torsjö live

Lärarvillorna snart på lista över hotade byggnader

Svenska Byggnadsvårdsföreningen vill rädda de rivningshotade lärarvillorna på Åkaregatan i Hässleholm. Villorna ska inom kort sättas upp på Gula listan, föreningens nationella förteckning över värdefulla byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Syftet är att skapa opinion och debatt för att rädda objekten. – Det saknas antikvarisk expertis i kommunen, […]

Imponerad minister lovade stor satsning på yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan Syd på Jacobsskolan i Hässleholm, som just tvingats lägga ner flera utbildningar och fått nej på alla ansökningar om nya inför detta läsår, kan få del av regeringens stora satsning på yrkeshögskolorna. 1 100 nya platser på yrkeshögskolorna utlovas nästa år och en utökning med 14 000 platser till och med 2022. Gymnasie- och […]

Prima Prima fick miljöpriset

”Med sitt stora engagemang för att utveckla Sösdalabygden i en positiv och hållbar riktning är Prima Prima en värdig vinnare av Hässleholms kommuns miljöpris 2017”. Detta är miljönämndens motivering till att utse årets miljöpristagare. Prima Prima är en ekonomisk förening som håller till i gamla mejeriet strax utanför Sösdala. Tankarna bakom Prima Prima handlar bland annat om […]