Gruppen-3a-328x120

Socialsekreterare röjde hotad kvinna

Socialsekreterare röjde hotad kvinna

En kvinna som lever på skyddad adress med sina barn på grund av hot tvingades fly sedan hon fått sin nya folkbokföringskommun röjd av en socialsekreterare i Hässleholm. Mannen som kvinnan skulle skyddas ifrån fick uppgiften av socialsekreteraren när han sa att hon sagt ja till att han skulle få träffa barnen.

Socialchef Sus Lantz Eriksen har bedömt händelsen som ett allvarligt missförhållande och anmält det enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt socialförvaltningens lex Sarah-utredning ringde mannen till familjerätten och sa att han ville träffa sina barn. Han uppgav att han hade fått veta av sina äldre barn att kvinnan och de yngre barnen hade skyddad adress. Socialförvaltningen skickade brev till mamman om att mannen ville träffa barnen och att familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mannen ringer ett par veckor senare och påstår att hans äldre barn berättat att mamman ringt till familjerätten och tackat ja till samarbetssamtal och att barnen ska få träffa sin pappa. Handläggaren säger då att mamman inte hört av sig, men berättar att det är Osby kommun som är folkbokföringskommun och att hon kan ha vänt sig dit. Handläggaren kontaktar Osby kommun.

Enligt kvinnojouren flyr kvinnan med barnen från det skyddade boendet samma dag som hon får veta att hennes folkbokföringskommun lämnats ut till mannen. Hon får sedan veta att mannen besökt socialförvaltningen i Osby och bett att få kvinnans adress för att kunna träffa barnen. Adressen lämnades inte ut.

Kvinnan har fått ett nytt skyddat boende i annan kommun.

Enligt lex Sarah-utredningen fanns risk att familjen kunde utsatts för nytt hot om våld eller direkt våld på grund av att uppgifterna lämnats ut.

Utredningen konstaterar också att en av orsakerna till det inträffade är att uppgifterna om folkbokföringskommun är synliga i kommunens ärendehanteringssystem även vid särskild sekretess. Dock syns det tydligt att uppgifterna är skyddade och handläggarna kan vara extra vaksamma. Men en översyn ska göras kring vilka möjligheter som finns att visa sådana uppgifter på annat sätt i systemet.

Kvalitetsutvecklare Ricard Göransson Agegård drar slutsatsen att handläggaren varit oaktsam med uppgifterna.

Flera åtgärder planeras för att något liknande inte ska hända igen. Personalen ska ha genomgång av sekretess och särskilt skyddade uppgifter och uppmanas vara mer försiktiga vid utlämnande av uppgifter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se