torsjö live vers2

Lärarvillorna snart på lista över hotade byggnader

Lärarvillorna snart på lista över hotade byggnader

De historiska lärarvillorna hamnar snart på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. Foto: Lotta Persson

Svenska Byggnadsvårdsföreningen vill rädda de rivningshotade lärarvillorna på Åkaregatan i Hässleholm. Villorna ska inom kort sättas upp på Gula listan, föreningens nationella förteckning över värdefulla byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Syftet är att skapa opinion och debatt för att rädda objekten.

– Det saknas antikvarisk expertis i kommunen, säger Arianna Benigno, länsombud i Skåne för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Parkvillan är den mest kända av villorna vid Hembygdsparken.

Villorna finns på bild i det senaste numret av föreningens tidskrift Byggnadskultur, tillsammans med flera andra bilder på byggnader som valts ut för att sättas upp på gula listan. Bilderna ingår i en artikel med rubriken Hjälp oss bevaka det svenska kulturarvet. Där skriver Gula listans redaktör Peter Sörensen att föreningen tagit hjälp av sociala medier för att få tips på objekt till listan. Ett av många förslag som kom in var villorna i Hässleholm.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Responsen lät inte vänta på sig, skriver Peter Sörensen och berättar att han kommer att fortsätta att gå ut på samma sätt.

Arianna Benigno tycker att det är märkligt att det blivit aktuellt att riva villorna med tanke på deras kulturhistoriska värden och placering vid entrén till Hembygdsparken.

– Det finns säkert många andra platser att bygga på i Hässleholm. Att riva är ofta enklare än att renovera, men det är kortsiktigt tänkande. Det finns andra värden än pengar och att det ska gå snabbt att bygga nytt, säger hon.

Arianna Benigno.

Hon påpekar att många idag beklagar rivningar som skedde på 1970-talet då historiska hus fick lämna plats för nybyggen.

Arianna Benigno tycker att kommunen borde anställa en stadsantikvarie som kan leda en inventering av bevaransvärda miljöer för att förhindra att det som är värdefullt rivs eller på annat sätt förstörs. Alternativt går det att besluta att alltid kontakta länsmuseet inför beslut som kan påverka historiska byggnader och miljöer.

Musikpaviljongen i Officersparken i Hässleholm sattes också upp på Gula listan i samband med protesterna mot att den skulle flyttas för att ge plats åt ett femvåningshus. Bilden ligger fortfarande kvar på Gula listan. Vinjetten ”hotad” har bytts ut mot ”förvanskad”.

Här kan du se Gula listan.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se