Gruppen-3a-328x120

Hemlighåller kommunens rivningslista utan att fråga chefen

Hemlighåller kommunens rivningslista utan att fråga chefen

Lärarvillan på Åkaregatan 9 är rivningshotad, liksom grannhuset Parkvillan. Vilka andra byggnader som kommunen vill riva hemlighålls av mark- och exploateringschef Jakob Ruter, trots att han enligt delegationsordningen inte har rätt att besluta att avslå en begäran om utlämnande av handlingar – det kan bara förvaltningschefen göra.

Kommunen hemlighåller listan över rivningshotade hus där de två historiska villorna på Åkaregatan i Hässleholm ska vara med. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter nekar media att ta del av listan, trots att det enligt delegationsordningen bara är förvaltningschefen som har den rätten och den inte går att delegera.

Frilagt bad att få ut listan redan vid tekniska nämndens arbetsutskotts presskonferens måndagen den 11 september. Nämndens ordförande Arne Dahlström hade då hänvisat till listan som förklaring till att villorna måste rivas eller säljas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men varken Frilagt eller Norra Skåne fick ut någon lista. Jakob Ruter betraktar den som arbetsmaterial.

Dock lämnar han ut den lista som var aktuell i augusti 2016 då tekniska nämnden skulle besluta om att äska medel från kommunstyrelsen för rivningar. Därför fanns listan, som den då såg ut, med i beslutsunderlaget och blev utan tvekan offentlig.

Enligt mark- och exploateringschef Jakob Ruter är rivningslistan ett arbetsmaterial och ingen offentlig handling.

– Efter detta har listan förändrats, men inte varit uppe för beslut. Enligt mig är det inte en allmän offentlig handling, förklarar Jakob Ruter i mejl till Frilagt på fredagen.

Men enligt delegationsordningen är det förvaltningschef Mats Svensson och inte Jakob Ruter som har rätt att besluta att säga nej till utlämnande av allmän handling.

Ruter anser ändå inte att han behöver fråga Mats Svensson innan han säger nej till att lämna ut handlingar. Han har en annan tolkning av vad delegationsordningen innebär.

– Att neka utlämnande av en allmän handling får vilken tjänsteman som helst göra. Vill ni ändå ha ut handlingen så krävs det ett beslut från förvaltningschefen, meddelar han och lovar att återkomma med ett beslut, ”förhoppningsvis på måndag”.

Offentlighetsprincipen i grundlagens tryckfrihetsförordning säger också att utlämnande ska ske skyndsamt. Enligt praxis innebär det samma dag eller dagen därpå och det gäller även beslut om avslag. Men det har alltså inte fungerat här.

Garagen vid Kolgatan nära Netto ska rivas och ge plats för nya bostäder. Foto: Urban Önell

När Frilagt frågar om politikerna haft uppe listan där villorna är med svarar Ruter ja. Det betyder troligen att de bara fått information om listan. Vem som beslutar vilka byggnader som ska föras upp på listan är oklart. Det ska vara byggnader som inte längre bedöms lämpliga eller behövs för det ändamål de haft hittills. Alternativen som återstår är rivning, försäljning eller nytt användningsområde inom kommunen. Att bevara på grund av kulturhistoriskt värde eller liknande är inte valbart.

Tekniska nämnden beslöt den 30 augusti 2016 att begära 500 000 kronor per år under tiden 2017- 2065 för att riva byggnader, totalt 23,75 miljoner kronor. Då fanns 48 byggnader på listan, bland dem den gamla macken vid Vankivavägen, garagebyggnader vid Kolgatan och ett antal förrådsbyggnader på garnisonsområdet. Om alla revs skulle det sänka kommunens driftskostnader med drygt 750 000 kronor per år. Kommunfullmäktige beviljade 500 000 kronor i budgeten för 2017.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se