torsjö live vers2

Nya strategier ska bidra till kommunens utveckling

– Vi behöver bygga! Det är budskapet som överskuggar det mesta i kommunens planering för framtiden. Men utvecklingen ska ske strategiskt. Därför antog kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde tre strategidokument och fler är på gång. Trafikstrategier, grönstrategier och riktlinjer för bostadsförsörjningsplan ska vägleda i framtidsplanerna som innehåller bland annat minst 5 000 nya bostäder i […]

Vad vill Sverigedemokraterna?

INSÄNDARE. Vårt parti har alltid varit för omfattande åtstramningar i migrationspolitiken. Tyvärr har vi hittills stått ensamma i den åsikten och mellan 2015 – 2017 uppgick kostnaderna för migration och ”etablering” till 140 miljarder kronor vilket motsvarar kostnaden för vårt försvar och rättsväsende under hela två år. Ett annat av våra viktiga mål är att […]