torsjö live vers2

Kommunalråd ska diskutera husen vid reningsverket

Kommunalråd ska diskutera husen vid reningsverket

– Nu är det kanske klokt att göra halt och titta över hur det kunde gå så illa, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) med anledning av Frilagts artikel om 74-årige Jan Tillgren som enligt kommunens förslag till skyddsavstånd kring reningsverket ska tvingas bort från sitt hem medan boende i större villor med mer utsatt läge beviljas undantag och får en skyddsvall bekostad av kommunen.

Även oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) vill titta på frågan ”extra noga”, men är mer försiktig i sina uttalanden. Kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) vill helst inte kommentera alls, anklagar Frilagt för att pressa honom att uttala sig och tycker att politikerna måste få diskutera saken i fred.

Kommunen vill tvinga bort Jan Tillgren, 74, från hans bostad där han tänkt bo kvar i lugn och ro. Foto: Berit Önell

Jan Tillgren bor i ett av de sju hus som ligger inom 300 meter från reningsverket, enligt förslaget gränsen för det inre skyddsavståndet där inga bostäder ska tillåtas. Men enligt minnesanteckningarna från styrgruppens möte i juni ska fem av de sju undantas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Där är det stora villor som är byggda för länge sedan, sa tidigare Leif Nilsson (S), andre vice ordförande i byggnadsnämnden, tidigare ordförande och en av få politiker som varit med i hela processen.

De två hus som inte undantas ska enligt förslaget lösas in. Enligt det kommunala va-bolaget Hässleholms vattens tidigare policy skulle inlösen av bostäder inom 300 meter erbjudas om de boende så önskade. Nu handlar det om tvångsinlösen, något som det enligt Boverkets uppgifter till Frilagt inte finns lagstöd för.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) säger att han inte kan försvara att alla inte skulle behandlas lika. Foto: Berit Önell

Pär Palmgren säger att han tycker att det är illa, om det är som Frilagt beskriver.

– Man får ha ordentligt torrt på fötterna för att gå så rabiat fram mot enskilda, säger Palmgren.

Han säger att det inte varit någon egentlig diskussion under mötena med styrgruppen. Han reagerade starkt när Frilagt tidigare berättade om undantaget för Sjörröds gård i det hemliga förslaget som planchef Gertrud Richter delvis talade öppet om. Moderaterna beslöt därefter att verka för att få bort undantaget för byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow på Sjörröds gård som skulle få bygga flerfamiljshus inom 1 000-metersavståndet där inga nya bostäder annars ska byggas. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson har därför gett stadsbyggnadschefen Jan Karlsson i uppdrag att skriva fram ett ärende om att dra tillbaka undantaget.

– Vi kommer att ta upp detta med 300-metersavståndet också, vi hann inte med det sist, säger Palmgren nu.

Han har svårt att förstå varför sju bostäder är berörda och två ska bort medan övriga beviljas undantag.

– Det borde någon väldigt pedagogiskt förklara, alla ska behandlas lika, något annat kan jag inte försvara, säger han.

Att det handlar om stora villor kan inte vara skälet.

– Det är inget argument, säger Pär Palmgren med eftertryck.

Han påpekar att agerande som detta också orsakar mycket dålig publicitet för kommunen.

– Om vi kan undvika det så ska vi göra det, tycker han.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) ska ta upp Jan Tillgrens situation till diskussion. Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim säger att hon ska ta en stor diskussion i sitt parti.

– Men i det här läget ser jag ingen orsak till att Jan Tillgren ska lämna sin bostad. Vi kan inte lösa in hans hus nu, men ärligt talat kan jag inte alla detaljer, säger hon.

Dock hänvisar hon till att fastigheterna ska diskuteras i reningsverkets detaljplan och att det ska bli parkmark runt reningsverket istället för bostäder.

Borde de boende inte vara informerade när sådant är på gång? Arbetet med detaljplanen pågår redan.

– Det är viktigt att kommunen har en bra dialog med boende, säger Wallentheim.

Stora villor får vara kvar och boende med mindre och enklare hus tvingas bort – är det socialdemokraternas linje?

– Nej, säger Lena Wallentheim.

Hon säger åter att hon vill ta ett samtal med sitt parti.

– Men jag tycker att de boende har all rätt att få information. Vi har som kommun skyldighet att samtala med medborgare som på ett eller annat sätt är drabbade. Det är jätteviktigt att ha en dialog. Då kan man kanske också komma överens på något sätt, säger hon.

Hon säger att det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under utställningen som ska öppna i oktober.

Borde inte ni ha reagerat innan förslaget kommer så långt som till utställning?

– Jag har inte reagerat förut, men vi måste också diskutera gränsen för var man kan bo. Det är kanske hälsovådligt att bo så nära reningsverket? Det pratas också om 200 meter som lämplig gräns, men i vissa städer ligger husen ju väldigt nära reningsverk, säger Lena Wallentheim.

Här är det sagt 300 meter med undantag och de två som bor närmast är mer skyddade av vegetation och topografi medan de andra ska få en vall bekostad av kommunen – hur kan det finnas skäl för det?

– Det kräver en bra och djup diskussion. Men spontant tycker jag att de alla ska få vara kvar, säger Lena Wallentheim.

Hon säger att hon ska ta upp frågan snart, både i partiet och gruppen där även Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ingår.

Kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) tycker att politikerna ska få diskutera skyddsavstånden i fred. Foto: Urban Önell

Robin Gustavsson vill inte gärna prata med Frilagt om Jan Tillgrens situation.

– Det är svårt att uttala sig tydligt i frågan eftersom det pågår en utredning, säger han.

Gör det? Gertrud Richter säger att det är ett förslag som inte behöver diskuteras mer innan det blir utställning.

– Bland andra Socialstsyrelsen har föreslagit 200 meter på grund av risk för smitta. Kommunen vill utöka till 300 meter för säkerhets skull. Men det beror väl lite på varifrån man mäter. Jag har sagt att fastigheter bör kunna lösas in och att det inte är klart hur, det är inte detsamma som att vi ska lösa in dem, säger Robin Gustavsson.

Men Richter säger att de ska lösas in och så står det även i minnesanteckningarna från styrgruppen?

– Det är bättre om vi nu avvaktar och inte föregriper besluten så att vi kan diskutera det här politiskt. Jag vill inte uttala exakt hur vi ska göra. Det är väldigt viktigt för dem som bor där att vi säger rätt saker och uttalar oss försiktigt, säger Robin Gustavsson.

Tror du ni får tillfälle att diskutera det här mer? När då?

– Det blir ingen trovärdighet i politiken om man pressas att uttala sig så här. Vi får se om vi kan komma fram till en gemensam uppfattning politiskt.

Vilka ska ha gemensam uppfattning?

– Det här är mitt svar så här långt. Jag vill inte diskutera det mer just nu. Du pressar mig att säga fel saker. Låt oss nu diskutera det politiskt och återkomma.

Vilken instans ska diskutera det?

– Det är vår sak att avgöra, säger Robin Gustavsson.

Kommunens planchef Gertrud Richter har sagt till Frilagt, och även till andra, att länsstyrelsen godkänt undantagen i förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholm, något som inte är sant.

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande, men stadsbyggnadskontoret arbetar parallellt med en detaljplan för reningsverket där det inre skyddsavståndet kan stadfästas.

Det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter där nya bostäder inte ska tillåtas kommer inte att bli juridiskt bindande.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-27 Kommunen vill lösa in och riva 74-årige Jan Tillgrens bostad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se