Gruppen-3a-328x120

Köp av förfallna fastigheten bakom Netto på bordet igen trots fullmäktiges nej – ”Kommunen vill ha den tomten”

Köp av förfallna fastigheten bakom Netto på bordet igen trots fullmäktiges nej – ”Kommunen vill ha den tomten”

Fastigheten som kommunfullmäktige sa nej till att köpa för 14,3 miljoner kronor, och även för 11 miljoner, är nu aktuell igen till ett pris på 12 miljoner. Byggnaderna har ”blandad standard”, enligt värderingen. Foto: Berit Önell

Ett köp av den förfallna fastigheten bakom Netto kommer upp på nytt på tekniska nämndens arbetsutskott på tisdag – trots att kommunfullmäktige så sent som i juni sa nej till köp och även till att försöka förhandla ner priset. Denna gång är köpeskillingen tolv miljoner, 2,3 miljoner lägre än sist.

– Kommunen vill ha den tomten, så har vi uppfattat det, säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Han säger också att säljaren PJ Åkeri vill flytta tillbaka till Hässleholm från Malmö om affären går i lås.

En del av den stora grusplanen ingår i fastigheten.

Fastighetsaffären var uppe i fullmäktige tre gånger innan det blev beslut. Debatten gällde främst köpeskillingen på 14,3 miljoner kronor, men också varför kommunen alls skulle köpa mark så nära järnvägen där det inte går att bygga vad som helst, som staten kan expropriera för höghastighetsjärnvägen och som dessutom är förorenad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt den första värderingen var fastigheten Hässleholm 88:30 bara värd 6,2 miljoner kronor, även med hänsyn till kommande utvecklingspotential. En ny bedömning av samma värderingsbyrå höjde sedan värdet till tio miljoner kronor. Fullmäktige återremitterade ärendet, i september 2016 då de rödgröna styrde, efter krav från hela oppositionen på en annan värderare. Summan höjdes därefter till elva miljoner kronor, men fullmäktige sa alltså ändå nej. Moderaternas förslag om att sätta ner priset till värderingens nivå, elva miljoner kronor, röstades också ner.

Något formellt uppdrag att förhandla om ett lägre pris finns inte. Men mark- och exploateringschef Jakob Ruter har förhandlat med PJ Åkeri som skrev under ett nytt avtal den 6 oktober. Det gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet.

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Arne Dahlström säger att han trott att kommunen skulle köpa fastigheten, om bara priset var det rätta. Han tar upp de tidigare argumenten om att marken ingår i kvarteret Norden där kommunen sagt sig vilja bygga ett stort antal nya bostäder. Här skulle kunna byggas för kontor, handel och kanske ett parkeringshus, som en buffert mellan järnvägen och bostäderna.

– Vi får väl testa om det går igenom när priset sänkts till tolv miljoner, säger Arne Dahlström.

PJ Åkeri har nu flyttat till Malmö, men har enligt Arne Dahlström intresse av att flytta tillbaka till Hässleholm – om fastighetsaffären kan genomföras.

– De har ingen omlastningsstation i Malmö, men skulle kunna få möjlighet till omlastning på annan plats i Hässleholm, förklarar Dahlström.

PJ Åkeri var för övrigt det första företag som anmälde intresse för Hässleholm Nord när det skulle bli omlastningsstation eller ”dryport” i stor skala.

Arne Dahlström vill inte avslöja vem som står för den nya omlastningsstationen, men det handlar om ett privat företag med industrispår i Hässleholm.

– Om PJ Åkeri får de här pengarna har de möjlighet att flytta tillbaka, säger han.

Är det kommunens ansvar att hjälpa ett privat företag ekonomiskt?

– Nej, absolut inte, men inofficiellt har väl kommunen nästan lurat honom eftersom han fick intrycket att han skulle få de 14,3 miljoner som han begärt för fastigheten.

Hur kunde han tro det innan kommunfullmäktige beslutat?

– Det drog ut på tiden väldigt länge. Vem som helst hade väl hoppats få det pris man begärt.

Borde ni förhandlat ner priset tidigare?

– Det försökte vi verkligen göra, säger Arne Dahlström, men medger att det givetvis hade varit bättre om köpeskillingen varit lägre från början.

Han säger dock att allt handlade om hur attraktiv marken var.

– PJ Åkeri trodde att den skulle vara väldigt attraktiv för kommunen.

Den politiska oenigheten gällde ju inte bara priset?

– Nej. En del sa att om den ska användas till järnvägen kan lika gärna staten lösa in den. Men om kommunen äger marken har vi ett litet plus jämfört med andra kommuner i förhandlingarna om höghastighetståget, säger Arne Dahlström.

Är inte de förhandlingarna redan klara?

– Vad det blir för pengar för kommunen är nog fortfarande en förhandlingsfråga.

En av byggnaderna på fastigheten är ett kallager.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) säger att det inte finns några hinder mot att ta upp ärendet på nytt i kommunfullmäktige, trots att fullmäktige inte gett något sådant uppdrag.

– Det blir så att säga ett nytt ärende, säger han.

Han tycker inte heller att det är orimligt att pröva frågan igen.

– De har prutat över två miljoner. 14,3 miljoner var alldeles för dyrt med en värdering på elva. Tolv kan vara en kompromiss, säger han.

Men fullmäktige sa nej till 11 miljoner?

– Normalt skulle man prutat innan ärendet kom upp i fullmäktige, säger Douglas Roth.

Han vet inte hur det hela gått till, men gissar att åkeriet försökt sälja till någon annan, men inte lyckats och därför nu går ner i pris.

– De vet att ingen annan än kommunen vill köpa marken, annars skulle de sälja den till någon annan, säger han.

Frilagt har sökt Jakob Ruter för en kommentar. Han har tidigare sagt till Frilagt att det var svårt för kommunen att förhandla ner priset efter att avtalet var påskrivet. Han sa då också att det är svårare för en kommun än för någon annan att få ett bra pris och att PJ Åkeri ville vara kvar på platsen.

Fastigheten hade 2016 ett taxeringsvärde på 1,8 miljoner kronor. PJ Åkeri köpte den 2004 av statliga Jernhusen, som förvaltar fastigheter längs järnvägarna, för 2,2 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se