Gruppen-3a-328x120

Polisen och kommunen inbjuder till medborgardialog

Polisen och kommunen inbjuder till medborgardialog

På måndag inleds en serie medborgardialoger i samarbete mellan Hässleholms kommun och polisen. Syftet är att förbättra tryggheten och invånarna är välkomna att lämna synpunkter vid mötena som hålls utomhus.

Stortorget i Hässleholm är den första av sju platser som besöks de närmaste veckorna. Mellan klockan 15 och 18 finns möjlighet att tala med poliserna Rolf Paimensalo och Veronica Gustafsson samt kommunala tjänstemän.

En av de platser i Hässleholm som upplevs otrygg är Hembygdsparkens parkeringsplats som helt saknar lampor. Vid trygghetsvandringen i parken nyligen påtalade Hembygdsföreningen att kvarnen bör lysas upp efter rapporter om ”handel” där. Det var också här en man blev skjuten i somras.

Övriga platser för medborgardialog är torget i Tyringe den 23 oktober, Ica Bjärnum den 8 november, torget i Vinslöv den 13 november, parkeringen vid Sjöstugan i Vittsjö den 20 november,

torget i Hästveda den 22 november och torget i Sösdala den 29 november.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Meningen är att det som kommer fram vid medborgardialogerna ska bli en del av underlaget till kommande medborgarlöften där polisen och kommunen kommer överens om åtgärder för att invånarna ska känna sig tryggare. Enligt kommunens hemsida är syftet med dessa också att förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen.

Trygghetsvandringar är också en del av detta arbete. Där är fokus främst på den fysiska miljön med belysning och utformning i övrigt.

Två sådana vandringar hölls i september i Hembygdsparken, en plats som många hässleholmare upplevt som otrygg efter sommarens våldsdåd. Under en månads tid inträffade två rån och ett mordförsök, där en man blev skjuten. Västra Göinge Hembygdsförening vädjade också till polisen om insatser på grund av skadegörelse och misstankar om narkotikahandel i parken. Men varken polisens eller kommunens företrädare bedömde situationen som så allvarlig att särskilda polisiära åtgärder borde sättas in.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se