

2017-07-11 MIljönämndens ordförande försöker åter stoppa miljöchefen

2017-07-13 Överklagar tillstånd för sandtäkt – Agne Nilsson (C) kör över Christer Jönsson (M)

2017-08-12 Miljöchefens iver att överklaga hotar 250 jobb på Finja Betong

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se