torsjö live

KD vill ha undantag i skyddsavstånd, riva en parkvilla och ersätta Magnarp med utbyggnad av Hovdalaområdet

KD vill ha undantag i skyddsavstånd, riva en parkvilla och ersätta Magnarp med utbyggnad av Hovdalaområdet

Kristdemokraterna i Hässleholm anser att kommunpolitikerna backar för lätt när det börjar hetta till i olika frågor och vill nu ”sätta ner foten”. Nostalgi och känslor ska inte styra.

Partiet vill ha skyddsavstånd kring reningsverket med undantag för att bebygga Sjörröds gård med kringliggande fastigheter, inlösen av två eller tre fastigheter närmast reningsverket, rivning av den ena eller båda parkvillorna på Åkaregatan, utbyggnad av industriområde på Hässleholm Nord och avveckling av Magnarpskolonin. Istället för lägerskola på Magnarp vill KD att skolorna ska kunna åka till ett pedagogiskt upplevelsecenter på Hovdala med mindre övernattningsstugor och mötesplatser under tak för kreativt lärande.

KD i Hässleholm klargör sin syn på bostadsbyggande, skyddsavstånd, parkvillor, Magnarpskolonin med mera, från vänster Robin Gustavsson, Margareta Lindqvist, Arne Dahlström och Christer Caesar.

KD klargjorde sin uppfattning i de aktuella frågorna vid en presskonferens på fredagen. Kommunalrådet Robin Gustavsson, tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström, omsorgsnämndens vice ordförande Margareta Lindqvist och Christer Caesar, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i Hässleholm Miljö medverkade.

Robin Gustavsson betonar att bostadsfrågan är stor och viktig för både landet och Hässleholm. Enligt kommunens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning ska 3 000 bostäder byggas centralt i Hässleholm. I förhandlingarna opm höghastighetstågen har kommunen förbundit sig att, tillsammans med Kristianstad, bygga 7 000 nya bostäder.

– Vi måste sätta igång. Det tar viss tid att planlägga i översiktsplaner och detaljplaner. Därför måste vi hela tiden vara proaktiva så att vi kommer framåt, säger Robin Gustavsson.

– Vi måste acceptera att det ska byggas mer, då kan man inte sätta stopp för varje projekt, säger han.

16 lägenheter istället för en villa

Han menar därför att villorna på Åkaregatan, i första hand den norra, bör rivas så att där kan byggas flerfamiljshus.

KD vill riva villan på Åkaregatan 9 för att bygga flerfamiljshus, eventuellt även parkvillan på Åkaregatan 11.

– Det kan bli känslosamt när det närmar sig, men nu har vi skrivit fram en detaljplan som säger att där ska vara flerfamiljshus, då ska vi inte backa, säger han.

Detaljplanen är dock från 1947 och säger att det ska vara bostäder i maximalt två våningar på fastigheterna.

– Politikerna får gå in och säga i tid om något ska ändras, annars arbetar tjänstemännen vidare, säger Robin Gustavsson.

Han svarar inte på frågan om den politiska diskussionen i detta fall borde tagits i ett tidigare skede utan hänvisar bara till det uppdrag som tekniska nämnden fått att riva vissa hus.

Inget alternativ att bevara historia eller kultur

Arne Dahlström förklarar att tekniska nämnden fått i uppdrag att se över fastigheter på en lista som fastställts av kommunstyrelsen. De ska antingen rivas, säljas eller renoveras för att åter börja användas. Alternativet att bevara byggnader för att de har historiskt eller kulturellt värde finns inte med.

På listan finns främst fastigheter som idag inte används. Parkvillorna är med på listan. Men något politiskt beslut att just de ska rivas finns inte.

– Vi vill i första hand riva den övre villan. Där kan byggas kanske 16 lägenheter. Men vi kan tänka oss att riva båda. Kanske ser det konstigt ut att bara bygga ett flerfamiljshus vid ingången till parken, säger Robin Gustavsson.

Han befarar liknande diskussioner om byggplanerna i Paradiset.

– Nostalgi och känsla kommer in. Det blir lite förvirrande för tjänstemännen, säger han.

Utdömd eller inte?

Arne Dahlström säger att den ena villan är utdömd. Det är dock inte vad kommunens fastighetschef Tobias Oscarsson svarar på Frilagts fråga. Visserligen var båda villorna i behov av renovering när kommunen slutade använda dem till skol- och fritidsverksamhet, men de var inte utdömda. Nedläggningen av fritidshemmet sammanföll också med stängningen av Kyrkskolan.

– Arbetsmiljökraven upprätthölls med nöd och näppe, skriver Tobias Oscarsson i ett mejl till Frilagt.

Någon dokumenterad bedömning av villornas skick finns inte.

KD:s allianspartner Moderaterna har annan uppfattning både om skyddsavstånden och parkvillorna.

