torsjö live vers2

Medborgarpartiet inbjuder till stormöte

Medborgarpartiet inbjuder till stormöte

Alla intresserade medborgare får vara med och påverka vilka frågor nystartade Medborgarpartiet ska driva. Partiet, med rötterna i den utdragna kampen för att bevara musikpaviljongen i Officersparken, inbjuder till ett stormöte för att utforma partiprogrammet. Mötet hålls på tisdag kväll, den 17 oktober, i Hässleholms museums lokaler på Norra Kringelvägen 9.

– Här ska alla ha inflytande, säger interimsstyrelsens ordförande Evert Storm.

Medborgarpartiet i Hässleholm kallar till stormöte för att utforma sitt partiprogram. Interimsstyrelsen består av, från vänster Evert Storm, ordförande, Kay Alfredsson, Peter Alf, Leif Henningsson, kassör, och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell/Arkivbild

Vid mötet ska deltagarna välja en ordinarie styrelse som ska ersätta interimsstyrelsen där även Leif Henningsson, Peter Alf, Kay Alfredsson och Ronny Larsson ingått.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi ser fram emot en rejäl uppslutning av kvinnor och ungdomar, säger Leif Henningsson vid måndagens presskonferens på Café Verum.

Ledamöterna är alla män och har passerat pensionsåldern. En grupp som Ronny Larsson påpekar är underrepresenterad i riksdagen.

– Vi vill ha jämlikhet, säger han och menar då inte enbart mellan könen utan även exempelvis mellan olika åldersgrupper.

Några övergripande frågor är på förhand aktuella i partiet. Mer direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor är en. Paviljongvännerna samlade in namn för en folkomröstning i den frågan, men fick inte tillräckligt många namn godkända när kommunens valnämnd tillämpade de mest strikta krav som lagen tillåter.

Istället beslöt politikerna att flytta musikpaviljongen till en kostnad av drygt 2,7 miljoner kronor, trots att tomten såldes för bara en miljon kronor.

– Det politiska etablissemangets ohörsamhet i frågan har lett fram till att Medborgarpartiet i Hässleholm nu kan meddela att partibeteckningen registrerats och godkänts, skriver Medborgarpartiets företrädare i ett pressmeddelande.

De vill inte att politiker ska välja politiker som väljer politiker och vill därför avskaffa kommunala arbetsutskott. Kommunala bolag gillar de inte heller eftersom medborgarnas insyn försvåras. Politiska beslut ska utan dröjsmål offentliggöras och handlingar ska diarieföras som lagen föreskriver. Politikernas arvoden ska sänkas och etisk rådgivning införas.

Bevarande av kulturhistoriska byggnader, parker och värdefull natur, såsom på Hovdala, är också viktiga frågor. Medborgarpartiet vill formellt skydda naturen och inte motsätta sig föreslagna skyddsåtgärder, vilket både kommunledningen och det kommunala bolaget Hibab, som är markägare, gjort.

Peter Alf, som själv är engagerad i föreningen Hovdala vänner, påminner om kommunala förslag som en stugby vid Guldkusten och en linbana genom bokskogen.

– Vad som helst kan hända om vi inte skyddar Hovdalas natur, säger han.

Ronny Larsson säger att även frågan om den fria pressen, som utsattes för politiska påtryckningar i Hässleholm 2014, bidragit till att partiet startat. Han minns konferensen som samlade 100 grävande journalister i kulturhuset och satte strålkastarljuset på Hässleholm.

– Det spelade roll i att ett politiskt intresse vaknade, säger han.

Interimsstyrelsen efterlyser också bättre vård och skola, med bevarande av byskolorna, samt en mer öppen debatt om invandring. Äldreboende bör garanteras alla över en viss ålder som så önskar.

Kay Alfredsson ifrågasätter tesen att det skulle vara billigare med en centraliserad skola.

– Det är kvalificerat skitsnack och aldrig bevisat, säger han.

Kanske kan Medborgarpartiet kallas missnöjesparti, men det bekymrar inte företrädarna.

– Missnöje är första tecknet på tillfrisknande, säger Ronny Larsson.

De vet inte hur många medlemmar de kan få, men tror på ett stort stöd. Lokalen på Hässleholms museum rymmer ett 100-tal personer och Evert Storm tror att det kan bli fullsatt.

– Vi har fått väldigt mycket gehör. En del har vänt sig från andra partier till oss, säger han.

Stormötet hålls klockan 18.30 den 17 oktober.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se