Gruppen-3a-328x120

Vandringar för trygghet i Hembygdsparken

Vandringar för trygghet i Hembygdsparken

Många upplever numera Hembygdsparken i Hässleholm som en otrygg plats. Rapporter om rån, bråk, skadegörelse, narkotikahandel och till och med skottdrama oroar.

Det lokala Brottsförebyggande rådet, Brå, inbjuder nu tillsammans med polisen och komunen till två trygghetsvandringar, en på onsdag kväll med fokus på belysning och en på dagtid på fredag kring trygghet och säkerhet i övrigt.

– Det finns en oro hos gemene man. Efter skjutningen, som väl var pricken över i:et, har både vi och polisen sagt att nu måste vi verkligen göra något, säger Annica Nilsson, kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare.

Hässleholms hembygdspark ska bli en tryggare plats, hoppas Brå, polisen och kommunen som inbjuder till trygghetsvandringar för att inventera utomhusmiljön. Foto: Urban Önell

Annica Nilsson hoppas att allmänheten ska kunna återfå en trevligare bild av parken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men det handlar väl inte bara om en bild, det har ju hänt mycket?

– Ja, det är klart att det förekommer saker i parken. Säkerhet handlar om faktiska händelser medan trygghet mer utgår ifrån personliga uppfattningar. Vi arbetar med båda aspekterna, säger Annica Nilsson.

Hon menar att trygghet inte bara påverkas av faktiska händelser utan även av exempelvis hur den fysiska miljön är utformad. Därför ska aspekter som beslysning och buskage diskuteras under trygghetsvandringarna.

– Det är saker som vi kan göra något åt från kommunens sida, säger Annica Nilsson.

De brottsliga händelserna är polisens ansvar.

– Hur mycket polisen kan göra är en fråga om resurser och vi vet att det inte finns tillräckligt. Men vi kan ändå alltid arbeta förebyggande, säger Annica Nilsson.

Brå, kommunen och polisen samverkar också och träffas regelbundet. Men Annica Nilsson har inte tagit del av brevet som Västra Göinge Hembygdsförening skickade till polisen i början på juli, strax före skjutningen. Där vädjade föreningen om åtgärder för ordning och säkerhet i parken och påminde om sina tidigare tips om ett stort antal allvarliga händelser, bland annat misstänkt narkotikahandel.

Polisen avsatte resurser under en tid för en riktad satsning när det var stökigt på resecentrum – borde det inte gå att göra något liknande även i Hembygdsparken?

– Vi har inte fått indikationer på att problemen i parken är lika stora som på resecentrum, säger Annica Nilson.

Hon uppmanar alla att polisanmäla misstänkta brott så att polisen får underlag för sin prioritering.

– Det går bra att tipsa polisen även om det inte är säkert att det man sett är brottsligt, säger hon.

Under trygghetsvandringarna ska utomhusmiljön inventeras och synpunkter protokollföras. Alla som bor, verkar eller annars har intresse i parken är välkomna.

Samling sker vid Café Hembygdsparken på onsdag klockan 19, för cirka en timmes vandring, och på fredag klockan 11, för cirka två timmars vandring.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se