– Den politiska situationen är som den är i Hässleholm. Det behövs ökat samförstånd, men nu har M gått ut med sina synpunkter och vi måste också säga vad vi tycker, säger Robin Gustavsson.

Om KD får bestämma blir det skyddsavstånd med undantag och inlösen av två eller tre bostäder nära reningsverket. Foto: Berit Önell

Skyddsavstånd och bostäder

Han ser även diskussionen om skyddsavstånden och undantagen som en fråga om bostadsbyggande.

Han påpekar att både Hassellunden och halva Sjörröd ligger inom 1 000 meter från reningsverket och att boende där inte har klagat på lukt därifrån. Därför ser han det inte som helt nödvändigt med ett skyddsavstånd på 1 000 meter där nya bostäder inte kan byggas

– Samtidigt gör länsstyrelsens synpunkter att det är lämpligt att fastställa ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter. Men då vill vi ändå låta pröva om vi kan tillåta byggnation i södra delen av Sjörrödsområdet där det finns såväl privat som kommunal mark. Om vi kan bevilja avsteg ska vi skriva in särskilda villkor för höjd (max två våningar) och vegetation. Vi vill lägga in det i förslaget till fördjupad översiktsplan och sedan får länsstyrelsen pröva det, säger han.

Länsstyrelsen har ju redan yttrat sig om Sjörröds gård och bedömt att det inte var lämpligt att bygga där?

– Vi har kommit fram till att vi ska säga ja till att pröva det, säger Robin Gustavsson.

Varför är det viktigt att bygga där, det är ju inte nära centrum?

– Vi vill inte bara ha byggnation i centrum, säger Robin Gustavsson.

Framför honom på bordet ligger handlingar med rubriken Fördjupad översiktsplan 2017-06-15 och stämpeln Arbetsmaterial. Men han förnekar att han är med i den så kallade styrgruppen som i slutet på förra veckan begärde och fick ut det underlag som planchef Gertrud Richter lämnat ut till en mindre grupp tjänstemän som ”sommarläsning”. Han medger dock att minnesanteckningarna som visar att han var med vid sammanträdet i juni stämmer.

200 meter egentligen

KD anser också att de två bostäder som ligger inom 200 meter från reningsverket bör lösas in och eventuellt ytterligare en som ligger inom 300 meter.

– Hur det ska gå till vet jag inte, säger Robin Gustavsson.

Han säger att 200 meter är den egentliga gränsen enligt Socialstyrelsens föreskrifter vid risk för smitta.

– Men vi tar höjd för 300 meter, säger han.

Han säger sig inte känna till att det skulle göras undantag för fem villor inom 300 meter, vilket står i minnesanteckningarna från styrgruppens möte. Men han menar att villorna vid Ormanäsvägen kan vara kvar eftersom detaljplanen för det området gjordes efter att reningsverket byggdes och att närheten till reningsverket därmed redan är bedömd.

Fler äldreboenden

KD vill också skynda på att det byggs fler äldreboenden och trygghetsboenden. Den frågan har inte kommit så långt trots att den diskuterats i flera år och att vårdföretaget Attendo, enligt Arne Dahlström, vill bygga ett äldreboende i Hässleholm.

– Det finns ett stort behov, inom de närmaste sju åren behöver vi 10-13 nya platser varje år, säger Margareta Lindqvist.

Genom fler trygghetsboenden är tanken att det inte ska behövas en lika stor ökning av platser i särskilt boende.

En utbyggnad av Hovdala naturområde med övernattningsstugor och mötesplatser under tak för kreativt lärande kan ersätta Magnarapskolonin, anser KD. Foto: Urban Önell

Hovdala istället för Magnarp

När det gäller Magnarp konstaterar Robin Gustavsson att många har trevliga minnen från anläggningen, men att det innebär mycket merarbete för lärarna att övernatta där med elever när det inte finns någon anställd. Dessutom är renoveringsbehoven stora. KD vill därför sälja Magnarp och använda pengarna som kommer in till en utbyggnad av områden på Hovdala för skola och frivilligorganisationer.

– Då kan vi använda resurserna bättre, säger Robin Gustavsson.

Han var i förra veckan med på en studieresa då politiker och tjänstemän från Hässleholm besökte Fulltofta naturcentrum, Falsterbo naturum och Naturcentrum Amager i Köpenhamn.

– Det finns stora utrymmen på Hovdala som vi skulle kunna använda. Men vi ska vara rädda om naturen och bygga som det passar, säger Robin Gustavsson.

Christer Caesar påpekar att Hovdala har en varierad natur med fler biotoper än Magnarp.

Finns det inte en risk att man exploaterar Hovdala för mycket?

– Det får någon annan tala om, säger Robin Gustavsson.

Christer Caesar berättar att han i början av 2000-talet satt i en grupp som arbetade för utveckling av Hovdala.

– Det rann ut i sanden, så jag är glad att det kommit upp igen nu, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se