Gruppen-3a-328x120

Medborgarpartiet samlade ett 20-tal engagerade

Medborgarpartiet samlade ett 20-tal engagerade

Ett 20-tal engagerade kom till Medborgarpartiets stormöte. Tidigare C-politikern Kay Alfredsson från Hästveda, framför publiken till höger, förklarade varför han engagerat sig i politiken igen. Längst bak till vänster sitter Björn Widmark (FV) som erbjöd valtekniskt samarbete. Foto: Lotta Persson

Ett 20-tal personer kom till nystartade Medborgarpartiets stormöte på tisdagen. Leif Henningsson i interimsstyrelsen hade hoppats på lite mer folk, men var nöjd ändå med tanke på att partiet har små resurser för marknadsföring. De som kom verkade engagerade och efter mötet blev det kö till att teckna medlemskap och få ett medlemskort med den gamla musikpaviljongen som logga i ena hörnet.

Interimsstyrelsen uppmanade var och en att värva fem medlemmar som i sin tur kan värva fem och så vidare. Anmälningsblanketter för fem personer på varje sida var utlagda på stolarna i lokalen.

De hade hoppats på mer folk, men fick skriva ut en del medlemskort med musikpaviljongen i loggan. Från vänster Peter Alf, Leif Henningsson och Evert Storm.

Mötet i Hässleholms museums lokaler inleddes med enkelt fika. Sedan berättade interimsstyrelsen om orsaken till att partiet startat och det utkast till partiprogram som finns. I bakgrunden finns kommunens ovilja att lyssna på invånarnas protester inför flytten av musikpaviljongen för 2,7 miljoner kronor från Officersparken som sålts för bara en miljon kronor. Därefter har det fortsatt med diverse andra ”affärer”, senast bland annat rivningshotet mot de historiska villorna vid Hembygdsparken och planerna på att bebygga fler parker, exempelvis Paradiset samtidigt som annan byggbar mark inte används och det ensidiga gynnandet av vissa byggherrar fortsätter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi vill ha en rättrådig kommun där de styrande respekterar medborgarna, fastslog Evert Storm, ordförande i interimsstyrelsen.

Med hjälp av datorprojektor redovisades hur detta skulle kunna gå till och även Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar. Hässleholmarna har där gett makthavarna mycket låga poäng för bland annat invånarnas insyn och inflytande och möjligheter att få kontakt med politiker. Index har dessutom sjunkit stadigt mellan åren 2012 och 2016.

– Bjärnumsrevyn är de enda som kan vara nöjda, kommenterade Östen Nilsson.

Många tog tillfället i akt att säga sin mening. Det stod klart att utkastet till partiprogram har stöd. Några av punkterna är en levande landsbygd där små skolor får vara kvar, bevarande av historiska byggnader, parker och naturområden, mer direktdemokrati med folkomröstsningar i viktiga frågor, stopp för kommunala bolag som försvårar medborgarnas insyn och diarieföring av handlingar enligt lag.

Ett förslag som tillkom under mötet var att partiet ska verka för bättre kommunikationer på landsbygden där många bussar dragits in sedan pågatågen började stanna på fler stationer.

Kjell Mathiasson, till vänster, och Bengt Svensson gillar inte att politiker och tjänstemän vill läxa upp folk som försöker få information om saker som händer i kommunen.

Björn Widmark från partiet Folkets väl var på plats och erbjöd Medborgarpartiet ett valtekniskt samarbete efter valet.

– Men ni måste komma in i kommunfullmäktige, annars är det bortkastade röster, sa han.

För ett mandat i Hässleholms kommunfullmäktige behövs mellan 500 och 600 röster.

Kay Alfredsson, ledamot i Medborgarpartiets interimsstyrelse och tidigare centerpolitiker, berättade att han sagt att han gjort sitt inom politiken – tills debatten om paviljongen startade.

– Jag tänkte att det var totalt vansinne. Må det inte hända igen, sa han.

Bengt Svensson och Kjell Mathiasson ville bli medlemmar i Medborgarpartiet efter mötet.

De tycker båda att partiets idé är bra och att det finns anledning till missnöje efter alla affärer som kommunens politiker och tjänstemän ställt till. Dessutom försöket de styrande dölja för medborgarna vad som pågår.

Madeleine och hans Rask var engagerade i kampen för att bevara paviljongenoch vill nu försöka påverka i kommunen genom ett politiskt engagemang.

– De säger att vi inte ska lägga oss i och lade locket på för inblick i vad som skulle hända med byggnaderna på Åkaregatan, sa Bengt Svensson.

Liksom Kjell Mathiasson var han engagerad för att bevara musikpaviljongen i Officersparken.

– De läxade upp medborgare som ville ha lite information om paviljongen också, sa Kjell.

Madeleine och Hans Rask var medlemmar redan före mötet. Även de var med i paviljongkampen.

– Partiet är ett bra initiativ och vi vill vara med och påverka. Men vi är lite nybörjare, vi får se vad vi kan göra, sa Madeleine.

Någon ny styrelse kunde inte bildas på tisdagskvällen, som tidigare sagts. För det krävs ett årsmöte som måste förberedas och kallas till i god tid. Ett nytt medlemsmöte ska hållas den 14 november.

Medborgarpartiet hade före mötet 54 medlemmar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se