torsjö live vers2

Hässleholm – Göingemetropolen??

Hässleholm – Göingemetropolen??

Avslöjanden om bakvända och osmarta affärer duggar tätt över Sverige. Just nu är det värst i regeringskansliet. God tvåa är definitivt Hässleholm. Per L Christenssons härliga parodi om kommunen var befriande att läsa.

När man skrapar lite på ytan väller skräpet ut. Fernissan på kommunens organisation är tunn.

Mark- och byggfrågor handlar alltid om mycket pengar och förutsätter god planering. Jacob Karlsson, ganska ny i byggbranschen, vill fort framåt. Hans sätt att jobba har diskuterats förut. Mailet till kommunalråden och Jakob Ruter ang. Åkaregatan har refererats i pressen. Förutom Karlssons lekstugesnack m fl påhopp i mailet finns det väl så ohyfsade skrivningar mellan Ruter och Karlsson. Mailet var märkt som ”Tomt för skola”, faktiskt.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Citaten nedan är direkt hämtade ur diarieförda öppna handlingar från Hässleholms kommun.

Ruter skriver en kommentar till Karlsson, bl a:

”Vi vill att ni ritar färdigt på förslaget, så som vi diskuterat, med en förhoppning om att vi kan bilägga det till ett köpeavtal som kan lyftas till tnau den 12 september…” (Förkortningen tnau = tekniska nämndens arbetsutskott).
”Då vi bett er att rita på detta utöver vad som ingår i tävlingen, kan vi tänka oss att stå för dessa merkostnader.”
Karlsson hade nämnt dyra arkitektkostnader!

Jag citerar Karlssons svar:

”Låter toppen!
Läste i tidningen att Palmgren börjar få kalla fötter avseende Muraren och Björnen, behöver vi oroa oss?”
Fortsatt inlägg handlar om planering för ny skola och diskussioner om kontakter och framtida samröre som tydligen är på gång.

Det finns många vänskapliga hälsningar och önskan om att må bra, som goda vänner skriver sinsemellan.

Vad tänker du som läser detta? Hur gick turerna när den s k Pärlan skulle byggas? Ingen visste något om vad som var på gång. Byggarens företag hämtade sin finansiering från samma källa som det nu aktuella, eller hur?

Skanska, PEAB och de andra stora pojkarna är tydligen lite i onåd för tillfället. För resten, varför är det de stora, lite spektakulära byggbolagen med mängder av underleverantörer från när och fjärran som oftast får jobben? Våra befattningshavare är kanske inte tillräckligt slipade för att göra bra affärer? Hur går det för våra övriga medelstora och små företag i Hässleholm eller i närmiljön? Bryr man sig om detta? Hässleholms näringslivsklimat är mycket lågt rankat och har fallit rätt länge. Inte helt utan orsak.

Än en gång: Tjänstemän ska följa de direktiv man får från politikerna. Lojaliteten mot arbetsgivaren är A och O. Politiker är ju ansvariga och kan bytas ut, anställd personal hotas inte av att röstas bort.

Jag har kollat hur delegationslistan för tekniska nämndens verksamhet ser ut. Listan är lång och oprecis med många vidaredelegationer, det blir svårt att följa upp beslutsgångar. Detta bär också skulden till att det är totalt omöjligt att utläsa vem som egentligen tar besluten i olika ärenden. Vill politikerna kunna styra måste ändringar ske.

Såvitt jag kan se, enligt delegationslistan, kan arbetsutskottet besluta om rivning och även inköp och försäljning av fastigheter upp till 2 miljoner kronor. Är det vad som förbereds till nästa arbetsutskott i början på september?

Hur är det tänkt?

Byggaren får betala rivningskostnaderna, men ska kommunen sälja tomterna för 1 miljon?

Varför skippar man anbudet nummer två på 3 miljoner?

Jag anser att det först och främst, innan man genomför några förhastade beslut, borde göras en ny detaljplan över Hembygdsparken, så att vi får ordning på både miljö och människors säkerhet. Parken har tidigare karaktäriserats som ett Lill-Skansen. Det förpliktigar.

Därefter kan man planera för alla tusental bostäder som påstås ska byggas. Hoppas man inte i det sammanhanget har planer på att skövla fler parker och grönområden.

Kjerstin Ulfvik Jonasson

I tekniska nämndens arbetsutskott ingår:
Arne Dahlström (KD), Ulf Berggren (SD), Lars Olsson (C ), Per-Åke Purk (V) och Benny Petersson (S)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se