torsjö live

Miljönämndens ordförande försöker åter stoppa miljöchefen

Miljönämndens ordförande försöker åter stoppa miljöchefen

Vitesförelägganden på totalt 250 000 kronor mot Bröderna Hall stoppades av miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M). På företagets bergtäkt i Finja-Hörlinge noterades så sent som i onsdags ett antal brister, bland annat oljeläckage från en maskin. Foto: Miljökontoret
Bröderna Hall är återigen i fokus för en konflikt på miljökontoret. Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) vill nu förhindra ett överklagande av företagets nya sandtäkt på det tidigare flygfältet i Vankiva. Bilden är från företagets bergtäkt i Finja-Hörlinge. Foto: Miljökontoret

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) försöker ännu en gång stoppa miljöchef Sven-Inge Svensson från att agera mot AB Bröderna Hall. Nu vill han förhindra ett överklagande av länsstyrelsens beslut nyligen att ge Bröderna Hall tillstånd för en ny sandtäkt på det tidigare flygfältet i Vankiva.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson(M) lyfte ut vitesförelägganden från dagordningen och anklagas för att ha gett efter för påtryckningar från Bröderna Hall. Foto: Berit Önell
Miljönämndens ordförande Christer Jönsson(M). Foto: Berit Önell

För några veckor sedan lyfte Christer Jönsson i sista stund och utan förklaring ut fem förslag på vitesförelägganden om totalt 250 000 kronor mot Bröderna Hall från miljönämndens dagordning. Tidigare ordföranden, numera andre vice ordförande, Agne Nilsson (C ) begärde dock vid sammanträdet att ärendena, som gällde bristfälliga miljörapporter vid olika täkter, skulle tas upp igen och nämnden körde över Jönsson.

Nu har Sven-Inge Svensson och miljöinspektören Daniel Rasmusson förberett ett överklagande av tillståndet för den nya sandtäkten i Vankiva.

De påtalar där att företagets uppgifter om materialet i täkten visar att det inte är av rätt kvalitet och därför måste kompletteras med sand från två andra täkter i Angsholm och Mala. Även dessa täkter måste därför få förnyade tillstånd.

– Det kan omöjligen anses att den plats som har angetts i ansökan är lämplig, förklarar de i överklagandet.

Dessutom har företaget lämnat motstridiga uppgifter, bland annat om hur stort behovet av materialet från Vankvia är. I den ursprungliga ansökan var det 70 000 ton per år, sedan angavs att det kunde bli 100 000 ton enstaka år och i den sista kompletteringen, som miljökontoret inte hann se innan beslutet fattades, var behovet 195 000 ton per år. Hittills har bolaget inte tagit ut mer än 104 000 ton per år.

Miljöchefen har inte delegation att på egen hand överklaga ett beslut från länsstyrelsen, i det här fallet dess miljöprövningsdelegation. Han måste därför ha mandat från antingen ordförande eller hans ställföreträdare eller från miljönämnden.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

En annan del av länsstyrelsen, miljötillsynsenheten, var inne på samma tankar som miljöchefen innan beslutet fattades.

– Länsstyrelsens miljötillsynsenhet yttrade sig också och hade samma frågeställningar som vi om behovet av täkten i Vankiva, säger Sven-Inge Svensson.

Tillståndet i Angsholm gick ut vid årsskiftet, men en ny tillståndsprocess pågår.

– Där finns mycket kvar att bryta och jag tycker att det är bättre att de fortsätter där de redan brutit, säger Sven-Inge Svensson.

Meddelade via mejl

Christer Jönsson har via mejl meddelat honom att han ville ha upp ett eventuellt överklagande i miljönämnden. Han ville också ha förslag till ärendelista för nämndens sammanträde i slutet på augusti senast den 8 augusti och tyckte att ”det behövs bättre rutiner”.

Sven-Inge Svensson svarade med att be honom förtydliga vad det är som brister i rutinerna och redogjorde för hur de fungerar. Han berättade att ärendelistan, enligt rutinerna, kommer till nämndens ledamöter den 10 augusti. Han betonade att han inte ansåg det rimligt att tidigarelägga något med tanke på semestrarna. Han förklarade också att ett eventuellt överklagande måste skickas in denna vecka, om det ska upp i nämnden måste han begära anstånd hos mark- och miljödomstolen.

– Detta är ny kunskap för mig. Jag ämnar inte ändra några rutiner, varken nu eller senare, svarade Christer Jönsson.

Han meddelade också att han vill att nämnden tar upp både ärendet om Vankiva och länsstyrelsens beslut att godkänna upplag och uttransport av sand från den avslutade täkten i Angsholm.

– Det får bli anstånd hos mark- och miljödomstolen, skrev han.

Sven-Inge Svensson frågade då om han vill att nämnden ska överklaga de båda täkttillstånden.

– Svaret är klart nej, meddelade Christer Jönsson.

Nu vet Sven-.Inge Svensson inte riktigt hur han ska göra.

-Det här faller väl tillbaka på att han inte riktigt satt sig in i hur det fungerar, säger han.

Han antar att Christer Jönsson egentligen inte vill ta upp ärendena i nämnden.

– Han kräver nog det för att han tror att vi annars kunde ta det på delegation.

Hoppas på Agne Nilsson

Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) konstaterar att beslutsvåndan om badhusets framtid delvis orsakat bristerna.
Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C).

Sven-Inge Svensson har nu skickat mejlkonversationen vidare till Agne Nilsson för att få veta hur han ser på ett överklagande.

– Det är ju en unik situation vi har här eftersom andre vice ordförande har majoritet i nämnden, säger Sven-Inge Svensson.

Han har svårt att tro att ett anstånd beviljas om det inte är troligt att det blir ett överklagande.

Han tycker att det ”snyggaste” hade varit om ordförandena kunde enas om att överklaga.

Konflikter mellan miljöchefer och miljönämndsordförande är inte helt ovanliga. Som ordförande i Föreningen kommunala miljöchefer har Sven-Inge Svensson tagit del av andra fall där tjänstemän och politiker dragit åt olika håll.

– Det finns ett antal kommuner där det är knepigare än här, där miljönämnden inte alls går i takt med mina kollegor, kommunchefer som lägger sig i alldeles för mycket med mera, säger han.

– Vi arbetar i en politiskt styrd organisation. Alla beslut blir inte som vi tjänstemän föreslår, men för det allra mesta har vi en stor samsyn.

Tror att Jönsson utsatts för påtryckningar

Agne Nilsson har sett Sven-Inge Svenssons mejl, men inte hunnit titta närmare på det, mitt i förberedelserna för Hästveda marknad som han är.

– Jag tänkte ringa Sven-Inge och prata lite. Jag har inte tagit ställning ännu. Vi måste också prata i partigruppen. Om vi inte har majoritet i nämnden kan vi inte göra något, säger han.

Han tycker inte om att Christer Jönsson agerar som han gör.

– Han kan inte göra så. En myndighetsnämnd måste rätta sig efter reglerna och det måste vara samma för alla. Jag blev till och med uppringd av en företagare i samma bransch som sa att de måste göra redovisningar varje år, varför skulle inte Bröderna Hall göra det?

Agne Nilsson tycker också att det var märkligt att Christer Jönsson inte hade några synpunkter på vitesföreläggandena vid beredningsmötet inför förra sammanträdet, men två dagar senare lyfte ut ärendena från dagordningen.

– Jag tror att han fått påtryckningar, säger han.

Frilagt har sökt Christer Jönsson.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se