torsjö live vers2

Rödgröna säger nej till tvångsinlösen av hus vid reningsverket

Rödgröna säger nej till tvångsinlösen av hus vid reningsverket

Jan Tillgren och Linus Jepsson kan bo kvar i sina hus nära reningsverket i Hässleholm så länge de själva vill, om de rödgröna får bestämma. Det förklarar oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) som diskuterat frågan med gruppledarna i V, MP och C samt S-ordföranden Irene Nilsson.

Partierna säger nu nej till att tvångsinlösa hus vid reningsverket. Enligt förslagen till fördjupad översiktsplan och detaljplan för reningsverket ska ett skyddsavstånd upprättas där inga bostäder tillåts inom 300 meter. Sju fastigheter berörs och undantag skulle göras för fem. Bara Tillgren och Jepsson skulle drivas från sina hus.

Kanske kan de rödgrönas ställningstagande stoppa förslaget att tvinga bort Jan Tillgren, 74, från hans bostad där han tänkt bo kvar i lugn och ro. Foto: Berit Önell

Frilagt har tidigare berättat om förslagen till skyddsavstånd kring reningverket och om Jan Tillgren och Linus Jepsson som kommit i vägen för kommunens planer.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

2008 beslöt va-bolaget Hässleholms vatten om en policy för skyddsavstånd kring reningverket. Inom ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter skulle inga nya bostadsområden eller verksamheter som innebär att människor i hög grad vistas inom skyddsavståndet tillåtas. Inom ett inre skyddsavstånd på 300 meter skulle bostäder på sikt eller vid klagomål köpas in.

Linus Jepsson ägde tidigare ett annat hus i området som kommunen pressade honom att sälja och riva 2013 efter att först ha nekat honom kommunalt vatten med hänvisning till skyddsavståndet.

Redan förra sommaren sa planchef Gertrud Richter att Linus Jepssons hus i den lummiga grönskan mellan reningsverket och Finjasjön skulle köpas in av kommunen och rivas för att reningsverket ska få en skyddszon.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm har frågan kommit upp på nytt. Det förslag som gick ut på samråd 2015 hade enbart ett inre skyddsavstånd på 300 meter. Det fick kritik av både länsstyrelse och allmänhet och har nu arbetats om.

Det nya förslaget som ska ställas ut senare i höst skulle vara hemligt över sommaren, men planchef Gertrud Richter har berättat om det. Hon har dessutom sagt att länsstyrelsen är med på förslaget, inklusive undantagen, vilket inte är sant.

Både Jan Tillgrens och grannen Linus Jepssons hus ligger mer skyddade av vegetation och topografi än villorna vid Ormanäsvägen, ändå var förslaget att de skulle bort medan en vall byggs för att skydda bebyggelsen vid Ormanäsvägen.

Efter Frilagts avslöjande om förslagen till undantag från skyddsavstånden motiverade Leif Nilsson (S), andre vice ordförande i byggnadsnämnden och tidigare ordförande, undantagen för fem fastigheter vid Ormanäsvägen med att ”där är det stora villor som är byggda för länge sedan”.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) säger nu nej till tvångsinlösen av bostäder nära reningsverket.

Lena Wallentheim svarade dock nej när Frilagt frågade om det är Socialdemokraternas linje att stora villor ska få vara kvar medan boende med mindre och enklare hus tvingas bort. Det var efter att Frilagt hade berättat om 74-årige Jan Tillgren som vill ha lugn och ro och bo kvar i sitt hus 200 meter från reningsverket. Lena Wallentheim lovade då också att diskutera frågan i sitt parti och sa att de boende har rätt till information.

Någon information har fortfarande inte kommit från kommunen till Tillgren och Jepsson.

Men nu förklarar Lena Wallentheim att de rödgröna är överens om att låta dem ha kvar sina fastigheter tills de själva säger att de inte vill eller kan bo kvar där. Först svarar hon att Jan Tillgren får bo kvar, sedan försäkrar hon att de båda självklart ska behandlas lika.

– Men jag vill också påpeka att vi rödgröna inte har någon majoritet i fullmäktige, skriver hon i ett sms till Frilagt på måndagskvällen.

De fattas dock bara ett mandat, så det är sannolikt att det blir som de vill eftersom M, SD och FV sagt att de inte accepterar att vissa får undantag från skyddsavstånden.

Lena Wallentheim vill inte svara på några följdfrågor.

– Frågan kommer naturligtvis att i olika forum diskuteras ytterligare när beslut ska tas i kommunfullmäktige så småningom. Detaljfrågor du har får vi återkomma med svar på senare, meddelar hon.

Frilagt har tidigare frågat Boverket om kommunen kan tvångsinlösa hus för reningsverkets skyddsavstånd.Svaret blev nej.

– Det finns inga reglerade skyddszoner vid reningsverk, svarade Mikael Jardbrink.

Kommunen måste inte heller lösa in fastigheter på grund av att ett område planläggs som allmän platsmark och natur, vilket har föreslagits.

– Inte om de boende inte vill, om de vill finns däremot en skyldighet, sa Mikael Jardbrink.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se