torsjö live vers2

Hästvedabor manifesterar sin ilska mot avstängningar i centrum

Hästvedabor manifesterar sin ilska mot avstängningar i centrum

Hästveda Intresseförening planerar en manifestation i samband med kommunens så kallade dialogresa imorgon, torsdag. Trafikverket och Hässleholms kommuns beslut om stängning av körfält och gator i Hästveda centrum har väckt starka känslor. En namninsamling har redan lämnats till kommunen. Nu ska Trafikverket också få den.

Hästveda Intresseförening anser att dialog med berörda saknats helt och begär därför att trafikfrågorna tas upp igen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt föreningen har varken Hästvedabor, företagare eller lokala politiker rådfrågats inför besluten om de omfattande ingreppen i trafikbilden. Stora problem skapas, anser upprörda medlemmar och företagare. De kräver därför ett omtag.

Listan på frågor som föreningen flaggat för att de vill ta upp på dialogmötet är lång:

– Järnvägsviadukten med slopat körfält och stängda gatuutfarter
– Tidplan för fiber
– Fördjupad översiktsplan
– Nya bostäder genom Hesslehem
– Brandkårens bemanning
– Reningsverkets dåliga lukt
– Lursjöbadens restaurang
– Rostiga stolpar för gatubelysning
– Nytt Industriområde
– Resultatet av stadsbyggnadskontorets tidigare besök

När det gäller viadukten har Hästvedaborna ilsknar till rejält mot kommunens godkännande av Trafikverkets avsikt att slopa ett körfält i viadukten. Vilket nu Trafikverket också har tagit ett beslut på. Kommunens samtida stängning av utfarter för två gator i ortens centrum är en följd och upprör lika rejält.

Redan i somras lämnade Intresseföreningen in en namninsamling med över 400 påskrifter mot trafikförändringen till kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgen.

Ordföranden i Intresseföreningen, Alf Månsson, skräder inte orden när det gäller Hästvedabornas besvikelse över att kommunen och tekniska nämnden inte lyssnat till eller svarat på protesterna. Hästvedaborna känner sig negligerade.

– På ren svenska: folk är förbannade, säger en tydlig men samlad ordförande.

Han framför en stor skepsis till att det sagts att det bara skulle vara en tillfällig lösning att stänga ner viadukttrafiken till att bli ett körfält med företrädesreglering, vilket tvingar fram stängningen av de två anslutande gatorna.

– Vi vill att kommunen tar tillbaka beslutet om att stänga gatuutfarterna; då är vi tillbaka på ruta ett. Det innebär att kommunen har ett betydligt bättre förhandlingsläge med Trafikverket. Det blir två jämbördiga parter som gemensamt ska lösa ett problem, säger Alf Månsson.

Föreningen föreslår som en möjlig lösning att det görs en ny gång- och cykeltunnel igenom banvallen och att hastigheten på sträckan genom vägviadukten sänks.

Allra helst önskar de protesterande en ny, bredare viadukt, med plats för bredare körfält och gång- och cykeltrafik. Den lösningen verkar inte möjlig.

– Men det är en långsiktig investering som samhället har stor nytta av och bör självklart ses i det perspektivet, säger Alf Månsson.

Hästveda Intresseförening vill att det görs ett stopp vid viadukten i samband med kommunens planerade dialogmöte. De kommer då att överlämna samma tunga namninsamling till Trafikverket som kommunen redan har fått. Annars sker överlämnandet inne i Hantverksgården.

Enligt dialogmötets programplanering blir det klockan 17 en kort samling vid Hantverksgården inför en timmes rundvandring i Hästveda centrum.

Den följs av en timmes information och därefter, med start klockan 19, blir det mingel och möjlighet till samtal med företrädare för Trafikverket samt Hässleholms kommuns utsända tjänstemän och politiker. Allt i Hantverksgårdens lokaler.

Det verkar kunna bli ett möte med många punkter och engagerad dialog i Hästveda. Alf Månsson är tydlig: Hästveda Intresseförening vill bli lyssnad på och få klara besked och återkoppling.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se