torsjö live vers2

Valfrihet återinförs efter påpekande från revisorerna

Valfrihet återinförs efter påpekande från revisorerna

Lagen om valfrihet ska återinföras inom omsorgen i Hässleholm. Omsorgsnämnden sa i våras nej, men efter att revisorerna påtalat att det åligger nämnden att följa kommunfullmäktiges beslut blev det på tisdagen ja. Dessutom blir valfriheten större än förra gången genom att personer som beviljats hemtjänst ska få välja både omvårdnad och servicetjänster från privata företag.

Karin Axelsson (M). ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

De borgerliga partierna i kommunen införde under förra mandatperioden lagen om valfrihet enbart på servicetjänster såsom städning och tvätt. I maj 2016 beslöt kommunfullmäktige att avveckla den efter att de rödgröna partierna med stöd av SD röstat ner övriga. Även Centerpartiet, som varit med och infört Lov och som på riksnivå ser valfriheten som en viktig ideologisk fråga, röstade för avveckling – men ångrade sig en vecka senare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att fullmäktige i november åter beslutat att återinföra Lov har C hållit fast vid ja-linjen. Men det hjälpte inte när omsorgsnämnden den 2 mars tog upp frågan om ett återinförande redan från den 1 maj. SD röstade då med S, V och MP för en återremiss. Då hade omsorgschef Annika Andersson också bedömt att det var omöjligt att genomföra förändringen så snabbt. Den 27 mars röstade samma konstellation i nämnden nej till att alls återinföra Lov.

Bakgrunden är de oklara majoritetsförhållandena i kommunen. Efter att den borgerliga alliansen med stöd av SD och FV röstat ner de rödgrönas budget tog de över ordförandeposterna den 1 mars och har även majoritet i fullmäktige. De har dock svårt att få igenom beslut i nämnder där de rödgröna fortfarande har majoritet.

Revisorerna träffade alla partier

Men nu låg Lov alltså på bordet igen på grund av att revisorerna sa ifrån. Nu fick de borgerliga stöd av både C och SD och Lov gick igenom med röstsiffrorna 6-5.

– Vi träffade revisorerna i alliansens fullmäktigegrupp och lyfte bland annat den frågan, berättar Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Revisorernas råd till henne var att lyfta frågan en gång till.

De rödgröna ska ha fått samma information vid ett möte med revisorerna.

– Jag tycker absolut att vi måste följa fattade beslut, säger Karin Axelsson.

Hon får medhåll av Kerstin Andersson (C ) som själv tidigare varit ordförande i nämnden. Hon betonar både att valfrihet är en viktig fråga för Centerpartiet centralt och att fullmäktiges beslut ska följas.

– Kommunfullmäktiges är ju kommunens högsta beslutande organ, säger hon.

Men övriga rödgröna kom alltså till en annan slutsats, bland annat på grund av den administration som Lov medför.

– Jag kan inte svara för dem, säger Kerstin Andersson.

Beslutet blev att ge omsorgschefen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för införande av valfrihet i ordinärt boende. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen.

Förutom service och omvårdnad ingår hemsjukvård i Lov.

Det tycker Annka Andersson är bra.

– Det behövs egentligen fler tjänster, allt eller inget, för att det ska fungera, säger hon.

Behöver mer personal

Bland det första hon kommer att göra nu är att tillsätta en verksamhetscontroller som ska leda arbetet med förfrågningsunderlaget där villkoren för det nya arbetssättet klargörs. Hon har också aviserat att ytterligare personalresurser kommer att behövas för administrationen av Lov. Kostnaden för personalförstärkningen beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor.

Annika Andersson konstaterar att det finns mycket att tänka igenom. En fråga är hur larmen ska fungera.

– Självklart är det bäst för den enskilde om samma personal kommer vid larm. Men det är inte säkert att en liten leverantör kan ha personal även till det, säger hon.

En lång process

Karin Axelsson konstaterar att processen nu blir ganska lång för att återinföra en valfrihet som knappt hunnit avvecklas.

– Jag hoppas att det blir klart före valet, säger hon.

Hon tror att de extra tjänsterna kommer att rymmas inom omsorgsnämndens internbudget. För närvarande ser ekonomin bra ut med ett överskott på 2,3 miljoner kronor i delårsbokslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se