torsjö live vers2

Stationshusets stentrappa revs utan lov trots q-märkning

Stationshusets stentrappa revs utan lov trots q-märkning

Det är inte mycket kvar av stationshusets närmare 100 år gamla entrétrappa. Foto: Lotta Persson

Trots att stationshuset i Hässleholm är en kulturhistorisk byggnad som är q-märkt i detaljplanen påbörjades rivningen av den gamla stentrappan med det handsmidda räcket i förra veckan utan att vare sig rivningslov eller bygglov sökts.

Rivningen ingår i den pågående centrumombyggnaden och tanken är att bygga en ny trappa omgiven av en upphöjd uteservering med utsikt över det nya torget. Bygglovsansökan för detta lämnades in på torsdagen. Men frågan är om det går att bevilja bygglov för uteserveringen – i detaljplanen är trappan och området däromkring punktprickat, vilket betyder att det inte får bebyggas.

Stationsbyggnaden är märkt med litet q i plankartan. Det är det starkaste skydd en byggnad kan ha i en detaljplan och betyder att den inte får rivas eller förvanskas. En detaljplan är juridiskt bindande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trappan är inte q-märkt, däremot finns ett byggförbud längs hela byggnadens framsida.

Stationsbyggnaden är q-märkt och får varken rivas eller förvanskas. Trappan har ingen q-märkning, men både den och hela området längs byggnaden är prickat, vilket innebär byggförbud. Frågan är hur det går ihop med rivningen av trappan och planerna på att bygga en ny trappa med en upphöjd uteservering omkring.
Det handsmidda räcket ska inte sättas upp igen. Var det ska bli av har inte gått att få klarhet i. Foto: Lotta Persson

Många hässleholmare är upprörda över att den närmare 100 år gamla trappan förstörts. Allmänheten har inte heller fått veta något om planerna i samband med övrig information om centrumombyggnaden, varken via kommunens hemsida, film eller presskonferenser.

Centrumprojektet leds av tekniska förvaltningen. Det är dock den statliga fastighetsägaren Jernhusen som missat att söka bygglov. Normalt krävs också rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad och särskilt en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Men kommunens byggchef Robert Samuelsson förklarar att rivningslov inte krävs för att riva en trappa.

– Det är egentligen tveksamt om det ens är bygglovspliktigt att uppföra en ny trappa, men vi har i dialog med Jernhusen bestämt att ett lov ska sökas och vara beviljat innan uppförandet påbörjas med hänsyn till att det är en byggnad med kulturhistoriskt värde, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han konstaterar också att bygglov skulle varit inlämnat och beslutat i god tid innan arbetet påbörjades, men att det har missats av Jernhusen.

Han meddelar att bygglovet ska handläggas inom kort.

Byggnadsnämnden brukar besluta om sanktionsavgifter mot den som sätter igång med byggnadsarbeten utan lov och startbesked.

Det gamla räcket ska inte användas till uteserveringen. Vad som händer med det kan Robert Samuelsson inte svara på.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se