torsjö live vers2

Tekniske chefen avslår begäran om rivningslista

Tekniske chefen avslår begäran om rivningslista

Tekniske chefen Mats Svensson avslår Frilagts begäran om att få ut den senaste versionen av kommunens lista över fastigheter som ska ses över för rivning, försäljning eller nytt användningsområde.

Han hävdar liksom mark- och exploateringschefen Jakob Ruter att handlingen inte är offentlig eftersom den kontinuerligt uppdateras.

De båda rivningshotade lärarvillorna på Åkaregatan ska stå på listan, enligt tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD). Men tydligen skulle både det och eventuella andra kontroversiella objekt på listan hemlighållas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
I den rivningshotade villan på Åkaregatan 9 bodde läraren Eric Carlsson. För några år sedan hittades gamla bilder från Hässleholm på husets vind.

Enligt delegationsordningen är det bara förvaltningschef som kan besluta att avslå en begäran om utlämnande av handlingar. Men Jakob Ruter sa nej och menade att det bara var om någon efter hans nekande ändå vill ha ut handlingen som förvaltningschefen måste kopplas in. På det sättet förhalade han också beslutet om avslag i flera dagar. Utlämnande av handlingar ska, liksom beslut om avslag, ske skyndsamt, det vill säga samma dag som begäran gjorts eller senast dagen därpå.

Men Mats Svensson håller alltså med Ruter om att handlingen inte ska lämnas ut.

– Ifrågavarande handling är ett excel-ark i vilket en tjänsteman för in uppgifter bland annat om fastigheter som ägs av kommunen och som han bedömer kan tänkas bli föremål för rivning, försäljning eller andra åtgärder. Nya uppgifter förs in efterhand allteftersom fastigheter blir aktuella för åtgärd, skriver Mats Svensson i beslutet om avslag.

Därför menar han att handlingen inte är upprättad, inkommen eller expedierad och inte heller hör till något ärende som har slutbehandlats, vilket hade gjort den offentlig. Inte heller är det en offentlig förteckning av fortlöpande anteckningar om inträffade händelser.

– De uppgifter som förts in på arket och som nu begärts ut avser inte händelser som har inträffat, skriver Mats Svensson och drar därmed slutsatsen att det inte finns någon skyldighet att lämna ut dem.

Frilagt gjorde på måndagsförmiddagen en ny begäran för att istället få ut den senaste version av förteckningen som varit uppe till behandling i tekniska nämnden eller dess arbetsutskott. Vid det tillfället bör den ha blivit en offentlig handling. Varken Jakob Ruter eller Mats Svensson svarade under dagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se