Gruppen-3a-328x120

Överklagar tillstånd för sandtäkt – Agne Nilsson (C) kör över Christer Jönsson (M)

Överklagar tillstånd för sandtäkt – Agne Nilsson (C) kör över Christer Jönsson (M)

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) kör nu över ordföranden Christer Jönsson (M) och meddelar länsstyrelsen att tillståndet för Bröderna Halls sandtäkt i Vankiva ska överklagas. Han och miljöchef Sven-Inge Svensson ansöker därför om anstånd för miljönämnden att redogöra för sina skäl för överklagan tills efter sitt sammanträde i augusti.

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) går förbi ordförande Christer Jönsson.

Christer Jönsson fick för några veckor sedan hela miljönämnden emot sig när han i sista stund ändrade dagordningen och lyfte ut fem ärenden som rörde vitesförelägganden mot Bröderna Hall på grund av bristfälliga miljörapporter. Då begärde Agne Nilsson vid sittande sammanträde att ärendena skulle upp på bordet igen och nämnden röstade igenom dem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trots anklagelser om att han gick Bröderna Halls ärenden när han lyfte ut vitesföreläggandena har Christer Jönsson nu ännu en gång försökt stoppa tjänstemännens kritik mot samma företag. Den här gången genom att motsätta sig överklagande av länsstyrelsens beslut om täkten i Vankiva och transport av upplag från den nedlagda täkten i Angsholm. I mejl till Svensson skriver han att ärendena måste tas upp i nämnden och meddelar också att hans svar på frågan om överklagande är ett klart nej.

Men ett överklagande av länsstyrelsens beslut kan beslutas av ordförande ensam eller av hans ställföreträdare, det vill säga förste eller andre vice ordförande.

– Jag har varit på Hästveda marknad idag och träffat Agne, berättar Sven-Inge Svensson för Frilagt.

Agne Nilsson tjänstgjorde som marknadsgeneral på Hästveda marknad, men gav Sven-Inge Svensson och miljöinspektör Daniel Rasmusson stöd i deras uppfattning att beslutet bör överklagas.

Miljöchef Sven-Inge Svensson får stöd för att överklaga Bröderna Halls nya täkt i Vankiva. Foto: Berit Önell

Agne Nilsson berättar att han efter samråd med Camilla Lindoff (S) bestämde sig för att använda sin delegationsrätt och besluta att ärendet ska överklagas. Men han vill att nämnden ska få säga sitt och begär därför anstånd tills efter nämndens sammanträde. De rödgröna har dock majoritet i nämnden och kan alltså rösta ner Christer Jönsson ännu en gång, även om han skulle få med sig övriga partier.

– Vi har för avsikt att se till att det blir överklagat, men det kan falla i nämnden. Jag har inte hunnit prata med alla, säger Agne Nilsson.

Det var bråttom att begära anstånd eftersom tiden för överklagande annars går ut den 20 juli och Sven-Inge Svensson nu arbetar sin sista vecka före semestern.

Agne Nilsson har inte pratat med Christer Jönsson om sitt beslut.

– Nej, det har jag inte gjort. Han sökte inte mig heller när han plockade ut de andra ärendena från dagordningen och jag har fortfarande inte fått någon motivering till det, säger han.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) försökte ännu en gång stoppa tjänstemännen från att agera mot Bröderna Hall, men blir överkörd igen. Foto: Berit Önell

Du kör aktivt över din ordförande?

– Ja, det kan man tycka. Men det är viktigt att det här klargörs genom ett överklagande, säger han.

Han menar att Bröderna Hall lämnat olika uppgifter om behovet av täkten och ändrat sina siffror flera gånger.

– Frågan är om de verkligen behöver täkten och i så fall vilka mängder de behöver ta ut. Täkten i Angsholm ligger också för omprövning, så egentligen är det att föregripa det ärendet när man ger tillstånd för en ny täkt innan det är klart, säger han.

Han betonar att behovet av brytningen och tillståndet måste stämma överens.

– De kanske får tillstånd, men inte för den volymen. Det måste klargöras, vem som får rätt får vi se, säger han.

Agne Nilsson kan själv inte vara med på miljönämndens sammanträde den 22 augusti, men det finns ersättare så de rödgröna lär ändå få majoritet. Vid beredningen den 15 augusti är han dock med.

Anståndet gäller till den 25 augusti.

Frilagt har sökt Christer Jönsson.

Berit Önell

Så här står det i brevet som Agne Nilsson och Sven-Inge Svensson skickat till länsstyrelsen:

Vankiva 9:6
Tillstånd till täkt av sand
Beslut om att överklaga tillstånd till täktverksamhet

Beslut

Miljönämnden beslutar att överklaga Miljöprövningsdelegationens beslut, daterat den 15 juni 2017, att lämna tillstånd till AB Bröderna Hall att inom fastigheten Vankiva 9:6 i Hässleholms kommun bedriva täktverksamhet.

Miljönämnden yrkar att Miljöprövningsdelegationens beslut skall ändras på sådant sätt att bolagets ansökan avslås.

Då beslutet inkom till miljönämnden den 19 juni 2017 fanns det ingen möjlighet för miljönämnden att behandla ärendet vid juni månads sammanträde. Därutöver måste det tas i beaktande att tiden för att överklaga beslutet är satt till den 20 juli 2017, vilket är mitt i semestertiden och då såväl politiker som tjänstepersoner är bortresta. Således avser miljönämnden att utveckla talan i ärendet och redogöra för skälen till det som yrkas i ärendet senast den 25 augusti 2017, då miljönämnden haft möjlighet att sammanträda.
Miljönämnden

Enligt delegation

Agne Nilsson                              Sven-Inge Svensson
2:e vice ordf. miljönämnden        Miljöchef

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se